Jude Raus

»Images of the Middle East«-festivalen, som Udenrigsministeriet står bag, har accepteret at udgive en litterær antologi, hvor israelske forfattere er udelukket.

Årsagen er, at bogens sponsor, en saudiarabiske koncern, kræver israelske forfattere udelukket.

gelber-stern.jpg»Jeg havde helst set, at der også var israelske forfattere med, men sponsoren vil kun støtte en udgivelse med forfattere fra islamiske lande. Alternativet havde været, at bogen ikke var udkommet,« siger bogens redaktør, Claus V. Pedersen.

Mere på Berlingske Tidende

Præsident for Dansk Landbrugsråd, Peter Gæmelke: “Kulturudveksling og dialog hjælper med at nedbryde barrierer og udvikler samarbejde, hvilket støtter handel og forståelse. Images of the Middle East er et vigtigt bidrag til denne proces. Der er derfor al mulig grund til at støtte festivalen.”

Adm. direktør Søren B. Henriksen, Dansk Handel og Service: “Det værste der kan ske for et mindre samfund som det danske er, at vi gemmer os og skaber barrierer over for de muligheder, der er i en åben forståelse for andres kultur og samfundsmæssige potentialer. Kendskab skaber forståelse, og kendskab og forståelse giver erhvervsmæssige muligheder, der kan være med til at sikre Danmarks velfærd. Derfor er der al mulig grund til at støtte op om Images of the Middle East.”

Udviklingsminister Ulla Tørnæs:“Kultur er en uomgængelig del af dansk udviklingssamarbejde. Udviklingsprocesser knytter sig i høj grad til den menneskelige udvikling og dermed til historie, værdier, selvforståelse og identitet. Festivalen Images of the Middle East arbejder på flere planer med disse aspekter af samarbejdet med udviklingslandene og viser Danmarks vilje til engagement i Mellemøsten.”

Udenrigsminister Per Stig Møller:

Images of the Middle East – en del af en langsigtet indsats
“Den danske regering støtter reformer og fremskridt i de arabiske lande og Iran. Ved at fremme en konstruktiv dialog mellem myndigheder, organisationer, kulturliv, interessegrupper og NGOer styrkes en gensidig forståelse og tolerance.
Kulturprogrammet Images of the Middle East bliver en naturlig del af det overordnede mål: At styrke kulturel mangfoldighed, menneskerettigheder og global etik.”

Adm. direktør Hans Skov Christensen, Dansk Industri: “Danmark har som et lille land altid været afhængig af verden omkring os. Indsigt i andre kulturer har været forudsætningen for, at vi kunne afsætte vore varer, udvikle vore produkter og deltage i den internationale politiske proces. Samtidig er indsigt i andre kulturer nøglen til at løse en af vor tids vigtigste udfordringer – integration af danskere med anden etnisk baggrund i vort samfund. Der er derfor god grund til at bakke op om Images of the Middle East.”

Naser Khader, Medlem af Folketinget: ”Den korteste vej til mellemfolkelig forståelse og medmenneskelig tolerance er indsigt. For indsigt skaber udsigt. Jo mere vi ved om hinanden, jo mindre nærsynede, snæversynede og enøjede bliver vi. Kulturfestivalen Images of the Middle East bygger bro i en kulturel brydningstid, hvor dialogen skal være de vigtigste byggesten. Derfor er det vigtigt at støtte Images of the Middle East. For udsigten er bedst på en bro.”

Føj for pokker for en kræmmermentalitet der demonstreres i udtalelserne. Er der ingen ‘prominente’ der har nosser til at sige fra? Og Claus V. Petersen – hvor svært kan det være? Hvis nogen skal udelukkes i bogen – ingen bog! ELLER: Hvorfor har man ikke fundet en anden sponsor???

