Fantastiske Thøger

Svenske Axess Television har været en tur i København for at interviewe Politikens Tøger Seidenfaden.

 Det er der blevet en timelang udsendelse ud af under overskriften EU är fantastiskt. I den officielle præsentation citeres Seidenfaden for at “Folkomröstningar undergräver demokratin”, og det måtte vel være en behændig opstramning – troede jeg…

Thomas Gür, Axess: Danmark og København er EU-modstanderernes hovedstad – kan man sige det?

Tøger Seidenfaden: Det kan man sige på grund af de folkeafstemninger vi har haft, hvor vi to gange har stemt nej, men faktisk er det bare folket der er problemet.

Thomas Gür, Axess: Det er folket som er problemet?

Tøger Seidenfaden: Ja for politikerne, organisationerne, og massemedierne, de er jo alle sammen meget EU-positive, også i Danmark.

Det citat måtte jeg altså bare have – så jeg huggede det hos Uriasposten. Her har vi elitens tænkning for fuld udblæsning.

Søren Krarup skriver i sin bog ‘I min levetid’ om baggrunden for Grundlovens holdning til folkeafstemninger og hvorfor politikerne for alt i verden ville undgå, at folket har direkte adgang til at kræve dem. Skal se om jeg kan finde det frem.

20 Kommentarer

 1. Danmark er en nation, der råder over en fond af viden om, hvordan underjordisk modstandskamp organiseres og udføres.

  Det forekommer bizart, at folket ikke overfor fjender af folkestyret, som f.eks. Tøger Seidenfaden, ikke forlængst har gjort brug af denne viden.

  Den trussel vi i dag står overfor, hvor Danmarks eksistens som dansk nation er truet som aldrig før, må på et tidspunkt apellere til fædrelandskærlige gode danske mænd om igen at træde i aktion.

  falkeøje

 2. #2.
  Ja! Vi har været altfor pæne.
  Måske, at modstandskampen skal starte med almindeligt slagsmål i gaderne.

  falkeøje

 3. Er det måske ikke himmelfalden, at I sidder derude og truer andre med våben, som f.eks. Falkeenøje gør det?

  Vi andre vil nok kalde det terror…

 4. Til falkeøje vil jeg sige,vi kvinder kan også kæmpe,selvom jeg nok må indrømme på mit køns vegne,at den gruppe hører til naveister,hvad angår muslimer.Der opfordres ikke til terror,men til overlevelse,maltesen.

 5. Ikke bare har Falkeoeje god grund til at mene det han goer, han forudsiger fremtiden, en fremtid der bliver os paatvunget:

  Staten har monopol paa vold. Det monopol bliver til stadighed undermineret af muhamedanernes vane-vold, brutale kriminalitet og lav-intensitets jihad. Monopolet undermineres yderligere ved en bloedsoeden, mangelfuld, og utidssvarende lovgivning som siger at det er samfundets skyld at de kriminelle opfoerer sig ‘slemt’. Derfor skal de ‘hjaelpes’. Gu ska de ej, de skal lide i faengsel, og laenge.

  Derimod maa de der er blevet overfaldet, voldatget eller paaroerende til draebte og myrdede baere tunge og meget vanskelige byrder igennem et helt liv.

  Naar de naeste muslimske ungdomsgenerationer kommer paa banen vil deres andel overfor Danske unge vaere stadig stoerre. Der vil derfor vaere flere og flere angreb mod os ‘fucking dansker svin’ og ‘dansker-luderne’. Det siger sig selv.

  Statens evne til forebyggende politiforretning, for. eks, ved konstant pres og talrig tilstedevaerelse paa noeglepunkter, en strategi som ikke foeres, eller deres evne til at bringe til justits de der har forbrudt sig, vaere staerkt aftagende. Usikkerheden vil brede sig yderligere i befolkningen.

