Lægeerklæring til behandling af ansøgning om dansk indfødsret

Lægeforeningens Attestudvalg og Integrationsministeriet har indgået en aftale om anvendelse af en ny lægeerklæring til behandling af ansøgninger om dansk indfødsret (Ugeskr Læger 2007,169:2570).

Attesten skal anvendes i forbindelse med patienters ønske om dispensation fra kravet om dokumenterede danskkundskaber, idet der er mulighed for at opnå dispensation begrundet i helbredsmæssige forhold.

Det fremgår af Ugeskriftet og attestvejledningen, at attestens »rammer« er bestemt af en aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti. En aftale, der indebærer, at »svære fysiske handicaps« (som f.eks. mongolisme, blindhed og døvhed) og »svære psykiske lidelser« (som f. eks. skizofreni) er helbredstilstande, der vil komme i betragtning. Det bemærkes samtidig, at der meddeles afslag til ansøgere, »som lider af PTSD – også selvom tilstanden er kronisk og tilstanden dokumenteret ved en erklæring fra en person med lægefaglig baggrund«.

Fra et læserbrev i Ugeskrift for Læger

Ved mongoler og svært skizofrene overhovedet, hvad indfødsret er? Det jeg mener er, hvorfor importerer vi svært handikappede udlændinge og gør dem til statsborgere? Er det ikke nok (rigeligt) med en midlertidig opholdstilladelse? Og så med DF’s accept???

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.