6 Kommentarer

 1. it is what it is,only scumbags,and a-holes can be a member of “the club”,in other words,if you have “balls”,a-n-d,can get a “hard on” (not able for membership),only whimps,and,(apparently) “pussy’es”can join,(udsigten er meget god oppe fra en hoeg bro,men hvis du nu ikke kan se saa godt,er det ligemeget hvor hoegt oppe du nu staar),case in point,all these “people”, there come from the “middle-some-where”,and (most of them) DID ABSOLUTLY NOTHING GOOD FOR MY COUNTRY DANMARK,now, losers,(in my opinion),it’s about time(and that is an understatement, get with the program,and show us,you want to be part of us (DANMARK),so far (in ny opinion),there are more stinkers,than good guys/girls.(goes for the “educated danes/expert/folketingsmedlemmer also).wake the “bleep”up and get danmark back afloate again,danmark has always been a small (but mighty) country,and it use to be the greatest little country on earth to live,unfortunately that was a very long time ago,sad,we need some “players” to take charge!!!

 2. Heldigvis er Images of the Middle East ikke nået ud til hele Danmark !

  Skaden begrænser sig til at omfatte de store byer.

  Vi andre aner knapt nok hvad der foregår – og DET føles ikke som et tab !

 3. Det bliver interessant at se, hvor mange billetter, der bliver solgt – bemærk: solgt, ikke foræret væk – til Images of the Middle Easts talrige arrangementer.

  Dette tal, hvis det altså nogensinde bliver offentliggjort, skal så divideres op i de 26 millioner tvangsudskrevne støttekroner, som “festivalen” er budgetteret til. Plus eventuelle overskridelser, som vi nok heller ikke bliver forskånet for.

  Kommentaren herfra, sagt i sofahøjde: Brækposen, Emilie, hurtigt!

 4. Images of the Middle East

  En af overskrifterne i sidste ugens aviser vedrørte åbningen af ovennævnte festival.

  Andre Mellemøst-indtryk, der i ugens løb kom til os via overskrifterne var: Fly-terror afværget. Mansur tiltales efter terrorparagraf. En blev udvist – en fik lov at blive. Mand bortført og stukket ned. Fængslet for forsøg på æresdrab. Hizb-ut-Tharirs talsmand idømt 3 måneders fængsel for trusler mod vor regering og mod vore jøder.

  Mange vil feje denne opremsning væk med argumenter om nogle få vildfarne, dårlig opvækst og de skal bare afreagere deres had mod vesten. De repræsenterer ikke det sande islam, o.s.v.. Med et par sætninger har man vendt problemerne derhen, at vi i vesten selv er skyld i problemerne.

  Men så kom der endnu en overskrift der, for altid, får mig til at afvise denne socialpædagogiske forklaring. Nemlig denne:

  Storimam: Jyllands-Posten skal lukkes.
  Hr. storimamen er leder af verdens op mod én milliard sunni-muslimer. Han forlanger fængsel til JP’s redaktør og foreslår – den morsomme mand – at Flemming Rose skal tegnes som en gris. En opgave de, af andre muslimske imamer, dødsdømte Muhammed-tegnere sikkert kan påtage sig, så storimamen spares for ulejlighed.
  Denne storimam, Sheikh af Al Azhar, Sayyed Tantavi, er hvad magt og indflydelse angår at sammenligne med Paven, og er af islamkendere beskrevet som en meget moderat religiøs leder.
  Altså i en vesterlændings øjne noget af det bedste Mellemøsten kan præstere.
  Denne fine mand, der vil disponere ytringsfriheden, lukke aviser, straffe og lave ”sjove” tegninger af redaktører i et fjernt land, hvor han intet har at gøre; ja – han går også ind for selvmordsbombere, der angriber kvinder og børn, og betegner handlingen som værende i overensstemmelse med islamisk religiøs lov.

  De ovenfor nævnte avisoverskrifter fremtræder i et forklarelsens lys, når man ser, at den ”muslimske pave”, ud over selvmordsbombere, har overskud til at fantasere om en jysk avis og sjove tegninger; samtidig med at den verden han lever i og har ansvar for, holdes oppe af bistand fra udlandet.

