3 navngivne blogs beskyldes næsten for medvirken til folkemord

Bloggen ‘Ydmyghed‘ beskylder næsten Polemiken, Urias og undertegnede for medvirken/opfordring til folkemord, som det foregik på Balkan i 90’erne.

Da angrebet bl.a. er rettet mod mig personligt bringer jeg her indlægget:

Fremmedhad: Benzin på bålet

Forskellige undersøgelser understøtter det kendte slogan: “kendskab giver venskab”. Mange danskere er skeptiske overfor indvandrere, men gør gerne en undtagelse ved “Mustafa”, man arbejder sammen med eller grønthandleren henne om hjørnet. De grupper af danskere, som er mest skeptiske, er også dem der har mindst berøring med indvandrere. Det er for eksempel de ældre, og dem der bor på landet.

Så skulle man tro, at det kun er et spørgsmål om tid, før indvandrere er generelt accepterede i samfundet. Men sådan er det ikke. I avisernes læserbreve, i debatsider på internettet, på visse blogs med videre finder man en række tekstforfattere, som har viet deres liv til at holde liv i fremmedhadets bål.

Det er mennesker, for hvem “integration” er det største mareridt. Man tror umiddelbart at imam Ahmed Akari er deres største fjende, for ham ynder de at tale om. Men nej, deres største fjende er Naser Khader. Denne mand, der modsiger alle fordomme, er gift for deres – gift.chetnik.jpg

Enhver tale om, at der skal være plads til indvandrere, at nu klarer indvandrere sig bedre, at indvandrere har borgerrettigheder, vil disse mennesker modsige og nedlandende betegne som politisk korrekt snak, landsforræderi, idioti, kommunisme og meget andet godt fra fanatismens overdrev.

Hvad var det mon, der fik fredelige naboer til at slå hinanden ihjel i Jugoslavien? Det var da “Hodja”, “Uriasposten”, “Polemiken” i den jugoslaviske version, der hånd i hånd med magtliderlige militsejere, fik pumpet almindelige mennesker med så meget gift, at de i stedet for den tidligere så flinke nabo, pludselig ikke kunne se andet end en blodtørstig muslim, en morderisk ustasja eller en dødsensfarlig tjetnik.

Til forfatteren af bloggen Ydmyghed: 

1) Der insinueres, at jeg ikke kender nogen indvandrere, hvilket jeg gør.

2) Demonstrer i al ydmyghed at jeg “holder liv i fremmedhadets bål”

3) Demonstrer i al ydmyghed at “integration er et mareridt for mig”

4) Demonstrer i al ydmyghed at “Naser Khader er min største fjende”

5) Demonstrer i al ydmyghed at jeg mener “her ikke er plads til indvandrere”

6) Demonstrer i al ydmyghed at jeg har skrevet at “indvandrere ikke har borgerettigheder”

7) Demonstrer i al ydmyghed at det ikke var ældgammelt had mellem befolkningsgrupperne, der fik afløb, da Jugoslavien faldt sammen som et korthus efter Titos død – men propagandister der opfandt ‘fremmedhad’.

8) Gør i al ydmyghed rede for, hvorfor du bevidst skyder mig i skoene at jeg er imod indvandrere, når enhver, der læser denne blog, ved at den er rettet mod islamisme. Og hvorfor du beskytter islamisterne ved at manipulere dem ind i “indvandrere” og “fremmede”?

Ydmyghed. Sand ydmyghed udspringer af den indsigt, at man mener sig ubehjælpsom, ubegavet, ubeslutsom og ukærlig i forhold til de opgaver, livet stiller én. Når det er forstået til bunds, kommer ydmygheden som en gave.Der findes også falsk ydmyghed, ganske vist…

Wiki

14 Kommentarer

 1. Hvad i hilmens navn er det, I har mod muslimerne? Så vidt vides, har vi religionsfrihed i Skandinavien, herunder Danmark, hvor jeg bor. Nogle af mine kollegaer på arbejdet er muslimer, og faktisk dem, der ligger mest hjerte i deres arbejde.

  Hvis I gerne vil have udrydet Islam fra jordens overflade, vil det også ramme alle andre religioner. Har du og de andre overhovedet tænkt på det???

 2. “Hvad i hilmens navn er det, I har mod muslimerne?”

  Jeg kan kun sige: det er islamister jeg har noget imod – og hvad – det kan du læse her på bloggen og mange andre steder.