  Langsomt eroderes borgernes tillid til politi og retsvaesen, og selvtaegt vil blive mere og mere normalt. Naar muslimerne er blevet mange nok og tror at vi er svage nok vil de give os det ene ultimatum efter det andet henimod en sharia-stat: Goer som imamerne siger, for de ved besked, ellers kan se ikke garanteres at ‘de unge’ ikke ‘gaar hen og bliver ophidsede’.

  Det er en total mangel paa frihed i DK og det er en haan overfor det ansvarlige individ at frie og retsskafne borgere ikke kan eller maa koebe eller baere haandvaaben til at forsvare eens familie, een selv og eens ejendom.

  Loesningen findes ikke i Staten.
  Politiet kommer foerst efter at man er doed og skriver rapport.
  Det kan vi ikke bruge til noget.

 6. Dansker i TN –

  du skriver, når muslimerne er blevet mange nok og tror vi er svage nok vil de give os det ene ultimatum efter det andet….

  Disse tilvandrerer er begyndt at opfatte sig som en betydende magtfaktor .

  Dette viser sig i forhold til de seneste begivenheder – frifindelsen af Kjærsgaard- som de ikke vil accepterer og derfor kommer med udtalelsen om fatwa mod hende, samt mod JyllandsPosten, en fatwa som repræsentanter for muslimerne åbenbart skal HJEM til de islamiske lande for at få skruet sammen .

  Disse udsagn om fatwa burde fortælle os, at disse mennesker ikke tolererer det retssamfund som vi har .

  Et samfund, der hviler på menneskeskabte love og regler .

  Ikke bare lever muslimer for manges vedkommende adskilte fra det øvrige samfund – hvilket de ifølge Koranen SKAL, idet de kun må have det absolutte nødvendige at gøre med Vantro – men de agter ej heller at godkende og leve efter tilvandrerlandets regler og love.

  At få lavet fatwaere mod hhv. Kjærsgaard og mod JP burde fortælle os dette – samt at det, der arbejdes hen imod er etableringen Shariaen i Danmark .

  Jeg begriber ikke, at vi stadig er så fattesvage, eller rædde for konflikter, at vi ikke kan se, eller ikke vil erkende, hvad det er der foregår lige for næsen af os.

  Vi kan sagtens blive enige om, at disse radikale muslimers antal sandsynligvis er lavt i forhold til det resten af Ummaen .

  Men hvem er det der sætter dagsordenen i de islamiske lande, og her i de Vestlige tilvandrerlande, de Moderate muslimer eller de Radikale muslimer ?

  Og hvordan skal vi, de Vantro, bære os ad med at skelne mellem Radikale – og Moderate muslimer ?

  De der åbenlyst bekender sig som Rettroende muslimer = Radikale, burde vi begynde at repatriere.

  Begrundelsen er indlysende :

  vores primære ansvar er overfor os selv, vores egne børn, børnebørn og deres efterkommere.

  Tager vi ikke dette på os medvirker vi til opbyggelsen af en Nordisk udgave af de Mellemøstlige helveder .

  Skal dette virkelig blive arven efter os til vores egne efterkommere ?

  Vi SKAL have gang i repatrieringerne !

 7. #11.
  Den trinvise udvikling, som du beskriver, er netop, hvad jeg hele tiden har advaret imod.
  Når et folk, der før har taget sagen i egen hånd, stilles overfor en sådan udvikling, så ser det beslutsomme folk inge anden udvej end at gå til modstand.
  Politikerne tror det ikke. De har ikke oplevet det, vi andre har.
  De tror også, at våben vil være et problem. Deri tager de også grundigt fejl.
  De kan i en sådan situation ikke regne med militærets loyalitet.
  Den vil være på folkets side.

