Arrh kan det nu være rigtigt?

A pair of German physicists claim to have broken the speed of light – an achievement that would undermine our entire understanding of space and time.

According to Einstein’s special theory of relativity, it would require an infinite amount of energy to propel an object at more than 186,000 miles per second.

However, Dr Gunter Nimtz and Dr Alfons Stahlhofen, of the University of Koblenz, say they may have breached a key tenet of that theory.

Limewoody

5 Kommentarer

 1. Avisen har nok fået det galt i halsen. Mon ikke det drejer sig om “entanglement” – første gang påvist i 1997 af fysikere fra universitetet i Geneve? (Send to fotoner ud i hver sin retning, vend den enes ‘spin’ og den anden vender også sit ‘spin’ – øjeblikkeligt.)

 2. Vores egen danske fysiker Niels Bohr, fik i 1922 nobelprisen for udviklingen af teorierne bag bl.a. kvantemekanikken.

  Een af de vigtigste teser i kvantemekanikken er dualitetsprincippet, hvor to kvanter (energier) med eens udspring, er at betragte som een enhed (partikel). En forandring på den ene, vil – uafhængig af tid og rum – afspejles umiddelbart i den anden. Kvantemekanisk udgør de en enhed. Det Einsteinske space-time domæne er således ophævet.

  Hvis det citerede eksperiment beviser noget, så er det, at Niels Bohr havde ret. Det har mange andre eksperimenter på elementarpartikler før dette også påvist, så på det punkt er der intet nyt under solen.

  Og – så alligevel..

  Det nye er, at resultaterne af disse eksperiment overhovedet er nået frem til offentligheden via dagspressen (the mainstream media).

  Det nye er ikke, at hurtigere end lys bevægelse er mulig. Selve tyngdekraften er et bevis på, at lysets hastighed kun er et udtryk for den karakteristiske udbredelseshastighed i det elektromagnetiske medium, ligesom lydens hastighed er det, i et givet mekanisk medie.

  Det nye i denne ‘opdagelse’ er i virkeligheden en bekræftelse af det konservative standpunkt blandt fysikere om, at påvirkning på afstand uden et koblende medium, er absurd (som defineret af tyngdelovens fader, Isac Newton). At tyngdekraftens udbredelseshastighed er gående mod nul, er selve betingelsen for planetarfysikken, som bl.a. bekræftes teoretisk af Johannes Kepler, og burde være evident, lader tilsyneladende fortsat den etablerede fysik upåvirket.

  Så – hvad er det så at der er nyt – i det hele taget ?
  Det nye er fremtidsperspektiverne, og – som tidligere nævnt – det faktum, at disse fysikkens sataniske vers, overhovedet kommer på tryk. For – erkendelsen af, at lysets hastighed kun er absolut i det elektromagnetiske medium, er en tilbagevenden til æterteorien, som – om noget – er upolitisk korrekt i den akademiske verden.

  Selve forkastelsen af, at elektromagnetiske bølger er et udtryk for energifluktuationer i et medium (æteren – i mangel af bedre betegnelser), er den største hæmsko for, at den teoretiske fysik i dag kan komme videre, og er skyld i, at vi – både teoretiske og praktisk – fortsat befinder sig på Einsteinsk niveau.

  Måske denne ’opdagelse’ kan medvirke som løftestang i forhold til, at afstedkomme det kvantespring [sic] der er nødvendigt, hvis fysikken kan træde ud af Einsteins skygge, der har hængt som en sort sky over den teoretiske fysik siden 1915.

  Store opdagelser ligger og venter på os: Rejser med- eller over lysets hastighed, uudtømmelig kraftforsyning fra nulpunktsenergien (via koldfusion) etc.

  Alle disse perspektiver ligger umiddelbart for enden af en erkendelse af, at alt i verden er energi, energi i bevægelse er alt – der findes ingen anden realitet.

  Jo mere man gør sig bevidst om de store fremtidsperspektiver der ligger for menneskeheden, desto mere sørgeligt er det at skulle erkende, at hovedparten af vores tid og ressourcer fortsat spildes på, at bekrige hinanden, ødelægge og destruere i lige så hurtig hast som der kan bygges op.

  Det er sørgeligt at måtte erkende, at menneskeheden (bredt defineret) fortsat befinder sig på et oplysningsniveau, der hører den tidlige middelalder til. Midt i vores oplysthed og glorværdige fremtidsperspektiver, slås vi stadig med religiøs overtro og sociale påbud, med rod i en stammereligion fra en fjern fortid.

  Hvor er det dog paradoksalt, at den her refererede artikel, skal kæmpe om spalteplads i aviserne med beretninger om, at nu har nogen sprængt et hus i luften, fordi en terrorrist for 1400 år siden formåede at bilde andre ind, at man selv kom til at leve evigt (i et overjordisk paradis), hvis man slog nogen ihjel som han var uenig med eller ikke kunne lide, og som stod i verden for hans politiske ambitioner og hævntørst.
  Før vi får rystet denne svøbe af os, vil enhver opdagelse og ny erkendelse af verden være frugtesløs.

  Hovedparten af jordens befolkning befinder sig fortsat på allernederste trin af behovspyramiden. Dette faktum er den største hindring for, at vi alle kan komme videre mod en kvantastisk fremtid.

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.