Frankrig: Opløsning af Generation Identitaire bekræftet

STATSRÅDET BEKRÆFTER OPLØSNING OM IDENTITETS GENERATION

Den 2. juli 2021 afsagde statsrådet en dom, der afviste Génération Identitiers anmodning om opløsningen, der blev udtalt i marts 2021 på Gérald Darmanins initiativ. Opløsningen af ​​Génération identitaire er derfor blevet bekræftet.

Det skal bemærkes, at det voldelige motiv ved at danne en milits (avanceret i forhold til bokseundervisning på sommeruniversiteter), oprindeligt bibeholdt af regeringen, blev afvist af statsrådet.

På trods af dette bekræfter de krævede grunde til opløsningen samt de argumenter, som statsrådet har fremført i sin dom, den politiske karakter af denne opløsning. Under et meget tyndt påskud af tilskyndelse til had anvender de franske politiske og retlige myndigheder åbenlyst politisk og ideologisk undertrykkelse på identitets whistleblowers.

Disse beslutninger understøtter en stadig mere åbenlyst iagttagelse: Den såkaldte “retsstat” er kun et middel, der skal tvinge forfølgelsen af ​​multikulturalisme i Frankrig og straffe dem, der kritiserer dens katastrofale konsekvenser.

Mere end nogensinde skal franskmændene knyttet til deres hjemland blive opmærksomme på det tavse tyranni, der behandler dem som kriminelle i deres eget land.

Mere end nogensinde har whistleblowers brug for din støtte til forsvaret af Frankrig.

Maskinoversat fra:

ACTUALITÉ
LE CONSEIL D’ÉTAT CONFIRME LA DISSOLUTION DE GÉNÉRATION IDENTITAIRE
Le 2 juillet 2021, le Conseil d’État a rendu un arrêt rejetant la requête de Génération identitaire contre la dissolution prononcée en mars 2021 à l’initiative de Gérald Darmanin. La dissolution de Génération identitaire a donc été confirmée.
Il est à noter que le motif abusif de constitution de milice (avancé par rapport aux cours de boxe donnés lors des universités d’été), d’abord retenu par le gouvernement, a été rejeté par le Conseil d’État.
Malgré cela, les motifs requis pour la dissolution, ainsi que les arguments avancés par le Conseil d’État dans son arrêt, confirment le caractère politique de cette dissolution. Sous un prétexte très mince d’incitation à la haine, les autorités politiques et judiciaires françaises font régner une répression politique et idéologique évidente sur les lanceurs d’alerte identitaires.
Ces décisions appuient un constat de plus en plus évident : le soi-disant “État de droit” n’est qu’un dispositif destiné à forcer la poursuite du multiculturalisme en France, et à pénaliser ceux qui en critiquent les conséquences désastreuses.
Plus que jamais, les Français attachés à leur patrie doivent prendre conscience de la tyrannie silencieuse qui les traite comme des criminels dans leur propre pays.
Plus que jamais, les lanceurs d’alerte ont besoin de votre soutien dans la défense de la France.
FAIRE UN DON

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.