 3. boy,and I,mean,b-o-y, “you”(YDMYGHED),just sound like a totally useless pecker-head,(obviously),”he” ranks up there with the biggest losers (imbecile),in the 20ths century,there is a huge, and I mean huge different,between a hard working immigrant,blending into danish culture and embrace danish values of life (like, take care and raise and protect your kid’s (boy’s and G-I-R-L-‘S alike), in DANMARK, known as taking care of YOUR family,not like the useless,good for nothing fanatic islamic “scumbags”,their way of taking care of the family is,kill the girl’s if “she” dare to think on “her” own,or “allah” forbit, integrate into danish society and, embrace danish lifestyle.no,no, let’s find a cousin or (even better) an old uncle,(she can marry (and live happy with ever after) back in the stinking “litterbox” so, the family honor is in “good standing” with the rest of these fanatic-muslim ass-holes.you “sir” (ydmyghed),are very,very,lucky,I’m a peacefull danish man,I’m totally against any kind of violence, otherwise, you would be in big trouble,(not a threat) just food for thought,you have a nice day,and be carefull out there it’ a mean world,(some times)

 4. Bare folk dog kunne forstå at man godt kan have gode venner blandt muslimerne og samtidig være være bekymret for religionen islam.
  Kendskab giver venskab – javist og jeg har selv gennem tiderne været gode venner med flere muslimer. Jeg respekterer dem som de religiøse mennesker, de er, og ved at som gode muslimer er det vigtigste for dem at leve efter Islams regler og ritualer.
  Men det betyder samtidig at den dag der opstår en alvorlig konflikt mellem mellem islam og vores vestlige værdier vil den gode muslims loyalitet være hos – islam.
  Det er faktisk en temmelig nedladende og overlegen holdning at mene at muslimer, hvis bare de bliver behandliet venligt, dropper deres religiøse principper og accepterer vores vestlige værdier, som i deres øjne er dekadente, umoralske og ugudelige.

  selvom Hodja er barsk er han(hun) en vigtig frontkæmper som vi ikke kan undvære

 5. Måske skulle I lige prøve at læse Biblen før I kæde kristendommen og de vestlige værdier sammen. For at nævne et område, så er demokrati og kristendommen to områder, som ikke kædes sammen…

 6. Koranen forbyder at slå ihjel (medmindre det er i selvforsvar i en krigssituation, og selv da skal modstanderen skånes, hvis denne vedkender sig Allah), og alligevel opfordrer visse Imamer og andre ekstremistiske overfortolkere af Koranen til at slå ihjel.

  Biblen forbyder at slå ihjel, og alligevel sender Bush (der ellers droppede flasken til fordel for Jesus) og andre ekstremistiske overfortolkere af biblen ti-tusindvis af soldater i krig for at slå ihjel.

  Der er ekstremister på begge sider, og de er lige farlige for verdensfreden og vor kultur i det hele taget.

  Dumt ærlig talt, når man tænker på, at det i bund og grund blot er to forskellige fortolkninger af den samme historie, de kæmper sådan for.

 7. Til Hodja: Allerførst vil jeg sige, at jeg har valgt navnet ydmyghed, ikke kun fordi det er centralt i Kristendommen, men også som en reminder til mig selv. For du har ret i, at man skal være forsigtig med at pege fingre ad andre. Når jeg nu gør det alligevel, så er det i håbet om at du, men også de blogs, læserbrevsskribenter mv. der ikke er nævnt, må kunne bruge det til eftertanke. Hodja, din blog har en kampagneagtig karakter, der, synes jeg, dæmoniserer muslimer. Du lægger vægt på at skelne mellem muslimer i almindelighed og islamister, men den skelnen kan godt komme til at ligne et figenblad. Vi er helt enige om, at det er vigtigt at fokusere på fascistiske strømninger i islam (og alle andre steder), men jeg synes det er vigtigt at dette fokus fremstår klart, så det ikke rammer muslimer generelt. Hvis du kender muslimer privat, så har du sikkert også hørt om nogle af de ubehagelige oplevelser med mobning, som hver og en af dem har haft. Mobning er en følge af den diffuse fjendtlighed, som jeg synes du er med til at holde god gang i. Jeg kan ikke umiddelbart bevise med citater, at integration er et mareridt for dig, men jeg vurderer at fjendtligheden overfor muslimer, er den største hindring for integration. Jeg ved også, at forholdsvis moderate kræfter som fx Dansk Folkeparti ved flere lejligheder har argumenteret imod integration, fordi de har udsmidning på dagsordenen. Men det behøver selvfølgelig ikke nødvendigvis gælde dig – det ved du bedst. Min analyse er at fremmedfjendtligheden fungerer efter samme psykologiske principper, som man finder i en dysfunktionel familie, hvor der ikke er respekt for de svage familiemedlemmer. Ja, sådan nogenlunde som i en familie, hvor faderen egenrådigt lover sin datter væk til en fremmed mand. I en sådan familie er der altid en dyb kløft mellem, hvad der bliver sagt og hvad der bliver gjort. Der er manipulation, lokkeri, smiger, vold og bagtalelse. Der er ikke ærlighed og respekt, og derfor fungerer tingene ikke ordentligt, og derfor opstår der gerne katastrofer i sådanne familier. “Ældgammelt had” er et eksempel på en sådan manipulation, for had bliver jo glemt, når det krænkede menneske går i døden – med mindre det bliver gentaget, overdrevet og reproduceret. Hvis evnen til løgn var blevet tryllet bort i Jugoslavien, så havde der aldrig været nogen konflikt. Et eksempel på det modsatte: Under krigen gjorde tyskerne mange ulykker i Grækenland. Hvis de græske modstandsfolk fik ram på en tysk soldat, så svarede tyskerne med at hænge 100 tilfældige grækere. En generation efter var alt dette glemt. Hvorfor? Fordi ingen havde interesse i at reproducere hadet. Så skulle vi ikke prøve i stedet at arbejde for venskab herunder soberhed i kritikken af vores politiske modstandere. Hvilke betydninger skal man for eksempel udlede af en betegnelse som Dhimmi Carter?

