Begår danskere også æresdrab?

Det mener integrationskonsulent Fahmy Almajid som siger til BT:

“Jeg har svært ved at se forskellen mellem jalousidrab og æresdrab. I begge tilfælde handler det om, at manden føler sin ære krænket.”

Mere på BT

Og jeg har svært ved at se ligheden, hvor indvandrerne ofte er hele familien med onkler og tanter samt venner og bekendte om at myrde, gerne efter familieråd og grundig planlægning, hvor danske mænd tit gør det i affekt. Samtidig påstås det i artiklen, at danske mænd også slår deres børn ihjel, hvilket indvandrerne ikke gør. Nå det gør de ikke – det er jo lige præcis det æreshenrettelse går ud på – familien slår en datter ihjel.

24 Kommentarer

 1. Et virkeligt selvmål af Fahmy Almajid.

  Tror han virkelig Danskerne er SÅ dumme, at vi hopper på den ?

  Omvendt kan man vel ikke bebjerde ham hvis han gør, når man tager i betragtning af hvor generøst de Danske skatteydere forsørger hans ‘folk’ uden at forlange noget til gengæld.

 2. Hodja – du underdriver! Du har jo før sagt, at du kun er ude efter islamister, ikke almindelige muslimer. Meningen må med andre ord være, at alle indvandrere er islamister – eller hvad? I hvert fald synes jeg godt du kan gå linen ud: Det er jo ikke kun alle indvandrerne, der hele dagen sidder og planlægger at slå alle deres børn ihjel, hvis de ikke hele tiden går med burka, og uforvarende kommer til at sige et dansk ord. Det er jo også alle indvandrernes dhimmisympatisører, der hele tiden undskylder indvandrerne, og giver dem al mulig hjælp til at massemyrde alle deres børn i Muhammeds navn. Til gengæld tjener alle sympatisørerne på at være indvandrernes spioner overfor heltemodige DANSKERE (ligesom dig for eksempel), der ukueligt bekæmper alle indvandrerne med 110% ædruelige afsløringer af deres nedrige kommunistiske og islamistiske børnehenrettelser. Bare rolig, du behøver ikke lægge fingrene imellem. Det intelligente danske folk, har da brug for at få tingene på det rene, når nu forrædderne på Berlingeren, BT o.s.v. er i fjendens sold.

 3. ->2: Kristian, fra hvis blog jeg er bortcensureret, kommenterer.

  Du skyder over målet. Hvis du læser hvad, der står, vil du se, at religion ikke er nævnt med et ord i teksten. Hvis du nærlæser posten, vil du se, at religion/islam/muslimer end ikke er med i kategorierne for denne post.

  Så din kommentar er mere sigende om dig end mig. En OMMER.

 4. Som sagt tidligere (det kan åbenbart ikke siges for tit) er du ikke bortcensureret. Problemet ligger hos urbanblog, og er af teknisk karakter. Jeg gentager gerne mit tilbud om at du sender kommentarer pr. email., så skal jeg nok lægge dem på, ligesom jeg allerede tidligere har.

  Desuden jeg skyder aldeles ikke over målet. Min kommentar gælder, at du i sommer harmdirrende mente, at jeg anklagede dig for at lave kampagne mod muslimer generelt. Det gør du åbenbart ikke – du rammer endnu bredere: alle indvandrere!

  Vær nu en mand og indrøm det! Har du ikke lige skrevet, at “indvandrerne ofte” inddrager hele storfamilien + ghettokvarteret + det løse før de gør det af med deres børn.

 5. Bortset fra det så forholder du dig ikke engang til Fahmy Al Majids påstand: at motivet er ære. Om det så foregår nok så meget i affekt, gør det da ikke mindre ærerelateret.

 6. Æresdrab = familielikvideringer.

