Det amerikanske Ujustitsministerium/FBI misbruger IGEN deres magt og arresterer Peter Navarro med håndjern og fodlænke

Hans “forbrydelse” ? Navarro nægtede at møde foran Pelosi’s skueret “kangeroo court” fordi den udøvende myndighed i USA IKKE har ret til at kræve dokumentation fra tidligere præsidenter (“executive privilege”)

Det lyder måske lidt kringlet, men Mike Hucabee forklarer det glimrende her, at hvis den slags svinestreger tillades, så vil der aldrig mere være nogen skriftlig dokumentation fra præsidenter og deres administration :

Her er en anden video om svinestregen:

Her er Navarro selv :

Læs mere her

Jeg håber – og forventer -at republikanerne efter midtvejsvalget i november får flertal i begge kamre og at de så virkelig stækker både Ujustistministeriet(DoJ) og FBI, samt impeacher både Biden og Pelosi, så de to kan få en dosis af deres egen medicin

USA trænger i hvert fald til en meget GRUNDIG oprydning af FBI og DoJ 🙁

18 Kommentarer

 1. Tak for 3 uhyggelige videoer, der viser, hvad Biden mente med at forene US. Ved at forfølge og intimidere politiske modstandere

  Demokratisk politik from the swamp

  • P. Skov minder rigtig meget om den berygtede
   Emmertsen der overplastrede Aamunds blog med
   ligegyldige, infantile og tåbelige kommentarer.
   Han var oppe på 40-50 kommentarer pr. debat
   og søgte tydeligt at afspore eller kvæle
   debatten med woke nonsens.

   P. Skov og hans kompagnon HP bruger lidt den
   samme taktik. De har et uudtømmeligt lager af
   beskyldninger om at Aamund og alle fra højre-
   fløjen misforstår alting.

 2. Når et lands regering sætter myndighederne ind mod lovlydige borgere har regeringen mistet sin legitimitet.

  Regeringen Mette Frederiksen er også begyndt at betræde den sti.

 3. Det er Gestapo-metoder som rødnazisterne her
  har bragt i anvendelse. De er ikke legitime
  magtudøvere, men kupmagere, og Biden og Pelosi
  burde straks afsættes og Trump genindsættes.
  Det var ham der vandt valget. Hvis han også
  bliver arresteret, går borgerkrigen i gang
  med det samme, derfor tør demokraterne ikke
  røre ham. Selvfølgelig lyver vores egne MSM
  om både kuppet, valgsvindelen, Bidens
  håbløse uduelighed og Ukraine-krigen.

 4. 6. januar komitéen er en af kongressen lovligt nedsat komité (det foreligger der faktisk en domstolsafgørelse på). Den har dermed ret (og pligt) til at stævne de folk, der ligger inde med viden om emnet. Navarro har ingen grund til at påberåbe sig executive privilege. Dels er det kun den siddende præsident der kan det – og Biden gør det ikke – dels har Trump faktisk heller ikke forlangt det. Og endelig har Navarro allerede udtalt sig om emnerne i pressen. Navarro har blæst kongressen en hatfuld og dermed overtrådt lovgivningen, og derfor står han nu skoleret over for FBI.

  Tag nu lige og følg med i, hvad der rent faktisk bliver afsløret i denne tid om, hvad der førte op til 6. januar. Man skal være mere end almindelig blind for ikke at se, hvem der er skurkene her. Efter at alle andre forsøg på at få svingstaterne til at forfalske valgresultaterne og sende alternative valgmænd var slået fejl, var 6. januar den sidste krampetrækning af et forsøg på at omstøde valget af Biden. Hvis Navarro, Bannon, Meadows og Scavino ikke havde noget at skjule, kunne de jo bare møde op og vidne.

 5. Og Sussmann … tja, han blev jo faktisk frikendt i retten forleden. Juryen fandt det ikke bevist, at han havde løjet – i hvert fald ikke om noget, der var væsentligt for sagen. Alle i FBI vidste jo godt, at han arbejdede for Clinton kampagnen, og det er ikke modbevist, at han henvendte sig til FBI af egen drift. Sagen var latterlig tynd.

  Dermed har Durham efter 3 års ihærdigt arbejde fået unge Clinesmith 14 dage i fængsel for at have rettet i en e-mail. Derudover har han ikke fundet noget. Måske får han dømt en russisk informant for også at have løjet for FBI. Men meningen var jo, at Durham skulle have afsløret “the deep state” og en kæmpe konspiration mod Trump i FBI. Durham undersøgelsen har nu kørt længere tid og har kostet skatteyderne flere penge end Mueller undersøgelsen, som havde betydeligt mere substantielle resultater. Biden administrationen ved godt, at hvis de lukker Durham undersøgelsen, så bliver der et ramaskrig, fordi de vil blive beskyldt for at gøre det af politiske årsager. Gad vide, om den får lov til at fortsætte i al uendelighed?

