Tænk stort

Vor gode kollega Peter Kurrild-Klitgaard mener i modsætning til chefpolitiinspektør Per Larsen fra Københavns Politi, at der allerede foreligger en løsning på de gentagne optøjer foranstaltet af folk, der vil have et stort hus uden at betale for det.

Løsningen er Straffeloven og Retsplejeloven, hævder Kurrild, mens Per Larsen tydeligvis mener, at retssystemet kommer til kort i en situation som den, der gennem de senere år har udviklet sig i hovedstaden, og som utvivlsomt vil brede sig til resten af landet, hvis voldsstrategien viser sig fremgangsrig her.

Hermed kunne skellet mellem jura og politik ikke blive klarere.

Hvis en mand røver en bank, er det jura. Hvis banken – eller et hus eller Politigården – angribes af fire tusinde organiserede voldsmænd, er det politik, og problemet bør søges løst gennem forhandling, mægling og fredsprocesser.

Det kan være nyttigt for andre at holde sig denne skelnen for øje.

Vil man begå tyveri, hærværk, vold, ildspåsættelse o.lign, skal det ske i stor skala.

I den moderne globaliserede verden er der lige så lidt plads til den lille forbryder som til den lille købmand.

Lars Hedegaard i Berlingskes Groft Sagt 11. oktober 2007

Jamen det er jo det, Egon Olsen altid har sagt.

1 Kommentar

  1. Jeg har altid godt kunne lide Egon Olsen.
    Bare bemærkningen “elendige socialdemokrater” og hundehoveder ol….
    Det gør Egon genial 🙂
    Tænk stort !!

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.