No Image

Stockholmsyndrom

30. marts 2006 Hodja 0

Tolken var ikke disponibel for en udtalelse… Kommentarer til dagens gidselløsladelse kan ses på Little Green Footballs og The Jawa Report. Gidslet i Irak, Jill Carrolls, […]