Asylgrund = ‘uvenner med familien’

Det var i 1999 at “Hamodi” kom til Norge sammen med sin mor og far. “Hamodis” far var palestiner fra Syria, mens moren er statsløs palestiner fra Libanon.

De ble plassert i et asylmottak i Lom, men fikk avslag på sin søknad om asyl i 2000.

I årene som fulgte leverte familien inn en rekke omgjøringsanmodninger som ikke ble tatt til følge av UDI.

I januar 2004 ble “Hamodi” og moren uttransportert til farens familie i Syria.

Ifølge “Hamodis” mor var flere av familiemedlemmene i farens familie mot måten ekteskapet ble inngått på, og da hun og sønnen returnerte til Syria, skal situasjonen ha vært uutholdelig.

Ett år etter at de ble uttransportert, returnerte “Hamodi” og moren til Norge og søkte på nytt om asyl i Norge. Også denne gangen ble søknaden avslått med begrunnelse at de ikke kan anses som flyktninger.

Mere på Aftenposten

Træk bare tiden længe nok? Nordmænd elsker palæstinensere, så derfor er en araber fra Syrien og en araber fra Libanon palæstinensere?

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.