  “Æresdrab” finder sted for at rense eller redde familiens eller slægtens “ære”. Ofrene er som regel kvinder eller piger, og gerningsmanden eller -mændene er som regel fra familien. Det var også tilfældet, da den 26-årige kurdisk-svenske kvinde Fadime Sahindal blev dræbt den 21. januar 2002. Det var hendes far, der skød hende, og han gjorde det for at redde familiens ære, forklarede han senere i retten.
  Fadimes død satte for alvor gang i den offentlige debat om “æresdrab” og mulighederne for at forhindre denne form for drab. “Æresdrab” er ganske vist en sjælden forbrydelse, men der er tegn på, at antallet af “æresdrab” vil stige, fordi flere kvinder gør oprør mod familiens normer og regler. Desuden ser politi og myndigheder i nogle lande igennem fingre med æresdrab. I Danmark tages forbrydelsen alvorligt, men myndighederne ved meget lidt om, hvordan “æresdrab” kan forebygges.” http://www.faktalink.dk/publish.php?linknavn=aedb

  Drabene begås ofte efter længere tids planlægning og altid af – eller foranlediget af personer, der er beslægtede med offeret. Der kendes udsagn fra den “æresdrab” truedes familie som: Du kan kun forlade din mand i en kiste, henvendt til en kvinde, der opsøger egen familie for at komme væk fra et umuligt og voldeligt ægteskab. I Sverige har man begrebet “altan-piger” om kvinder, der frihedsberøves og tvinges til at begå selvmord, af hensyn til den mandlige families ære. Altså kolde, kyniske og velovervejede drab – ofte med flere gerningsmænd.

  Jalousidrab:

  Her har vi vel årsagen i den ene parts sygelige trang til at besidde og sætte sig på den andens udfoldelsesmuligheder? Det har intet med æresfølelser at gøre, men bunder i afmagt og altså en trang til at besidde, eje og dominere modparten – typisk en samlever. Det er vist ikke set, at et jalousidrab er begået af en far, broder, onkel, nevø eller for så vidt en kvindelig slægtning? Parterne er altså ikke beslægtede.Ingen af vi

  Drabene begås typisk i affekt.

  Hvorfor nogen er af den opfattelse, “æresdrab” og jalousidrab skulle have lighedspunkter er uforståelig

  Ingen vesterlænding har mig bekendt påstået at jalousidrab er kulturelt betingede – som forklaringen er m.h.t. “æresdrab”. Alle vesterlændinge er enige om at fordømme, bekæmpe/forebygge og når de sker – så straffe for forbrydelsen.

  “Æresdrab” forklares som kulturelt betingede, i de fleste af landene med disse problemer, f.eks. Tyrkiet som Pakistan, er det så som så med fordømmelsen, med retsforfølgelsen af morderne og med bekæmpelse og forebyggelse.

  Eksempelvis så vi i TV for 3-4 år siden en udsendelse fra Jordan. Her blev unge kvinder, der f.eks. var blevet voldtaget af en ældre onkel, indsat i fængsel for at beskytte kvinderne mod egen familie. I et aktuelt fængsel sad således 18 kvinder, der uden for murene vil blive dræbt af far eller brødre.

  Jalousidrab rammer oftest – men ikke altid, kvinder. Æresdrab rammer altid kvinder, så vidt jeg har kunnet orientere mig. Så “kønsligheden” er end ikke tilstede mellem de to drabstyper. Eneste reelle lighed er at ofrene dør.

  Jeg er bekendt med, at Tyrkiet nu vil gøre en indsats mod disse kulturelt betingede drab. Men det er altså først nu – anno 2007, hvor man vil ind i EU, at man kan mande sig op til en indsats.

  Udsagnet: “Jeg har svært ved at se forskellen mellem jalousidrab og æresdrab. I begge tilfælde handler det om, at manden føler sin ære krænket” er altså rent vås. Eller også udøver de herrer deres pligt til jihad ved at fylde vi “urene-undermennesker” med taqyya.

 7. Kristian, jeg har aldrig sagt at alle indvandrere er muslimer eller islamister. Det ville jo være ret dumt. At jeg skriver indvandrere er sådan set kun for ikke at skrive muslimer hver gang. Æresmord findes nok også i andre kulturer end de muslimske.
  Det eneste jeg mener med ordet ‘indvandrer’ i denne sammenhæng er, at det ikke er ‘etniske’ danskere der begår dem.

 8. Hvis man begår æresdrab, så er man islamist. En moderat muslim ville aldrig dræbe hverken kone, kæreste, datter, kusine eller andre pga. islam. Der er intet moderat over æresdrab.