  Hvis han f.eks. ville forholde sig til, hvad FN i sin tid skrev om tilstanden i Mellemøsten. Eller hvad hr.Mrutyuanjai Mishra skrev i sin kronik i JP den 17. aug. Bl.a. at Mellemøsten inden år 2020 har brug for 80 millioner nye jobs, for blot at fastholde arbejdsløsheden på det nuværende niveau som er 50 % arbejdsløse. Ja, så ville det hjælpe gevaldigt på ”The images af the Middle East”.

  Kvindeundertrykkelsen og skolebøgernes had mod andre trosretninger kunne vist også tåle lidt opmærksomhed, det samme med forfølgelsen af kristne og andre trossamfund i muslimske lande.

  Verden kunne også bruge en fatwa mod terrorisme og mod æresdrab..

  Hvis Sheiken af Al Azhar ville kaste sine kræfter ind i disse problemer, så er der måske et håb for Mellemøsten og for dialogen mellem vore to kulturer.

  Efter at have set sheikens udtalelser og oplevet andre frastødende imam-typer under- og specielt efter Mohammed krisen, er det uhyre svært at se, hvordan vi i Europa kan have en meningsfuld dialog med sheiken og hans imamer – der, må jeg gå ud fra, repræsenterer det sande islam. Og det synes en umulig opgave, at integrere stærkt religiøse muslimske tilvandrere og deres børn, når de har parabolerne rettet ind mod disse prædikanter.

  Images of the Middle East? – Den første uge var en rigtig grim oplevelse!

 5. Det ville klæde dem, om de i forbindelse med Middle-East festivalen indlagde filmindslag om alle den islamiske kulturs berigelser såsom:
  Stening af kvinder
  Håndsafhugninger
  Piskeslag
  Æresdrab
  Tvangsægteskaber
  Omskæring af pigebørn og
  Hallalslagtninger

  Det kan vel ikke være meningen, at danskerne skal have et forvrænget billede af den islamiske kulturs velsignelser.

  falkeøje

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Jude Raus

»Images of the Middle East«-festivalen, som Udenrigsministeriet står bag, har accepteret at udgive en litterær antologi, hvor israelske forfattere er udelukket.

Årsagen er, at bogens sponsor, en saudiarabiske koncern, kræver israelske forfattere udelukket.

gelber-stern.jpg»Jeg havde helst set, at der også var israelske forfattere med, men sponsoren vil kun støtte en udgivelse med forfattere fra islamiske lande. Alternativet havde været, at bogen ikke var udkommet,« siger bogens redaktør, Claus V. Pedersen.

Mere på Berlingske Tidende

Præsident for Dansk Landbrugsråd, Peter Gæmelke: “Kulturudveksling og dialog hjælper med at nedbryde barrierer og udvikler samarbejde, hvilket støtter handel og forståelse. Images of the Middle East er et vigtigt bidrag til denne proces. Der er derfor al mulig grund til at støtte festivalen.”

Adm. direktør Søren B. Henriksen, Dansk Handel og Service: “Det værste der kan ske for et mindre samfund som det danske er, at vi gemmer os og skaber barrierer over for de muligheder, der er i en åben forståelse for andres kultur og samfundsmæssige potentialer. Kendskab skaber forståelse, og kendskab og forståelse giver erhvervsmæssige muligheder, der kan være med til at sikre Danmarks velfærd. Derfor er der al mulig grund til at støtte op om Images of the Middle East.”

Udviklingsminister Ulla Tørnæs:“Kultur er en uomgængelig del af dansk udviklingssamarbejde. Udviklingsprocesser knytter sig i høj grad til den menneskelige udvikling og dermed til historie, værdier, selvforståelse og identitet. Festivalen Images of the Middle East arbejder på flere planer med disse aspekter af samarbejdet med udviklingslandene og viser Danmarks vilje til engagement i Mellemøsten.”

