Kan man true sin vilje igennem i København?

Åbenbart

“Kommunens folk startede på dette arbejde lige efter sommerferie, men hver gang de havde malet et stykke, blev det overmalet med graffiti igen. Der blev brugt for over kr. 300.000 maling m.m. – og herudover ansatte vi et vagtværn til at være til stede om natten. De blev truet på livet og ønskede ikke at forsætte med vagtarbejdet,” skriver Bondam blandt andet.

7 Kommentarer

 1. Danskerne må erkende, at politiet er ikke i stand til at leve op til deres pligt til at opretholde lov og orden, men man har dem også mistænkt for, at de ikke vil.
  Tager borgerne affære, bliver de anklaget for selvtægt – snedigt – ikke?

  Vi har ingen andre muligheder, end at kopiere borgernes ret til egen beskyttelse fra USA’s lovgivning, med våbentilladelser og meget andet.

  Som det går nu, ender samfundet i det rene anarki.

  falkeøje

 2. 1.

  Enig. Vi er de facto anden-klasses borgere i eget land, som vores forfaedre og foraeldre har bygget med haardt arbejde og kaerlighed til jorden og folket.

  Vi er ikke frie.

  Vores love vendes imod os, politiet kan ikke beskytte dets eget folk og i hvis navn de har faaet monopolet paa vold.

  Vi har som private personer ikke retten til liv fordi vi ikke lovligt maa baere vaaben og saaledes ikke lovligt er i stand til at beskytte vores familier, os selv og vores ejendom. Uden retten, i liven til at bare vaaben og lovligt beskytte os selv, er man ikke fri.

  Formaalet med den vestlige retsstat er at man som person hverken skal frygte overgreb fra private eller det offentlige.

  Det frie og lovlydige individs position i samfundet er blevet totalt undermineret.

  Vi Danskere er ikke et frit folk.
  Vi arbejder for staten og systemet, ikke omvendt.

  De mennesker der paa uduelig vis personificerer etaten har tilsyneladene ikke den ringeste ide om hvorledes de demografiske aendringer vil oedelaegge samfundet. Espersen siger at imamer kan forebygge radikalisme.
  Virkelig?

  Hvad vil der ske om 15 aar naar andelen af vrede og hadefulde islamiske maend mod andelen af Danskere vil vaere meget stoerre? Hvor meget skat og bedrageri kan den arbejdene Danske befolkning klare at overfoere til de samme mennesker som slaar dem ned paa gaden efter fyraften og som voldtager deres doetre og stikker deres soenner?

  Naar det kommer saa vidt, enten lever vi en i politistat hvor staten bruger ordensmagten til at holde kritiske Danskere nede, simpelthen fordi det er nemmere at goere end at skride til handling overfor muslimerne. Eller staten vil vaere paa randen fa sammenbrud: der er flere problemer end den kan overkomme, og lader staa til.

  Uanset hvad, saa tror jeg at med den stigende socialisme/stat-isme/venstre-fascisme at tiden i den vestlige verden hvor folk havde tillid til de systemer der skulle varetage borgernes interesser, er ved at vaere slut. Og med interesser mener jeg ikke overfoerselsindkomster og alt det andet sociale narkomani og politisk korruption, men lov og orden og infrastruktur.

  Det vi ser nu er begyndelsen paa slutningen af den efterkrigstiden.

  Vi maa have Amerikanske forhold hvor staten og det offentlige begraenses mest muligt og hvor individet og friheden staar oeverst.

  Det blev lidt langt….

