“Der Untergang på tysk og svensk”

Klaus Ewald sammenligner her udviklingen i Tyskland efter anden verdenskrig med udviklingen i Sverige siden 1980

Taget herfra

Af Klaus Ewald, advokat

Sverige har nået “stunde null”. Men, det er kun det foreløbige nulpunkt

Alle kender filmen Der Untergang om det 3. Riges og Adolf Hitlers sidste dage. Filmen ligger handlingsmæssigt tæt op ad den dagbog, Hitlers sekretær, Traudl Junge, skrev efter krigen for at fastholde begivenhederne i erindring for eftertiden. Hvad ingen har nedfældet til sammenligning, er parallellerne mellem Tysklands “stunde null” efter 6 års krig, og den virkelighed, Sverige har oplevet over de sidste 6 årtier. Lighederne er skræmmende ved en nærmere sammenligning. Jeg vil forsøge at fremdrage de væsentligste paralleller.

Tyskland 1939:

Tyskland angriber Polen. På få uger indtager Hitlers hærenheder den del af Polen, som aftalen med Stalin havde fastlagt. Tyskland har på blot 1 1/2 år indlemmet Østrig, Tjekkoslovakiet og Polen. England har erklæret Tyskland krig, men krigserklæringen er blot et memorandum uden aktuel betydning.

1940-44:

Tyskland angriber og besætter i 1940 hele det område, som i dag udgør EU-området. Tyskland indleder i 1941 en tofrontskrig ved i juni at påbegynde Operation Barbarossa, invasionen af Rusland. Over perioden fra 1940-42 oplever Tyskland storhed og sejrrige felttog, mens årene 1943-44 er indledningen til det endelige nederlag i foråret 1945. Opposition tilintetgøres. Holocaust gennemføres. Slavearbejde i rustningsindustrien tager livet af hundrede tusinder.

1945:

Tyskland omringes fra alle sider af de allierede stridskræfter, og de menneskelige og økonomiske omkostninger ved den fortsatte krigsførelse er altødelæggende. By efter by indtages, allierede bombardementer lægger Tyskland i ruiner, håbløsheden breder sig, Goebbels propaganda maskine og rustningsminister Speers underjordiske ammunitions- og våbenfabrikker kører i døgndrift for at holde moral og krigsindsats på sporet. I april 1945 er selve rigshovedstaden omringet.

Tyskland styres af en Fører, der udsteder indholds- og betydningsløse ordrer om militære indsatser fra en underjordisk bunker i regeringshovedkvarteret. Oven på landjorden smuldrer det 3. Rige under de fremrykkende russiske tropper. 29. april om natten afslutter Hitler sit liv med en kugle fra en Walther PPK. Tysklands skæbne som besejret nation er beseglet. Millioner af tyskere fordrives fra østområderne tilsvarende som millioner af tyske kvinder voldtages og forulempes af russiske soldater. Tysklands “stunde null” er indtrådt. Det absolutte nulpunkt.

1960-1980:

Sveriges storhedstid. Velfærdsstaten og folkehjemmet opbygges. Socialforsorg og Infrastruktur udbygges. Sverige er befolkningsmæssigt et af verdens mest homogene og fredelige lande. Svensk velfærd er bygget dels på selvforsyning af råstoffer, og dels en industri opbygget omkring koncerner, som beskæftiger tusinder af mennesker i virksomheder som Volvo og Saab. Våbenindustri, svensk knowhow og en virksomhed som Ikea ekspanderer voldsomt. Alt ånder fred og fremgang. Indvandring er nødvendig i visse industrigrene for at kunne opretholde produktionen. Omkring 1980 påbegynder den økonomiske migration mod velfærds-Sverige. Landet styres med hård hånd af Socialdemokrater. Oluf Palme som er rendyrket marxist vil internationalisere den svenske befolkningssammensætning.

1980-2022:

Sveriges demografi forandres drastisk. Befolkningstallet for etniske svenskere svinder voldsomt ind og indleder langsomt en dødsspiral, alt imens migrationen forøger det samlede befolkningstal med millioner. Sverige overgår i perioden fra at være homogent, kristent land til multikulturelt og multireligiøst samfund. Hele bydele udskifter befolkningsandele fra svensk til migrantghettoer. No go-zoners antal eksploderer. Svenske myndigheder og svensk kontrol med bydele forsvinder. Sharia-baseret tanke- og lovgrundlag indføres uofficielt. Æresrelaterede forbrydelser i det mere og mere mellemøstligt prægede Sverige vokser. Medierne arbejder i døgndrift på at undertrykke politikernes propagandistiske billede af, at Sverige er en humanitær stormagt og ikke et mangfoldighedshelvede.