 9. Antisalafisten (nr. 6) har svaret udmærket!
  Hvilken utrolig iver i BT for at vise, at dansk og islamisk kultur er et fedt. Mord kan da kun sammenlignes, hvis det drejer sig om at slå sin kæreste eller kone ihjel, altså hvor der er eller har været et kærlighedsforhold.
  De muhammedanske ”æresmord” på døttrer, søstrer, tanter, mødre, niecer
  er ukendte i vor kulturkreds, og disse mord modsiger den muhammedanske ”expert” i BT, som påstår, at det er æresløs gerning at myrde sine børn! Eller taler han måske om drengebørn? Pigebørn er jo ikke noget værd.

  ”Det betragtes som fuldstændigt æresløst at tage sine børns liv. Det gør det selvfølgelig også i den danske kultur”, sagde han.
  Sludder. Vi har ikke disse ”æresbegreber”. Vi ser det derimod som en dyb, dyb tragisk historie, så dyb, at vi forstår, at de pågældende mænd er havnet i den mest forfærdelig desperation, som de ikke er herrer over.

 10. Æresbegrebet handler om anseelse. I Mellemøsten handler disse drab om familiens anseelse. Præmissen for det er, at familiens værdi hentes i andre menneskers vurdering af familien. Det er ikke mindre tragisk og afskyeligt, når en mellemøstlig far ofrer sin datter.

  Æresdrab kender vi også fra for eksempel rockerbander og mafiaen i Italien. Pino Arlacchi skrev en bog om mafiaen ved navn “Mænd uden ære”, for det er naturligvis et dybt perverst æresbegreb, der ligger til grund sådanne drab.

  Danskere kender også til ære. En handling kan være ærerørig. Hvad er det mon der sker i trafikken, når en bilist tænder af på en anden bilist, der dytter utålmodigt. Det er hans ære, der bliver gået for nær. Det kan godt udløse et par øretæver.

  Bilisten føler at hans ego bliver “udslettet”, når han føler sig nedgjort. Den jalous exkæreste føler på samme måde en død. Jeg har for få dage siden skrevet om det samme.

  Forskellen på de to fænomener, er ikke OM det handler om ære, men HVORDAN det handler om ære. I Mellemøsten er æresbegrebet noget man taler højt om, det gør vi ikke i Danmark, men det betyder ikke at vi mangler æresbegreber.

  Når jeg skriver mellemøstlige familier, er det fordi, som også Hodja nævner, ikke et særligt muslimsk fænomen, men et fænomen, der kendes fra alle bondesamfund rundt om Middelhavet. Fadimes far er for eksempel heller ikke muslim men alevi.

  Nå, det var egentlig ikke mit hovedanliggende, det var at posteringen i stedet for at diskutere påstanden brugte anledningen til nogle overskruede generaliseringer.

 11. Jeg kan ikke se at det er en overskruet generalisering, at skrive at danske ‘æresdrab’ oftest udføres i affekt af enkeltpersoner, mens de andre er planlagte henrettelser med adskillige medskyldige, hvor skylden tit bliver forsøgt lagt på de yngste familiemedlemmer.

 12. Kristian –
  Kan vi ikke konstatere, at begrebet ære i henholdsvis den vestlige- og i den mellemøstlige kulturkreds betyder noget helt, helt forskelligt.
  Eksempelvis er det der anses for et æresdrab i den mellemøstlige kulturkreds at anse for et vanæresdrab i i den vestlige kulturkreds, eller rettere en familielikvidering, som vist Lone Nørgaard har sagt det.