  • “Tag nu lige og følg med i, hvad der rent faktisk bliver afsløret i denne tid om, hvad der førte op til 6. januar. Man skal være mere end almindelig blind for ikke at se, hvem der er skurkene her.”

   Du følger ikke bare godt med P. Skov, du følger blindt med, og det stiller dig faktisk ringere end folk, der slet ikke følger med.

   Folk der slet ikke følger med ved ikke hvad der er op og ned, hvem der er helte og hvem skurke.
   Folk der følger blindt med tror at op er ned, og at helte er skurke.

   Selv du kan se at Sussmann løj for FBI, og alligevel blev han frikendt af en jury i Washington D.C.
   At Sussmann blev frikendt tror jeg at mange amerikanere, der prøver at følge lidt med, finder ret afslørende.

   Selvfølgelig vidste FBI (James Baker gjorde i hvert fald) at Sussmann løj, og Sussmann vidste at James Baker vidste at Sussmann løj.

   Hvorfor løj Sussmann så overfor James Baker?
   Har du et kvalificeret gæt P. Skov?

   • Der tager du fejl. Jeg følger absolut ikke blindt med, men jeg er nået til andre konklusioner end du. Jeg vil gerne forsvare dem, hvis du ellers vil diskutere substans i stedet for at smide med mudder.

    Jeg ved faktisk ikke om Sussmann løj eller ej. Men en domfældelse ville BÅDE kræve, at man kunne bevise, at han løj, og at denne løgn havde betydning for sagen. Ingen af delene af denne bevisbyrde kunne Durham løfte.

    Læg mærke til, at Durham end ikke har forsøgt at anklage nogen for andet og mere end at have løjet for FBI. I stedet for at knalde FBI (som jo var udgangspunktet for undersøgelsen … “investigate the investigators”) forsøger han i mangel på bedre at tegne det billede, at nogle i grunden ret perifere personer løj for FBI. Et magert udbytte af 3 års undersøgelser, ikke sandt?

   • Når du kritiserer os for ikke at “følge med”, så inviterer du til at blive kritiseret retur.

    Vi har set en løgnagtig SMS fra Sussmann til Baker, hvor Sussmann hævder at henvende sig til FBI på egne vegne, og ikke på vegne af en klient.

    Vi har også Sussmanns vidneudsagn fra en kongreshøring, hvor Sussmann svor at have henvendt sig til FBI på vegne af en klient.
    Vi har også sort på hvidt at Sussmann tog sig betalt af sin klient for tiden brugt på at henvende sig til FBI, og endda tog sig betalt af sin klient for den USB-nøgle (med fabrikerede beviser), der ved samme lejlighed blev overdraget til FBI.

    Det vidste du måske slet ikke?
    Eller kan du ikke deraf konkludere at Sussmann løj overfor FBI?

    Du besvarede ikke mit spørgsmål om hvorfor Sussmann løj overfor FBI, men du må kende svaret.
    Det gjorde han fordi det selvsagt var af afgørende betydning for sagen, at de fabrikerede beviser mod Trump blev leveret til FBI på vegne af Hillary.

    Og hvis det i nogen udstrækning frikender Sussmann at FBI vidste at Sussmann løj, så inkriminerer det samtidigt FBI.

    Frikendelsen af Sussmann skriger til himmelen, og alligevel tror jeg at Durham gik fra kendelsen med et stort smil.
    Clinesmith og Sussmann var små fisk, men vi har også kun set den spæde begyndelse.

    • OK, godt ord igen.

     1) Det er ikke bevist, at SMS’en var “løgnagtig”, i og med at det ikke er bevist, at Sussmann henvendte sig på vegne af en klient. Mere herom længere nede.

     2) Den kongreshøring kender jeg ikke til – kan du oplyse mig lidt mere om den? Fx hvornår? Gerne et link.

     3) Det er rigtigt, at der er faktureret timer til klienter den samme dag som mødet med FBI, men mødet med FBI tog 30 minutter, og Sussmann holdt næppe fri resten af dagen. Der står intet om FBI i de pgl. fakturaer. Andre dage, hvor han har mødtes med FBI for Clinton kampagnen, står det direkte i faktureringen. Taxaer til og fra FBI den dag blev ikke faktureret til en kunde, men debiteret en intern konto i advokatfirmaet. Så nej, det er ikke bevist, at mødet blev debiteret Clinton kampagnen – faktisk tyder taxabonerne på det modsatte. Ligeledes er det ikke bevist, at USB-nøgler, der blev debiteret Clinton kampagnen, blev anvendt til mødet med FBI. Han købte nemlig samme dag flere USB-nøgler, end der blev debiteret.

     4) Hvorfra ved du, at det var “fabrikerede” beviser? Han henvendte sig med nogle data, han fandt mistænkelige. Tror du, at han selv havde skabt de data? Han er i øvrigt ikke anklaget for at have leveret falske data.

