Asylsagen: Læger er tendentiøse i erklæringsskrivningen, blot for at tjene den gode sag.

Overlæge Eric Schaumburg, Voksenpsykiatrisk Afdeling, Psykiatrisk Center Nordsjælland og konsulent ved Dansk Røde Kors skriver en kronik i Ugeskrift for Læger idag.

Heri hedder det blandt andet:

“Jeg har på det sidste set adskillige eksempler på patienter, som tydeligvis har simuleret en psykose. Efterfølgende min konsultation er de set af en anden psykiater, som har bedømt de samme patienter som svært syge. De er tilmed blevet sat i antipsykotisk behandling og er blevet udstyret med en erklæring om, hvor syge de er.

Nuvel – man kan jo tage fejl, og patienter har ret til at opsøge den specialist, de vil. Men at diagnosticere patienter psykotiske ud fra en enkelt konsultation – velvidende at en anden psykiater har en helt anden vurdering (patienterne medbringer kopi af undertegnedes notater) – er efter min mening ikke ordentlig lægegerning. Især gælder det, når man end ikke gør sig den umage at ringe til den psykiater, der dels kender patienten væsentligt bedre, dels har draget fordel af at kunne få observationer fra DRK’s sundhedspersonale, som vi jo har rig mulighed for, når vi har konsultationer i et asylcenter.”

og videre lyder det:

“På et møde med Lægeforeningens etiske udvalg hørte jeg, at andre læger står med tilsvarende forundring over at opleve, at eksterne psykiatere laver vurderinger af deres patienter, der ligger milevidt fra deres egen vurdering. Tilsyneladende psykisk upåfaldende personer er pludselig blevet svært psykotiske.”

Overlægen og psykiateren konkluderer skarpt:

“Men hvis vi som læger skal bevare vores faglige troværdighed, går det ikke at være sjuskede, lemfældige, eller hvad jeg snarere tror, at der er tale om: tendentiøse i erklæringsskrivningen, blot for at tjene den gode sag. Når det bliver svært at gennemskue, om der nu skrives med ren faglighed som baggrund, eller om der er tale om venligt ment manipulerede erklæringer, tror jeg, at vi som læger for alvor taber vores gennemslagskraft og især vores troværdighed.”

om Politikens sag med 6 asylbørn skriver Schaumburg:

“Der er sagt, at der er tale om en undersøgelse. Det er der ikke. Det er seks undersøgelser af seks børn. Der er altså ikke tale om en videnskabelig undersøgelse. Det svarer til, at man går ind på min afdeling, finder de seks dårligste patienter og efterfølgende udtaler, at de er så dårlige, at man vel lige så godt kan nedlægge psykiatriske hospitaler, når patienterne har det så skidt der.

Det havde været ønskeligt, om de eksterne specialister i stedet for blot at skrive til pressen om de frygtelige forhold havde taget kontakt til stedernes sundhedspersonale og især asylcentrenes psykologer. I stedet for har man valgt at pege fingre ad velfungerende sundhedsordninger.”

Til sidst skriver han:

“Især synes jeg, at den lægelige faglighed misbruges i et politisk ærinde. Man kalder ikke seks børneundersøgelser for en undersøgelse, når det intet har med videnskab at gøre.

Overlæge Heidi Hansen har ved møderne med etisk udvalg fremført, at vores lægegerning skal gå hånd i hånd med etiske overvejelser. Fagligheden kan ikke stå alene. Det er jeg enig med hende i. Men jeg synes, at det er lige så forkert, at fagligheden går fløjten i forsøget på at løfte etikken. Som læger er det vigtigt at bevare vores troværdighed.”

Kilde: Ugeskrift for Læger

Danmarks Radio plejer at være flittige til at referere fra Ugeskrift for Læger. Mon de bringer denne kronik frem dagen før valget? Jeg tvivler.

Dette stiller tidligere højtråbende lægers udtalelser om lægeerklæringers objektivitet i et nyt lys.

Jeg vil gerne gøre opmærksom på min gennemgang af forbeholdene i den tidligere artikel i Ugeskrift for Læger om asylbørnenes psykiske helbred.

Hvor ligger landets læger egentlig politisk?

3 Kommentarer

  1. Det er en meget væsentlig kritik / vinkel der her fremføres. Især når halvdelen af de opstillende partier bygger deres politik på at’mange’ børn er blevet af psykisk lemlæstede deres ophold.

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.