 8. En fremmed er en ven du endnu ikke
  har mødt – eller en terrorist.

  Angående Kosovo, så troede vel henimod 70-80 pct. på billedmixet fra BBC med kunstig kommentarer på dansk lagt på. Det er var så sjovt
  for vi så det med det samme.

  Kosovo, løgn over løgn

  Af Jørn E. Vig

  Mange af kendsgerningerne i denne artikel stammer fra International Action Center

  Løgn: NATO måtte angribe serbiske mål, fordi Præsident Slobodan Milosovic ikke ville forhandle om Kosovo.

  Sandhed: Da “fredssamtalerne” førtes i Frankrig i februar 1999, indrømmede Madeleine Albright, US Secretary of State, at der ikke have været noget tilbud om “forhandlinger”. Der var i stedet tale om et ultimatum med krav om, at serberne skulle gå ind på følgende: 1) Kosovo skulle garanteres autonomi, 2) 30.000 NATO-soldater skulle udsta-tioneres i Kosovo til at sikre denne autonomi, 3) NATO skulle organisere en folkeafstemning, hvor der skulle stemmes om uafhængighed for Kosovo. Serberne accepterede det første krav, afslog nummer to og tre som en krænkelse af deres suverænitet.

  Løgn: NATO bomber serberne (og montenegrinerne, albanerne, ungarerne, romanerne (ikke-rumænerne) og andre 21 folkeslag, der bor i Serbien på grund af det internationale samfunds bekymring for “etnisk udrensning” og menneskelige lidelser.

  Sandhed: NATO-medlemslandene, ikke mindst England, USA og Tyskland spillede en dominerende rolle i forsy-ningen med våben til de grupper, som kæmper for at opløse det tidligere Jugoslavien. Disse samme NATO-kræfter har været ansvarlige for en grænseløs strøm af etnisk folkedrab rundt omkring på jorden – tag bare USA-støtten til Pol Pot i Combodia. Og hvor var disse selvudnævnte fredskrigere, da rædslen på Øst Timor og andre steder udfoldede sig for vores øjne?

  Sandheden er at NATO simpelthen er en dræbermaskine, der dræber folk af alle nationaliteter. NATO er blevet tvunget til at indrømme “beklagelige uheld”, når deres bomber bevisligt har dræbt civile, men den sande skala om antallet af disse “beklagelige uheld” bliver bevidst undertrykt.

  Løgn: NATO-bombningen er taget til og fortsætter således over mange måneder for at ødelægge det serbiske militær.

  Sandhed: Denne påstand bør tages med den samme foragt. Har du set rumænske aviser – der iøvrigt bringer ny-hederne hurtigere end de internationale propaganda-medier. De meldte 24. april (altså efter en måned) om bombning af 18 sygehuse og klinikker, offentlige bygninger og regeringsbygninger, TV- og pressebygninger, flygtningecentre og sanatorie, mere end 190 skoler, stiftelser og fakulteter, private firmaer, forretninger, huse, 17 satelitstationer. Kirker, klostre og ortodokse kirkegårde og kulturhistoriske mindesmærker. Bombetogterne den første måned kostede 45 mia. kr. Måske skal vi også søge efter dem, der tjener pengene på bomberne, jetmotorerne eller på krigs- og flygtnin-gebillederne. Ved angrebets start den 24. marts vistes billeder med sne på, selvom foråret forlængst var kommet til Kosovo. Det er sært som militærnægterne – bl.a. Clinton, Solana og Schröder – og defaitister er blevet krigsgale. Jeg var NATO-tilhænger, nu ses de værste velsigne NATOs bomber. Var det måske ikke lige netop det, der var meningen med et “forenet” (“united”) europæisk kontinent?