     5) Klienterne vidnede under ed, at de IKKE havde bedt Sussmann henvende sig til FBI. De var orienteret om, at han ville gøre det, og det kom faktisk lidt på tværs af deres interesse. Den var nemlig primært at plante historien i pressen – en opgave Sussmann også hjalp dem med. Sussmann ville – ifølge eget udsagn – blot give sine tidligere kolleger i FBI et praj, før historien landede i pressen.

     Så nej, jeg kan ikke konkludere, at Sussmann løj over for FBI. Det kunne juryen heller ikke. Og selv, hvis han skulle have løjet, ville det ikke have spillet nogen rolle for sagens behandling. Derfor kunne Sussmann naturligvis ikke dømmes.

     Hvis Durham havde et stort (ægte) smil om munden (hvilket jeg tvivler på, for det var da et sviende nederlag), så skyldes det, at han nu har haft lejlighed til at lufte en masse irrelevant materiale i et 27 sider langt anklageskrift. Hvis det handlede om at få Sussmann dømt, ville få sider have været nok.

     Jeg kan anbefale disse eftertanker fra en, der overværede dele af retssagen og læste transscripts af resten: https://www.lawfareblog.com/thoughts-michael-sussmann-verdict.

     Lidt om “beviserne” her: https://www.politico.com/news/2022/05/25/conflicting-evidence-michael-sussmann-fbi-meeting-00035080

     Det har taget mere end 3 år at nå til en “spæd begyndelse” … men du har naturligvis lov til at håbe på mere.

     Noget helt andet – som vi måske kan blive enige om – er, at den måde, begge fløje planter historier i pressen om hinanden, er dybt utiltalende. Men den ene part har ikke noget at lade den anden høre, og det var ikke det, denne sag handlede om.

    • Ad 1, 2 og 3:
     Zerohedge, Brian Cates og Sundance har fulgt sagen tæt, men min bedst informerede kilde er nok Kash Patel:

     Ad 4:
     Sussmann fabrikerede ikke selv beviserne, men fik dem fra Rodney Joffe (der vidste at de var fabrikerede).

     Ad 5:
     Det var ikke målet i sig selv at plante Alfa-bank-løgen i pressen, målet var at ødelægge Trumps valgkamp.
     Det var heller ikke et mål i sig selv at plante Alfa-bank-løgen i FBI, målet var at ødelægge Trumps valgkamp.
     Men FBI kunne understøtte løgnen med mediernes hjælp, og medierne kunne med hjælp fra FBI.

     Præcis det samme mønster (fordækt samarbejde mellem DNC, FBI og MSM) gjorde sig gældende med Steele-rapporten.

     Organiseret kriminalitet på et uhyggeligt højt plan.
     Din evne til at konkludere noget andet imponerer mig faktisk en lille smule.

     • Der er mange direkte usandheder i Kash Patels udsagn, jf. min gennemgang af “beviserne” (fx faktureringen, USB-nøglerne). Jeg vil gerne vide, hvad det er for en afhøring under ed, han taler om. Kash Patel udtaler sig ikke under ed om dette på Newsmax, og jeg tror ham faktisk ikke på hans ord, før jeg ser noget mere konkret.

      Ad 4: Jeg så også et sted, at Joffe tog the 5th. Så er det jo ham, der skal have ørerne i maskinen.

      Ad 5: Ja, Clinton kampagnen ville gerne spænde ben for Trump kampagnen … og vice versa. Det er der ikke noget nyt i. Men FBI deltog faktisk ikke aktivt i dette, de konkluderede jo, at der ikke var noget fordækt i kommunikationen mellem serverne.

      Ja, det er forbløffende, at vi kan se så forskelligt på verden.

     • Nå, nu fandt jeg noget mere konkret i sigtelsen. Der er refereret et kort udsnit fra en lang deposition af Sussmann fra 2017 for staffere (nok Kash Patel) til House Intelligence Committee vedr. DNC hacks mv. Sussmann bliver spurgt om 3 forskellige møder. først spørger de (samtidig) om to møder (det relevante for sagen med FBI i september 2016 og et med [Agency-2] i december. Dernæst om et møde med [redacted] i februar. Og ja, Sussmann væver lidt og siger så om de tre møder samlet, at det nok er mest rigtigt at sige, at de blev taget på vegne af en klient (ikke Clinton kampagnen, men Joffe). Så ja, han modsiger sig selv her. Men det er tyndt …

     • Der står i det dokument, du linker til, at Sussmann ikke kan nævne kundens navn, fordi de kun har grønt lys fra Clinton kampagnen og DNC til at bryde attorney-client privilegiet. Men forsvareren nævnte i sin procedure forleden, at den pgl. klient var Joffe.

 6. P. Skov og hans makker H.P. optræder også
  på Aamunds blog, hvor de forfægter røde og
  radikale synspunkter. De mener at Aamund
  tager fejl igen og igen, at det er urimeligt
  at kritisere EU, WHO, FN, WEF, Mette, Biden,
  democrats og “valget”, og at alle til højre
  for R og EL er “totaltåber”.

  Kort sagt, to historieløse klaphatte der kun
  spilder vores tid.

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.