  falkeøje

 8. 13 og 14.
  Som I allerede ved, ligger der mange faktorer bag hvorfor vi er er blevet et fattesvagt og dekadent samfund, forstaaet paa den maade at vi ikke tager ansvar for vores egen tilvaerelse og vores samfunds lamentable situation. Vi alle nyder fantistiske friheder, men faa syntes at vide hvilken gave de er og at de ikke er kommet til os gratis. Ydeligere undrminerer overfoersels-samfundet selvstaendigheden blandt borgerne alment, og det goer den personlige frihed og det personlige ansvar mindre og mindre betydningsfuld for overlevelse og viderefoerelsen af den kultur mange bogstavelig talt lever af som en arvesum. At vaere fri i et (moderne) demokrati, og for at sikre dets videre bestaaen, forudsaetter et hoejt niveau af selvlaere og personligt drevet selv-forbedring for at kunne klare sig (i friheden) uden at gaa til. At kende historien, egen og andres kultur, at vaere oplyst er noedvendige forudsaetninger.
  Ligesom mange, mange flere folkeafstemninger er det.

  Politieseret pseudo-marxistisk skolegang, multikultirisme osv, er forhold som er vigtige og kendte i oedelaeggelsen af de vestlige samfund.

  Men der er et andet forhold som man synes er naesten ligesaa vigtigt, laden-staa-til-sygen: “det gaar nok altsammen”, “saa slemt bliver det ikke”, og farligst af dem alle, “det sker ikke for mig eller os”.
  Sidste skal forstaas paa den maade at ‘jeg er unik, min tid er den fremmeste, meneskene er anderledes bedre nu’.

  De vil ikke indse alvoren. Det vaere sig Soviet, Socialismen, eller Kirken, eller noget helt 4de. Alt romantiseres og farer bagateliseres. Det svage menneskelige ego er oftest mere interesseret i sig selv og har ikke ‘lyst’ til at at accepetere de ubehagelige realiteter, hverken om sig selv, andre eller fremtiden. Droemmerriet goer dem til bedre mennesker, tror de, og de der er skeptiske bliver kaldt for racister, eller havd nu tidens moralske preaster kraever.

  Derfor elsker de svage ogsaa miljoet for det er ikke i sig selv truende, og alle kan udpeges som vaerende ‘skyldige’. Det er universal-synden der i virkeligheden drejer sig om det at faa det skroebelige menneske til at foele sig ‘god’.

  Nation, kultur, faellesskab og faelles vaerdier, faedrelandskaerlighed, ansvar, vilje, selvbestemmelse, det der overhovedet er forudsaetningen for at kunne tale om miljoet, er alt for skarpe forhold som ‘tvinger’ folk til at vaelge side.

  Og det er for tung en byrde for mange…det er der nok nogle andre der ordner og saa gaar tiden og saa kommer krigen. Og saa starter vi forfra igen. Men denne her gang skal vi vinde. Og det goer vi ogsaa.

 9. Tænk på mau mau krigerne i Afrika og på frihedskrigerne på Cypern, og jeg kan nævne mange flere fihedskrigere.
  De var frem for alt nationale.
  Det skal vi også være, koste hvad det vil.
  Nationalismen længe leve.

  falkeøje

 10. 15. Dansker i TN

  Du har sikkert ret i din analyse af hvordan det kan være folk befinder sig i en art søvntilstand hvad angår islamiseringen .

  Den samme tilstand er indtrådt i forbindelse med arkitekten bag islamisering af Europa- nemlig EU.

  Havde vi ikke snorksovet havde vi forlængst opdaget der var ugler i mosen og ved egen kraft undersøgt hvordan det kunne være, at Europas lande ganske hurtigt, over en periode af ca. 40 år, blev tilvandrede med tilsammen X -antal mill. muslimer . Det nøjagtige antal kan/må vi ikke få at vide .

  (Nogle gætter på 25-30 mill. , andre om et langt større antal) .

  Havde vi været undrende over dette havde vi måske fundet energien til at undersøge HVAD det var og er EU har gang i.

  Nu hvor nogle af os har lavet fodarbejdet og fortalt vidt og bredt om hvad det er der er kommet for dagen, nemlig THE EURO-MEDITERRANIEN PROJECT, samt hvad dette projekt går ud på, er reaktionerne forbløffende svage .

  Det virker som om folk ikke kan fatte at vores egne ledere i den grad har “solgt” os og vores lande til projektet, hvis konsekvens Bat Yeór meget rammende kalder for Eurabia .

