Forsøg på islamisering kan ikke snakkes væk

EUROPA: NORDJYSKE Stiftstidende(31.7.) Ude af proportioner om Islam og 19.8. Den bliver knægtet om ytringsfrihed (af Bodil Clausen).

Mere tydeligt og enkelt kan Europas dilemma og skæbne ikke fremføres.

EU står bag Europas ufattelige skæbne, der helt grotesk har fået lov at udvikle sig hen over hovedet på Europas befolkninger.

Det skyldes først og fremmest EU-politikernes utilgivelige fortielser om samarbejdspolitik med den islamiske verdens herskere – et politisk magtspil, der er foregået i årtier i EU-regi. Lige så utilgiveligt er det, at en stor del af pressen, især tv velvilligt har fremstået som medsammensvorne.

Mange advarsler har lydt gennem årene fra fremtrædende kompetente personer fra mange lande, og fra Danmark.

Adskillige bøger er skrevet om emnet: Islams ekspansion i Europa og i hele verden.

Og som nævnt 26.7. – pavens kraftige advarsel, som lød: Forsøg på at islamisere Vesten kan ikke snakkes væk. Denne trussel mod den europæiske identitet bør ikke ignoreres ud fra misforstået respekt.

Advarslerne kommer som sagt ikke ud til den brede befolkning, den har hele vejen fået ørerne tudet fulde af nedrig propaganda fra politisk hold, fra selvbestaltede aktører og ansatte i den vidt forgrenede givtige korrekte godhedsindustri.

I stedet for vigtige vitale oplysninger bliver befolkningen nærmest dopet med underholdning, underholdning, underholdning.

Hyg jer!

Lige nu hersker valgfeberen her til lands.

Der er ingen debat om den muslimske indvandrings økonomiske omkostninger, der trods alt ligger et sted over 100 milliarder om året, om den stigende alvorlige kriminalitet eller nedbrydningen af dansk kultur og sammenhængskraft. Ej heller de besatte områder! Det er som om emnerne slet ikke eksisterer.

Dog råber visse politikere op om yderligere indvandring  hensigterne er tydelige. Islam får mere og mere magt i regerende, lovgivende og dømmende statsinstitutioner.

Det er forrykt og skæbnesvangert intet mindre, uanset hvilke navne, der aktivt repræsenterer islam.

Fortielse er løgnens medspiller.

For at tage et eksempel, hvor mange kender til de aftaler, konventioner, som de europæiske statsledere i EU i årtier har indgået med muslimske landes magthavere? Euro-Mediterranien er omtalt af ovennævnte forud for denne Den europæisk-arabiske Dialog i 1973, der til fulde indeholder forklaringen på den forrykte situation, de europæiske befolkninger befinder sig i med utilstedelig muslimsk masseindvandring på ca. 60 millioner i Europa – og indlemmelse af islamisk kultur, der afspejler sig i hele undervisnings- og kultursektoren og i den offentlige sektor. Europas befolkninger har længe haft status som Dhimmis.

Multikulturismen har intet at gøre med, hvorledes etniske befolkningsgrupper forholder sig til hinanden. Den er et produkt, som den politiske og finansielle elite kynisk bruger i gennemførelsen af en islamiseret og globaliseret verden.

Mod dette vanvid er store befolkningsgrupper, foreninger i Europa ved at rejse sig. Stop islamiseringen af Europa, SIOU. En fredelig demonstration, der er anmeldt til 11. september i Bruxelles er som nævnt forsøgt forbudt.

Europæiske politikere med vedhæng prøver mere og mere desperat at knægte ytringsfriheden for de europæiske befolkninger – hvorfor?

Derfor støt op om SIAD og SIOU, hvis fred og demokrati skal opretholdes i Danmark og det øvrige Europa.

Kirsten Madsen i Nordjydske

7 Kommentarer

 1. Ja, noget må gøres, hvis det overhovedet kan nås. Hvorfor er de dog så naive, dumme eller bange – dhimmier. Lad os borgere få ordentlig besked, ingen fortielser eller pynten på realiteterne.

 2. Vi er et land, der råder over en fond af viden om, hvordan man fører underjordisk krig mod indtrængende fjender.
  Vore fjender skal efterhånden også findes blandt vore egne politikere.
  Dertil kommer alle de, der nu planlægger terroraktioner mod det danske folk.
  Hvorlænge skal det vare, før det danske fok går ud i en regulær modstandskamp?

  falkeøje

 3. #5 Du er for hurtigt ude. Du er utaalmodig. Men du har for det meste ret i det du siger, men der er ikke en kaeft der kan goeres nu.

  Almindelige Danske borgere kan raabe op ligesaameget de lyster, og det vil ikke nytte ret meget.

  Naar befolkningen som helhed ikke er interesseret i at stemme DF i et stoerre omfang saa er det fordi de ikke er klar over trusslens virkelighed. Og hvis de ikke er det, saa vil handlinger og kampagner fra borgere kun have minimal effekt der af medierne vil blive ignoreret eller hvis de er heldige, marginaliseret.

  Politikkerne og medierne plapprer loes om skattelettelser paa maaske ganske faa tusinde kroner pr. person p.a., det i landet med verdens naesthoejeste skat paa alting, og med 700.000 der faar penge for ikke at bestille noget. Det er en totalt meningsloes debat som allerede er fastsat af tallene paa dem i arbejde mod dem som ikke ikke vil arbejde og Danskernes misforstaaelse af velfaerd og velstand og Stat og regering. Og hvis folk taler om de her miniskule skattelettelser, tror du saa de vil indse hvilken fare islam er for Europa? Der skal meget mere til.

  Der skal en statsminister til at at bryde bylden, og sige det som det og skabe et betydeligt staahej, hvilket stadig er lig politisk selvmord eller muhamedannerne skal lave det de er bedst til med de vantros transportmidler. Ellers vil det glide afsted som med den rygende idiot der hele tiden bliver fortalt af laegen, hoer nu kaere ven, hvis du har livet kaert maa roegen hoere op. Foerst taber han pusten, siden kommer hosten, dernaest bliver blodomloebet i benet daarligt, foden bliver sat af, men alligevel…der skal ryges. Og saadan er det med Danskerne, de hygger sig videre i troen paa at det vil vaere naboens datter, dreng, eller hund der bliver naeste offer, aldrig dem selv.

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.