Afsluttende dialogmøde om integration og religion

Hvad skal der til for at få flere nydanskere i job? Og hvordan beskytter vi på én og samme tid den grundlovsfæstede religions- og ytringsfrihed? Hvilken plads skal religionen have i vores daginstitutioner og skoler?

Det er blot nogle af de spørgsmål, som vil blive debatteret på det sidste og afsluttende dialogmøde om integration og religion mandag 26. februar på Århus Rådhus. På mødet vil der desuden blive samlet op på det forudgående arbejde, og der vil blive fremlagt en række idéer til at sikre en aktiv integration af indvandrere og deres efterkommere.

Møderækken blev indledt med et stormøde på Århus Rådhus den 14. november 2006, hvor godt 200 inviterede borgere, politikere, religiøse ledere sammen med repræsentanter fra etniske foreninger, erhvervslivet, politiet m.fl. drøftede religionens rolle i forhold til områderne uddannelse og beskæftigelse; familie og børn samt grundloven, demokrati, rettigheder og pligter.

På et opfølgende møde den 3. februar 2007 blev der arbejdet videre med problemstillingerne og udarbejdet en række idéer til, hvordan der kan sikres en aktiv integration – inden for rammerne af det danske samfunds grundlæggende værdier. Idéerne er nu klar til at blive præsenteret for medlemmerne af byrådet, integrationsrådet m.fl. – og det sker på mødet den 26. februar 2007, hvor der ventes ca. 70 deltagere.

Dialogmøderne er finansieret af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration og Århus Kommune.

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til chefkonsulent Jørn Nim Jensen, 89 40 21 28

Program:
 
Kl. 19.00   Kort velkomst ved borgmester Nicolai Wammen.

Kl. 19.05 Præsentation af aftenens program ved journalist Thomas Fensten.

Kl. 19.10 – 19.45 ”Uddannelse og beskæftigelse” 5 hovedsyns-punkter præsenteres af Lone Liff, Føtex
Respons fra rådmand Gert Bjerregaard og efter-følgende fælles debat.

Kl. 19.45 – 20.20 ”Familie, børn og unge”. 5 hovedsynspunkter præsenteres af lærer ved Lykkeskolen, Chawke Zeid.  Respons fra rådmand Louise Gade og ef-terfølgende fælles debat.

Kl. 20.20  Pause med kaffe og kage.

Kl. 20.45 – 21.20 ”Grundloven, demokrati, rettigheder og pligter”. 5 hovedsynspunkter præsenteres af salgskonsu-lent Maria Arianfar.  Respons fra borgmester Ni-colai Wammen og efterfølgende fælles debat.

Kl. 21.20  Afslutning ved borgmester Nicolai Wammen.

Århus Kommune

1 Kommentar

  1. Religion bliver fremtidens konkurrenceparameter.
    Skoler, uddannelsesinstitutioner og erhvervsvirksomheder vil tage emnet op for at udskille de personer, de er interesseret i som elever, kunder og medarbejdere.
    Det bliver resultatet af de bestræbelser, politikerne nu lægger for dagen.

    falkeøje

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.