 3. Vi har det samme valg, som vi havde i august 1943 – at gå til væbnet modstand.
  Så lad os handle.

  På en vakker dag vil vi hejse vort gamle Dannebrog og synge:
  Men end er der sang i skoven,
  højt bølger det røde flag.
  End er der en Gud foroven,
  der råder for Danmarks sag.

  falkeøje

 4. Et system der har givet op, og et folk der ikke kan eller vil se realteterne i oejnene.

  I artiklen nedenfor tales der om hvordan voldtaegtsofre og deres paaroerende skal have krisehjaelp.

  http://www.berlingske.dk/article/20070929/danmark/109291250/

  Hvorfor det? Hvorfor ikke bruge penge paa mere politi og faengsel paa 30 til 40 aar for voldtaegtsforbrydere? Saa behoever man ikke at lave saa meget “krisehjaelp”. der vil vaere faerre oedelagte liv, og der er ikke saa mange potentielle krimineller paa gaden, og flere af dem er i faengsel. Naar man er i faengsel, mig bekendt, kan man naturligvis ikke forbryde sig mod borgerne. Og jo laengere man er det, jo mindre kriminalitet laver de krimenelle.

  Hvor meget vil danskerne finde sig og hvor laenge mon de vil goere det?

  Det er spoergsmaal der er nemt at svare paa.

  De vil pleje deres graenseloese navitet om mennesket og deres lyseroede billede af gerningsmanden ligeledes som et offer samt illusionen om at “det bliver ikke mig” og at “man skal tale om problemerne”.

  Man skal ikke tale om problemer man skal loese dem og komme videre.

  Ellers bliver udsagnene “jeg knepper din mor”, “jeg knepper din datter” og “dansker luder” til
  en dyster virkelighed for endnu flere.

 5. Vi har brug for mere politi på gader og stræder samt langt højere straffe for f.eks voldspsykopater og narkohandlere. Derudover må udlændingeloven strammes mere op. Kriminelle udenlandske “kulturberigere” skal fragtes ud af landet efter straf.

 6. 6. Jørgen

  Der skal mere end en opstramning af udlændigeloven til.

  Der skal fuld stop for tilvandringen hertil fra de arabisk/islamiske lande!

  Men sådan kommer det ikke til at gå – hverken med en opstramning eller et fuldt stop.

  For det vi har i vente er en meget større tilvandring fra disse lande i og med, at de 9 arabisk/islamiske lande omkring Middelhavet fra 2010 er EUs Partnerlande med fuld adgang til EUs Fire Fundamentale Frihedssøjler, hvoraf den 4. omhandler fri bevægelighed for befolkningerne aftalelandene imellem.

  Disse arabisk/islamiske lande kan opvise een af denne Klodes allerstørste demografiske udviklinger.

  Og da landene i forvejen ikke evner at uddanne deres befolkninger, skaffe jobs endsige brødføde disse masser – skal der ikke megen fantasi til at forestille sig hvorhen disse mennesker vender blikket : mod Europas lande.

  Samtidig sidder Europa i den situation at vi er ved at blive hægtet af den Globale udvikling – er ved at udvikle os til et område bestående af stadig flere mennesker på livslange overførelsesindkomster og stadig færre til at kratte de nødvendige penge hjem.

  USA, Kina og Indien overtager stille og roligt førertrøjen og det på alle erhvervsmæssige områder.

  Samtidig fortsætter Europa importen af inkompatible mennesker fra de arabisk/islamiske lande.

  Inkompatible af kulturelle årsager, men også med hensyn til evnen og viljen til at samarbejde, udvikle sig personligt og besidde drivet til at uddanne sig livslangt.

  I stedet forventer disse mennesker særbehandlinger og respekt for deres regide ideologi, samt retten til fortsat at leve som i deres hjemlande.

  Dette her er en kurs mod stagnation.

  Det der allerede sker er, at de bedst uddannede af de oprindelige befolkninger rejser fra Europa for tid og evighed.

  Og flere vil følge efter.

  Mere politi og flere fængsler hjælper ikke på den udvikling der ER sat i sving takket være EUs samarbejdspolitik med de arabisk/islamiske lande.

  Disse er lappeløsninger som ingen effekt har på den deroute Europa har slået ind på.

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.