  I øvrigt er det helt utroligt, som folk og medier har travlt med at parallelisere de to kulturer. Det er jo det rene skinbarlige selvhad, der har besat frie, ranke danske mænd og kvinder. Har vi nogen som helst grund til at påføre os selv et sådant selvhad og kryberi? Absolut nej. Vi har fået gæster. De har boet hos os i 2o – 25 år, vi har betalt for sprogundervisning i et væk, deres børn er gratis uddannet i vore skoler, gymnasier og universiteter og vi bliver ved med at behandle dem som skørt porcelæn. Hvornår hører det op? Om 5 – 15 – 25 år – aldrig?
  Måske skulle disse kulturrelativister i stedet 1) lade folk fra den mellemøstlige kulturkreds svare for sig selv og ophøre med at forsvare dem, og høre op med dé facto at omtale/behandle dem som “umælende vilde”; 2) kræve at de og alle andre muslimer lever op til FN’s Menneskerettighedserklæring af 10. dec. 1948 og altså kræve at de tager afstand fra Cairo erklæringen, der sætter shariaen over menneskerettighederne 3) påpege – igen og igen – at ingen i den muslimske ulemma (= muslimske lærde) kraftfuldt tager afstand fra disse afskyelige kolde-kyniske-overlagte familielikvideringer. Mon ikke familielikvideringerne, trods alle benægtelserne, har en sammenhæng med koranen/shariaens påbud om, at en utro kvinde skal stenes – jeg tror det?
  Pascal Bruckner har også en mening om selvhad og lefleri – http://www.jp.dk/nc_login_accept?url=morgenavisen/mkulturtillaeg:aid=4150158&jp_user_id=35089G05EA0039455C

 13. Hodja-

  angående dette at anvende begrebet indvandrerer er der kommet en forening som vil arbejde imod anvendelsen af begrebet .

  Foreningen er startet af Ikke-muslimske indvadrerer i Danmark fordi disse følser sig forulempet over at blive slået i hartkorn, på denne måde, med indvandrerer fra Arabisk/Islamiske lande .

  Uanset hvad- så har jeg længe følt det helt forkert ikke at anvende den rette betegnelse, f.eks. muslimer og/eller Islamister, når det ER dem, der refereres til i omtaler af forskellig art.

 14. hey jeg er en dreng der går i 8. klasse og har et projekt om æresdrab.og jeg spørg jer om hvad i syndes om det og om der entligt er danskere som begård æresdrab.

 15. i fucking dansker i kan ikke finde ud af at samligne et æresdrab.
  i begynder at samligne et æresdrab med billigsime gal nogle nørder..
  hvis i ik ved hva et æresdrab er så lad vær med at åbne kæften.
  Dankser har gjort lige så grimme ting endda være ting gået og drabt sin datter og voldtaget sin egen datter og hvad fuck ved jeg..

 16. Flovhed er vist ikke lige det, der er mest udbredt her på webstedet eller blandt danskere generelt.
  Jeg tror indlæg om flovhed bedre foretages et andet sted end her.

 17. Hej Vivi,
  tak for linket. Jeg er gift med en indvandrer,en russisk speciallæge der nu er i en ret høj stilling i sundhedsvæsenet. Hun vil meget nødigt sættes i bås med islam.
  Russerne ved hvordan islam skal håndteres, kort, hårdt og kontant. Jeg så engang en udsendelse med de arme børn fra Beslan. En af dem havde set sin far blive henrettet og smidt ud af vinduet på anden sal. Hans livsmål? At blive soldat og komme til Tjetjenien og gøre regnskabet op. Ikke konstruktivt, men absolut forståeligt.

 18. Hej Ali,

  jeg beundrer dit flotte dansk. Hvor mange dage har du været her?

  Min kone talte godt dansk efter 3 måneder, var til første jobsamtale (som læge) efter nøjagtigt 100 dage i landet, og fik sit første job efter 6 måneder.

  Jeg vil bedømme dig til at have været her omkring 3 uger, og så kan du altså ikke have meget begreb om Danmark og danskerne endnu.

  Lyt og lær, og kom så igen om et par måneder.

 19. #18-#19->ali !!!!, den danske skatteyder er så glad for at modtage,sådan en glad og veluddannede person/ner som dig/din slags,lad “os” vide hvis der er noget vi kan hjælpe dig/din/slags/familie med/,mere i kontant-ydelse (penge) i fremtiden !!!,hvis ikke, bare føl dig “hjemme” bliv ved med at nasse på landet skatteydere,tiltal danske kvinder/piger som luderere,igen så glad du/i er her!!!.ps.(hvornår rejser du tilbage,til det sted du kom fra????? )

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.