  Dette er præcist den forvandling af Europa til Eurabia,som disse vores Topdogs har indledt på vores vegne .

  At Bilderbergeren Seidenfaden siger som han gør kan ikke undre, hvis man altså er klar over hvilket fundament manden står på.

  Det der kan undre i denne sammenhæng er Seidenfaden som Jøde i den grad har arbejdet for dette Eurabia-projekt som Bilderberger, som redaktør af Politiken og som een af de såkaldte Meningsdannere med rod i Den Kreative Klasse .

  Netop hans Semittiske oprindelse skulle have stået som stopklods for hans medvirkende aktiviteter i denne islamiserings-kontekst.

  I stedet har han længe medvirket og medvirker stadig i dette projekt for fulde gardiner .

  Kan nogen fortælle mig hvordan det kan være, at specifikt Seidenfaden og bl.a. også Arne Melchior har været de fremmeste fortalaere for indvandringen hertil fra de Arabisk/Islamiske lande ?

  Jeg kan have mine tanker om dette, men vover faktisk ikke at skrive dem !

 11. Vivi, det haenger muligvis sammen med at T & A Melchior, I Foighl m. fl., og som jo tilhoerte eliten i godhedsindustrien foeler at de som et (tidligere personligt) forfulgt folk, er noedt til at promovere asyl, tolerance, og indvandring, for det blev jo aldrig givet til joederne. De er de ‘undertryktes’ freslsere.

  At de gaar hen og promoverer joededommens fremmeste forfoelger, islam, er nok et udslag af at de, i kraft af at vaere godhedsindustriens kaptajner, oensketaenker sig at mennesker er bedre end som saa, og naar bare der udvises tilstraekkelig tolerance, overbaerenhed og gavmildhed, saa bliver slemme mennesker og deres vaemmelige kulturer gode, og saa kan Melchior, Foighl et al selv fremstaa som de bedste og godeste mennesker der skaber fred og fordragelig paa verdensplan. At de refleksivt koeber premissen om at muslimerne flygter fra krig og vold, men dygtigt undlader at forstaa at det ganske vist er muhamedanernes egne krige og voldsorgier, og saetter lighedstegn mellem forfulgte joeder og muslimer er hoejst ejendommeligt.

  Men der kommer et af pladderhumnaismens fineste premisser frem, at alle kulturer er lige gode, og naar de ikke er det, saa skaber vi en ny ideal-verden hvor vi alle er enige om at lade som om.
  Seidenfaden er nok klassisk socialist, en Trotsky af vores tid.

  Men…. sig endelig frem Vivi, havd har du paa sinde?

 12. Alle kulture er lige gode !
  Alle mennesker er lige gode !
  Især de pædofile er gode mod børn !!
  Spørg selv muuuhammed……

 13. Vi husker Arne Melchior som fortaler for indvandringen.
  Tøger Seidenfaden hører vi til hver dag.
  Jødedommen har atter sat sig i førertrøjen for Europa.
  Nu må vi have nationalisterne på banen.

  Gud bevare Danmark – dansk

  falkeøje

 14. Danmark er Danskernes land. Jorden har vi selv ploejet som John Mogensen sagde. Det er ikke andres land at eksperimentere med, at saelge ud af paa tvivlsomme idealer, at koloniseres af fejlslagne fallitkulturer. Andre kan bruge, misbruge og mishandle landet, men det er kun de der elsker Danmark der kan redde det.

 15. #21.
  Ja, du har ret.
  Jeg tænkte dengang Arne Melchior talte så varmt for indvandring, at han ville aflaste trykket af muslimer på Israel.
  Men tiden har vist, at noget andet må ligge bag.
  Det giver utryghed.
  Allerhelst skal vi ud af EU, så er det kun det danske folk, der bestemmer, hvad vi skal og ikke skal.
  Vi har været en selvstændig nation i 1000 år.
  Vi vil ikke én gang til være under fremmed herredømme.

  falkeøje

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.