Udenrigsminister Per Stig Møller:

Images of the Middle East – en del af en langsigtet indsats
“Den danske regering støtter reformer og fremskridt i de arabiske lande og Iran. Ved at fremme en konstruktiv dialog mellem myndigheder, organisationer, kulturliv, interessegrupper og NGOer styrkes en gensidig forståelse og tolerance.
Kulturprogrammet Images of the Middle East bliver en naturlig del af det overordnede mål: At styrke kulturel mangfoldighed, menneskerettigheder og global etik.”

Adm. direktør Hans Skov Christensen, Dansk Industri: “Danmark har som et lille land altid været afhængig af verden omkring os. Indsigt i andre kulturer har været forudsætningen for, at vi kunne afsætte vore varer, udvikle vore produkter og deltage i den internationale politiske proces. Samtidig er indsigt i andre kulturer nøglen til at løse en af vor tids vigtigste udfordringer – integration af danskere med anden etnisk baggrund i vort samfund. Der er derfor god grund til at bakke op om Images of the Middle East.”

Naser Khader, Medlem af Folketinget: ”Den korteste vej til mellemfolkelig forståelse og medmenneskelig tolerance er indsigt. For indsigt skaber udsigt. Jo mere vi ved om hinanden, jo mindre nærsynede, snæversynede og enøjede bliver vi. Kulturfestivalen Images of the Middle East bygger bro i en kulturel brydningstid, hvor dialogen skal være de vigtigste byggesten. Derfor er det vigtigt at støtte Images of the Middle East. For udsigten er bedst på en bro.”

Føj for pokker for en kræmmermentalitet der demonstreres i udtalelserne. Er der ingen ‘prominente’ der har nosser til at sige fra? Og Claus V. Petersen – hvor svært kan det være? Hvis nogen skal udelukkes i bogen – ingen bog! ELLER: Hvorfor har man ikke fundet en anden sponsor???

6 Kommentarer

 1. it is what it is,only scumbags,and a-holes can be a member of “the club”,in other words,if you have “balls”,a-n-d,can get a “hard on” (not able for membership),only whimps,and,(apparently) “pussy’es”can join,(udsigten er meget god oppe fra en hoeg bro,men hvis du nu ikke kan se saa godt,er det ligemeget hvor hoegt oppe du nu staar),case in point,all these “people”, there come from the “middle-some-where”,and (most of them) DID ABSOLUTLY NOTHING GOOD FOR MY COUNTRY DANMARK,now, losers,(in my opinion),it’s about time(and that is an understatement, get with the program,and show us,you want to be part of us (DANMARK),so far (in ny opinion),there are more stinkers,than good guys/girls.(goes for the “educated danes/expert/folketingsmedlemmer also).wake the “bleep”up and get danmark back afloate again,danmark has always been a small (but mighty) country,and it use to be the greatest little country on earth to live,unfortunately that was a very long time ago,sad,we need some “players” to take charge!!!

 2. Heldigvis er Images of the Middle East ikke nået ud til hele Danmark !

  Skaden begrænser sig til at omfatte de store byer.

  Vi andre aner knapt nok hvad der foregår – og DET føles ikke som et tab !

 3. Det bliver interessant at se, hvor mange billetter, der bliver solgt – bemærk: solgt, ikke foræret væk – til Images of the Middle Easts talrige arrangementer.

  Dette tal, hvis det altså nogensinde bliver offentliggjort, skal så divideres op i de 26 millioner tvangsudskrevne støttekroner, som “festivalen” er budgetteret til. Plus eventuelle overskridelser, som vi nok heller ikke bliver forskånet for.

  Kommentaren herfra, sagt i sofahøjde: Brækposen, Emilie, hurtigt!

 4. Images of the Middle East

  En af overskrifterne i sidste ugens aviser vedrørte åbningen af ovennævnte festival.

  Andre Mellemøst-indtryk, der i ugens løb kom til os via overskrifterne var: Fly-terror afværget. Mansur tiltales efter terrorparagraf. En blev udvist – en fik lov at blive. Mand bortført og stukket ned. Fængslet for forsøg på æresdrab. Hizb-ut-Tharirs talsmand idømt 3 måneders fængsel for trusler mod vor regering og mod vore jøder.