  Dejavue:

  Et spejlbillede af det samme projekt: Ved starten på 1. Verdenskrig hævdede 93 kulturpersonligheder i Kejser Wil-helms Berlin i “Opråb til Kulturverdenen”, at Belgien skulle have angrebet Tyskland. Sandheden var, at Tyskland havde angrebet Belgien og sønderbombet bl.m.a. Domkirken i Louwain. Det drejede sig om de belgiske campinekul, om Belgiens adgang til havet, om en deling af Belgien, så Wallonien gik til Frankrig, Flandern til Tyskland. I 1915-16 lod den tyske besættelsesmagt en række belgiske sproglove, der var udarbejdet før krigen, træde i kraft til gunst for Flandern. Den tyske Kansler Beth Hollweg udtalte 5. april 1916, at det var et klart tysk mål at sikre flamlænderne “kul-turel autonomi” i Belgien. Det ville betyde et slavebundet folk i folkedragter.

  De tyske, såkaldte “kulturpersonligheder” løj om virkeligheden. Dette kunne den danske digter Johannes Jørgensen bevise som øjenvidne og førstehåndskilde i “Klokke Roland”, udgivet på Pios Forlag, 1916. De hemmelige original-dokumenter i håndskrift fra Berlin er medtaget i bogen, som IoD er i besiddelse af.

  General Wesley Clark til CNN, juni 1999:

  “I det moderne Europa er der ingen plads for homogene nationalstater. Det var en ide fra 1800-tallet, og vi vil gennemføre den (multikulturalismen) i 2000-tallet, og vi vil skabe multietniske stater”

  Sonia Wahnloop

 9. Til Kristian: “En generation efter var alt dette glemt. Hvorfor?” – Fordi tyskerne “en generation efter” havde erkendt deres “fejltagelse”! Tyskland har faktisk vist stor ydmyghed, imodsæning til mange muslimske lande. Tyskland er et demokratisk land idag og er ikke stolt af deres fortid! Hvorfor er tyskland ikke nazistisk idag ? Jeg kunne godt tænke mig at høre din forklaring Kristian ?

 10. Kristian taler udenom. Han forholder sig ikke til de 8 punkter jeg opstiller ovenfor.

  Til Daniel: Hvor står der i Koranen at du ikke må slå ihjel? Og det er IKKE i bund og grund den samme historie.

 11. Det er en rimelig sejlivet myte, at fjentlighed. fra dansk side, overfor muslimer er det der ødelægger integration.

  Faktum er jo at muslimer der intergrerer sig positivt i danmark, ofte er udsat for vold og trusler fra deres muslimske bagland.

  Så jo, fjentlighed ødelægger integration. Og fjentligheden er indeholdt i islam. En religion der har dødsstraf for frafald. En religion der ikke giver mulighed for fred med anderledes tænkende.

  Der er muslimer, der har ikke muslimske venner og som ikke opfatter sig som værende i en konstant tilstand af krig. Men det er faktisk kun muligt, fordi de ikke er særligt alvorlige med deres religion.

  Hvis man i generationer har levet med truslen og død, hvis man forlader islam, er det meget naturligt, at alle efterhånden kalder sig muslimer. Også de der slet ikke interesserer sig for religion.

  Jeg har mødt masser af muslimer der stort set intet vidste om islam. Aligevel falder det dem ikke ind, at sætte spørgsmålstegn ved om de egentligt er muslimer. De er sådan set bare født ind i religionen. Det er selvfølgeligt absurt, at demonisere sådanne mennesker.

  Men vi er aligevel nødt til at kunne debatere ideologien islam, selv når det gør ondt på alle disse “moderate”, der ofte må føle sig som en lus imellem to negle.

  I Danmark kan vi selvfølgelig ikke tolerere, at religion er andet end et frit personligt valg. Det kan ikke være op til hverken samfundet, familien el. andre hvilken religion et menneske vælger eller fravælger. Det er forøvrigt også en menneskeret vi har skrevet under på.

  Derfor må folk der er medlem af den klub, der hedder islam, finde sig i at blive kritiseret for deres valg af klub. Hvis de er imod klubbens regler og aligevel ikke melder sig ud, så må de leve med fortsat kritik. Det kan ikke være anderledes i et frit demokratisk samfund.

  Jeg gad nok se hvordan medlemmer af danskfolkeparti ville blive mødt af den danske offentlighed, hvis de hævdede at være særlige moderate medlemmer der gik ind for EU og fri indvandring.

  Jeg ved godt at det er en urimelig sammenligning. Især fordi vi i danmark ikke har haft dødsstraf for at forlade dansk folkeparti og vi ikke betragter medlemskab af det parti som noget der går i arv.

  Men hvis vi skal tage demokratiet og religionsfriheden alvorligt. Så bør vi arbejde på, at sammenligningen en dag bliver helt naturlig.

  hov det blev vist lidt langt. Håber det giver mening 🙂

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.