“ISLAM: DEMOKRATIET ER EN SYNKENDE SKUDE PÅ VEJ MOD HAVETS BUND”

Sådan skriver Asgar Aamund om hvordan muslimer i Danmark ser på demokratiet …

Taget herfra

Det er jo stærke ord i oktober, lige midt i valgkampen på vej mod folketingsvalget den 1. november, der som bekendt er demokratiets festdag. Citatet stammer fra plakater og opslag, som den islamiske interesseorganisation Hizb ut Tahrir har distribueret og ophængt i almene boligområder, hvor der bor mange muslimer. Opråbet er en opfordring til alle muslimer om ikke at deltage i folketingsvalget, som får hårde ord med på vejen:

”Demokratiet som idé og styreform er grundlæggende i strid med islam. Demokratiet er baseret på sekularisme, idéen om at mennesket og ikke Skaberen af mennesket, afgør, hvad der er ret og slet. Det er i strid med vores grundoverbevisning som muslimer at vælge personer eller partier til en lovgivende forsamling. Enhver støtte til et sekulært parti er ’haram’ (forbudt). Vi er pålagt at engagere os i samfundet og være politisk aktive, men udelukkende på islams præmisser. I bekender jer til Allahs Sharia, og I skal holde fast i de islamiske principper og egenhændigt tjene muslimernes reelle interesser. Den største gavn i dette liv og det hinsidige findes i den fuldkomne underkastelse til vores skaber, Den Almægtige Allah. Vi kalder jer derfor, indgående og oprigtigt til at tage afstand fra det sekulære demokrati, som modstrider jeres islam og i fællesskab arbejde med os for at kalde til islam fuldt og helt”

Sagen har vakt en del opsigt i danske medier, som spørger, hvad det nu er for noget? Islam er jo kærlighedens og fredens religion, så hvad har det dog med folketingsvalget at gøre? Opslaget fra Hizb ut Tahrir har heller ikke vakt begejstring hos alle i de almene boligområder. Formanden for boligforeningen i Vapnagård i Helsingør, Anja Holmstad, står uforstående over for, hvorfor man som muslim ikke skulle kunne deltage i et folketingsvalg. Hun mener endda, at hvis man af religiøse grunde ikke ønsker at stemme, bør man heller ikke have adgang til at modtage sociale ydelser som boligsikring, sygesikring og børnetilskud.

Danske medier og politikere ser ingen grund til, at muslimer ikke skulle være gode demokrater. Politik og tro har jo i vore tider ikke noget med hinanden at gøre. Og samtidig anses Hizb ut Tahrir for en formørket fundamentalistisk kult, der er uden forbindelse til moderne muslimers liv og holdninger. Denne opfattelse af islam er imidlertid en monumental, men bevidst fornægtelse af en virkelighed, vi ikke kan leve med. Islam består af tre komponenter: en fanatisk personkult, et totalitært samfundssystem og en tro rullet sammen til en uadskillelig helhed. Islam bygger på tre ’testamenter’: koranen, hadith (traditionerne) og sira (Muhammeds biografi). Alle tre skriftsamlinger anses for hellige, indstiftet af Allah og styrer tilsammen muslimens liv fra morgen til aften, fra vugge til grav. Det er utænkeligt, at en muslim kan acceptere, at Skaberens vilje skal udfordres af menneskeskabte love. Ligesom det er utænkeligt, at islam nogen sinde vil godkende en adskillelse af religion og politik. Hvad Allah har sammenføjet, skal mennesker ikke adskille.

Hizb ut Tahrir er således ikke en fundamentalistisk kult, men repræsenterer islams gyldne middelvej, hverdagens islam som det praktiseres i Pakistan, Indonesien, Iran, Irak og Saudi-Arabien. Og også i det islamiske samfund i Danmark. En Wilke opinionsundersøgelse for Jyllands-Posten fra 2015 viste, at 77 procent af adspurgte muslimske migranter og deres efterkommere i Danmark ønskede, at koranens bud også i dette land skulle efterleves fuldt ud. I klartekst betyder det, at grundloven byttes ud med sharia, altså et Danmark, hvor befolkningen opdeles i mennesker (muslimske mænd) og undermennesker (kvinder, jøder, kristne og andre vantro). Det, at herboende muslimer accepterer at leve i et demokrati, betyder ikke, at de ønsker det. Tværtimod er der dokumenteret et udbredt ønske om at få det udskiftet med en totalitær sharia-stat.