  Mange vil feje denne opremsning væk med argumenter om nogle få vildfarne, dårlig opvækst og de skal bare afreagere deres had mod vesten. De repræsenterer ikke det sande islam, o.s.v.. Med et par sætninger har man vendt problemerne derhen, at vi i vesten selv er skyld i problemerne.

  Men så kom der endnu en overskrift der, for altid, får mig til at afvise denne socialpædagogiske forklaring. Nemlig denne:

  Storimam: Jyllands-Posten skal lukkes.
  Hr. storimamen er leder af verdens op mod én milliard sunni-muslimer. Han forlanger fængsel til JP’s redaktør og foreslår – den morsomme mand – at Flemming Rose skal tegnes som en gris. En opgave de, af andre muslimske imamer, dødsdømte Muhammed-tegnere sikkert kan påtage sig, så storimamen spares for ulejlighed.
  Denne storimam, Sheikh af Al Azhar, Sayyed Tantavi, er hvad magt og indflydelse angår at sammenligne med Paven, og er af islamkendere beskrevet som en meget moderat religiøs leder.
  Altså i en vesterlændings øjne noget af det bedste Mellemøsten kan præstere.
  Denne fine mand, der vil disponere ytringsfriheden, lukke aviser, straffe og lave ”sjove” tegninger af redaktører i et fjernt land, hvor han intet har at gøre; ja – han går også ind for selvmordsbombere, der angriber kvinder og børn, og betegner handlingen som værende i overensstemmelse med islamisk religiøs lov.

  De ovenfor nævnte avisoverskrifter fremtræder i et forklarelsens lys, når man ser, at den ”muslimske pave”, ud over selvmordsbombere, har overskud til at fantasere om en jysk avis og sjove tegninger; samtidig med at den verden han lever i og har ansvar for, holdes oppe af bistand fra udlandet.

  Hvis han f.eks. ville forholde sig til, hvad FN i sin tid skrev om tilstanden i Mellemøsten. Eller hvad hr.Mrutyuanjai Mishra skrev i sin kronik i JP den 17. aug. Bl.a. at Mellemøsten inden år 2020 har brug for 80 millioner nye jobs, for blot at fastholde arbejdsløsheden på det nuværende niveau som er 50 % arbejdsløse. Ja, så ville det hjælpe gevaldigt på ”The images af the Middle East”.

  Kvindeundertrykkelsen og skolebøgernes had mod andre trosretninger kunne vist også tåle lidt opmærksomhed, det samme med forfølgelsen af kristne og andre trossamfund i muslimske lande.

  Verden kunne også bruge en fatwa mod terrorisme og mod æresdrab..

  Hvis Sheiken af Al Azhar ville kaste sine kræfter ind i disse problemer, så er der måske et håb for Mellemøsten og for dialogen mellem vore to kulturer.

  Efter at have set sheikens udtalelser og oplevet andre frastødende imam-typer under- og specielt efter Mohammed krisen, er det uhyre svært at se, hvordan vi i Europa kan have en meningsfuld dialog med sheiken og hans imamer – der, må jeg gå ud fra, repræsenterer det sande islam. Og det synes en umulig opgave, at integrere stærkt religiøse muslimske tilvandrere og deres børn, når de har parabolerne rettet ind mod disse prædikanter.

  Images of the Middle East? – Den første uge var en rigtig grim oplevelse!

 5. Det ville klæde dem, om de i forbindelse med Middle-East festivalen indlagde filmindslag om alle den islamiske kulturs berigelser såsom:
  Stening af kvinder
  Håndsafhugninger
  Piskeslag
  Æresdrab
  Tvangsægteskaber
  Omskæring af pigebørn og
  Hallalslagtninger

  Det kan vel ikke være meningen, at danskerne skal have et forvrænget billede af den islamiske kulturs velsignelser.

  falkeøje

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.