Snart er Sverige som enheds nation ophørt med at eksistere, svensk og arabisk forventes ligestillet inden for de næste 10 år. Halvdelen af svenskere under 45 har udenlandsk og typisk mellemøstlig eller afrikansk herkomst. Svenskhed udskammes som en trussel mod mangfoldighed. Oppositionen i form af Sverigesdemokraterne udelukkes fra indflydelse. Hver 4. svenske vælger er dermed sat skakmat.

Socialforsorgen forringes grundet de økonomiske byrder under de åbne døres politik. Sverige har Europas fattigste pensionister. Sveriges økonomi er de facto kørt af sporet grundet årlige udgifter på 500 milliarder svkr. til integration af migranter. Kriminalitet og utryghed breder sig. Sveriges kvinder frygter særlig for at gå ud efter mørkets frembrud. Voldtægtsraten når en verdensrekord tilsvarende som antallet af bombesprængninger svarer til den i krigsførende nationer forekommende.

Sverige har nået “stunde null”. Men, det er kun det foreløbige nulpunkt.

Konklusionen er, at en nation ikke behøver at indlede invasion af andre lande for at ende ud i en selvdestruktion. Sveriges medier og politikere har dygtigt forstået at få ædt en sund og bæredygtig nation op indefra. Over 6 årtier er Sverige blevet forarmet og intenst forringet på alle parametre tilsvarende som Tyskland blev det gennem 6 års krigsførelse mod omverden. Det 3. Riges ledere blev dømt ved Nürnberg Processen efter krigen for forbrydelser mod menneskeheden. Det svenske folk burde tilsvarende stille dets ledere for en politisk orienteret domstol for de forbrydelser, politikerne har begået mod det svenske folk gennem 6 årtier.

Hvor Tyskland anvendte “stunde null” til genopbygning og skabte et “wirtschaftswunder”, er Sveriges nulpunkt en overgang til et umenneskeligt kalifat baseret på islamisk lovgivning og tankesæt. Svenskerne er snart en minoritet i eget land.

Og lidet vil flertallet af svenskere indse det nu eller lidet vil flertallet af svenskere indse, at det kommer. Propagandaen sidder dybt i folket, meningsundertrykkelsen har gjort sin virkning. Kombinationen af venstreorienteret politisk korrekthed og islamiske mørke kræfter er ved at tage livet af moder Svea. Hvor det islamiske godstog har kørt hen over anderledestænkende lande siden 600-tallet, er der kun efterladt støv og ensretning. Kend din historie. Således også i forhold til de blåøjede svenskere.

Med forfatterens tilladelse. Oprindeligt publiceret i 24 NYT

Taget herfra

Men Tyskland er desværre ifærd med at gentage den svenske “succes” med at importere “flygtninge” fra hele verdenen uden begrænsninger … 🙁

2 Kommentarer

 1. I stigende omfang overflyttes resourcerne fra
  velfærd og sundhed til masseindvandring og co2-hysteri.
  Det sker i Sverige, Danmark og hele Vesten. Det er det sædvanlige, i alle lande hvor forskruede, korrupte,
  marxistiske, feministiske og gak-gak humanistiske
  bevægelser får for megen magt, ender det i kaos, gangstervælde, fattigdom, terror, sygdom og massedød.
  Det kan i denne tid iagttages i Venezuela, Sverige,
  Libanon og en række afrikanske lande. Tidligere er
  det samme set i mange andre lande.

  Ufred, hverdagsterror, velfærds- og sundhedskollaps
  og en stor økonomisk nedtur er også på vej i
  Danmark. Når flertallet af vælgere stemmer fjollet
  og kortsynet, er det hvad der følger. (I USA er
  det dog mest valgsvindel)

  Med den feminisering og de hjernedøde,
  løgnagtige politikere, tåbelige journalister
  og hjernevaskede vælgere der dominerer
  tidens politik, er der ikke meget håb
  om bedre tider. Måske får vi endda en
  atomkrig som følge af den endeløse
  stupiditet og perversitet der præger
  politikere og moderne samfund.

 2. MSM samarbejder med politikere om at spille et teater, så sandhed og fornuft undertrykkes.

  Min tillid til MSM er forlængst gået fløjten.

  Velkommen til afgrunden.

Skriv et svar til Danmarks, Sveriges og Vestens fremtid er måske allerede beseglet... Annuller svar

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.