Så længe danske politikere og medier ikke tør erkende, at islams politiske bevægelse er lige så vigtig som troen, står vi som demokratisk samfund uden muligheder for at standse islams totalitære ekspansion i Danmark. Hvis ikke man tør se faren i øjnene, går man fortjent sin undergang i møde. Folkestyret overlever næppe i det lange løb mødet med en uforsonlig og totalitær bevægelse i vækst, der ikke accepterer fredelig sameksistens mellem forskellige kulturer. Kulturel mangfoldighed og demokratisk sindelag overlever ikke i et islamisk samfund. Man behøver bare at se sig omkring i Mellemøsten. Hvis ikke politikere og befolkningen i Danmark tør konfrontere virkeligheden og mobilisere mod og handlekraft til forsvar for grundlov og folkestyre, vil Hizb ut Tahrir få ret i sine mål og planer: Demokratiet er en synkende skude på vej mod havets bund.

Taget herfra

7 Kommentarer

 1. Ja vi har jo købt Radikale løgne, Politisk appeasment og diplomatisk fejhed, og MSM (Main Stream media), og kulturradikales og Venstrefløjens dekadente løgnmoral, samt alle de mentalt prostituerede politikere og pinger og journalister; Og dem som samvittighedsfuldt har advaret os f.eks Helle Meteret Brix, Lars Hedegaard, DenDanskeForening, DF, NB, SIAD o.a (udenslandske: Pamela Geller, Tommy Robinson, Alternative Deutchland o.a) er blevet svinet til af de andre.
  Hele Islams konstruktion og natur er således: ISLAM er en -usekulær diktatorreligion med et Førerprofetideal-, og ellers siger skriften sig selv. Jeg gider ikke at nævne alle de historiske og samtidsmæssige undertrykkelse, terror og krige Islam direkte er årsag til-livet er for kort, antal bytes for få-. Islam er fastfrosset i sin etik til Diktatorprofetens udgangspunkt år 500 et eller andet. Så fuldbyrdet ægteskab med 9 årige tøser, kvinder halvt så meget værd JURIDISK, slaveri, dødstraffe for bl.a blasfemi o.a modbydeligheder er dens fastfrosne etik (Imam: man kan jo ikke sågodt forbyde det Gud tillader og tillade det Gud forbyder), og da man helst ikke skal slåes i hardkorn med vantro, dannes der en mental spændetrøje socialt og social kontrol med De rettroende, som helst skal være nogle små robotter fra Mekka. Derfor anser den verdslig frihed med kristen medmenneskeligheds etik og love i balancen imellem kollektiv og individ, for værende en form for -legaliseret lovløshed-. Sagt på en anden måde. Islam hader den frihed alle andre tillader sig at have. Der er tolv lande i verden, hvor der er dødstraf for at forlade Islam. Derfor er der blodig konflikt med alle andre kulturer. Enten fatter man det og stemmer på NB eller DF eller også kan det være ligegyldigt. Støt http://www.frafalden.dk. God mandag. mvh Michael Unna

  • Vil foreslå at man går til Aamunds blog og læser
   kommentarerne der. Der er hårde hug til “demokratiet”.
   Som ganske rigtigt er synkende. Vi har valgdag om lidt,
   alligevel er demokratiet langt hen ad vejen en illusion.

   Een ting er sikker: En folkeudskiftning er i gang, og et
   folkemord kan blive det næste. Næsten alle politikere går
   ind for islamisering og afrikanisering, for klima-hysteri
   og WEFs nordkoreanske politik.

   De gamle partier har fjendtlige holdninger til os. Det ses
   af deres indvandrings-, sundheds-, rets- og velfærdspolitik.
   Og nu også af deres økonomiske politik, der vil sende
   utallige danskere ud i meget slemme problemer.

 2. Hvad angår den dekadente moral fra Venstrefløjen og dens selvforståelse- Hitler elskede Islam. Citat-cirka oversat- fra Albert Speers erindringer om Hitler, som jo havde stormuftien af Jerusalem boende i Berlin, som hans protekter- : Ulykken for os tyskere er at vi har den forkerte religion. Muhammedanismens selvopofrelse ville passe meget bedre til os end kristendommens slappe tolerance. : Hvem husker længere den armenske massakre?-
  Så sorthumoristisk set er det uretfærdigt, hvis de sammenligner islammodstanderne med nazister, overfor nazisterne. Hitler var yderst inspireret af Islam- Samme jødehad. Samme Diktatorfører princip-Mein kampf- Mein Jihad.

 3. Det er rene ord for pengene fra HuT, om saa det bliver bukket i neon og skaaret ud i pap, saa staar Danske vaelgere fortfarende og glor uden have forstaaet et kuk,skamloes pligt forsoemmelse ,ren og skaer dumhed eller fejhed? under alle omstaendigheder skammeligt.

 4. Vores politiker er imbecile skurke.
  Gennem tonen er det lukkedes dem at skjule det for omverden.
  Gennem tonen i debatten og centralistisk ensretning er det lykkedes dem at holde befolkningen fra at kunne tænke kritisk. Befolkningen føler sig via tonen i debatten trygge fordi det er det tonen de hører i nyheder, det er tonen de læser i de skrivende medier. Den er overalt og med tonen kan du begå de mest utrolige forbrydelser uden at det bliver opdaget før det er for sent.

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.