En lidt ældre sag fra Norge – har vi haft en tilsvarende i Danmark?

Advokat-kamp om asyl-millioner

Norske advokater kjemper nå med nebb og klør for å sikre seg asylsøkere som klienter. Enkelte representerer hundretalls asylsøkere samtidig. De samlede honorarene er i millionklassen.

Påstander hagler om trusler, lureri og uetisk framferd. Minst én advokat er anmeldt til Den Norske Advokatforenings etiske råd.
Standardhonoraret pr asylsøker er 4320 kroner for åtte timers advokatbistand knyttet til søknad om oppholdstillatelse.
– Vi står overfor et åpenbart problem. En advokat med svært mange saker har etter alt å dømme mindre sjanser til å yte den bistand som forventes. En del av sakene må bli blåkopier, sier direktør Petter J. Drefvelin i Utlendingsdirektoratet til Dagbladet.

Anmeldt
Advokat Heidi Bache-Wiig, som selv representerer om lag 150 asylsøkere, har anmeldt advokat Trygve Tveter til Advokatforeningen for uetisk framferd. Hun hevdet at en rekke klienter hun hadde ved asylmottaket på Dikemark plutselig skiftet til Tveter. Siden fant hun ut at en av Tveters fullmektiger angivelig hadde oppsøkt asylmottaket og fortalt at bare Tveter kunne representere dem på en skikkelig måte. Deretter hadde han samlet inn de visittkortene asylsøkerne hadde fått fra andre advokater og gitt dem Tveters. Samtlige skal, ifølge Bache-Wiig, ha skiftet advokat.
Tveter sier til Dagbladet at han er ukjent med dette. Han er heller ikke gjort kjent med anmeldelsen til Advokatforeningen.

Benekter
– Er du en kjeltring som skaffer deg klienter på ufin måte, Tveter?
– Nei, men stikker du hodet fram hvor advokater ferdes, får du merke det. Dette er et tøft yrke. Jeg vet det er mange – både advokater og byråkrater som misliker at jeg er pågående. Men jeg har den beste samvittighet og står på for mine klienter 12- 14 timer i døgnet.
– Driver du «ambulance chasing» som det nokså nedsettende heter om amerikanske advokater som ikke skyr noen midler for å skaffe seg klienter?
– Jeg mener selv at jeg ikke gjør det. Tidligere har jeg arbeidet i offentlig forvaltning, både i Justisdepartementet og i UDI, i 18 år og har mange gode kontakter andre ikke har. Jeg ser også en klar motsetning mellom de 28 advokatene som inngår i en fast vaktordning på asylmottakene i hovedstads-området og oss andre som har dette saksområdet som spesiale.
Tveter anslår at han har om lag 200 asyl-klienter.

Laugskamp
Også advokat Kjell Dahl i Oslo har svært mange utlendingssaker. Han mener dette dreier seg om en intern kamp i advokatlauget og mener at de som inngår i advokatvaktordningen gjerne vil ha monopol på denne type saker. Derfor misliker de at «utenforstående» kommer inn i bildet.
– Men prinsippet om fritt advokatvalg står fast, også for asylsøkere, sier han og anslår sitt samlede antall asylsaker til under hundre.
Arild Humlen er formann i Advokatforeningens fagutvalg for utlendingsrett og talsmann for advokatvaktordningen.
Han karakteriserer enkelte advokaters virkomhet som klientverving i strid med de etiske retningslinjer:
– Dette er pinlig for standen. Det umuliggjør individuell og tilfredsstillende behandling og er helt uakseptabelt.

Dagbladet

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.