Læger siger fra – opfølgning

‘Læger siger fra’ vil nu have et møde med infødsretsudvalget i Folketinget. De mener, at man ikke kan stille spørgsmål ved lægelige vurderinger i sager om PTSD.

De siger dermed, at alle lægeerklæringer i asylsager er uangribelige. Og indirekte, at læger er bedre mennesker end alle andre, idet det indirekte må betyde at læger ikke er korrupte.

Hvem siger følgende ikke foregår i Danmark på en eller anden måde?

Innvandrermiljøer har systemer for juks

Flere innvandrergrupper i Oslo har bygd opp egne systemer for svindel med falske sykemeldinger og trygdeytelser gjennom norske leger. Det norske trygdevesen kan allerede være tappet for flere hundre millioner kroner.

VG har tidligere beskrevet hvordan en norsk-pakistansk «medisinmann» i samarbeid med norske leger og psykiatere mistenkes for salg av sykemeldinger og uføretrygd i det pakistanske miljøet i Oslo. Nå hevder en rekke kilder at det også i andre innvandrergrupper foregår omfattende trygdesvindel.
Flere marokkanske kilder forteller til VG om en uføretrygdet mann som bruker dagen sin til å samle inn bestillinger på sykemeldinger. Han sitter gjerne ved kafébord på Gunerius, NAF-huset, Sten & Strøm eller andre steder hvor marokkanere er samlet. Her oppsøkes han av personer som betaler ham 700 kroner for to ukers sykemelding, et par tusen kroner for åtte uker.Mannen noterer navn og fødselsnummer. På ettermiddagen drar han til en lege, som bruker kvelden på å skrive ut sykemeldinger. Neste dag deles de ut på kafeen.
 

Livsvarig uføretrygd

I dette systemet, som delvis er basert på en av de syv legene som er under gransking av Rikstrygdeverket, skal det koste rundt 200 000 kroner å kjøpe seg livsvarig uføretrygd.

Jeg kjenner mange unge marokkanske menn – de er bare i 20-årene – som er uføretrygdet. De har flyttet hjem til Marokko, hvor de lever godt på 12 000 kroner måneden som de får utbetalt fra trygdekontoret. De kommer til Norge en gang i året – for å underskrive selvangivelsen. Andre sitter bare på kafé og skryter av hvordan de har lurt trygdevesenet, sier en marokkansk kilde.

Kildene nevner navn på flere leger og spesialister som ikke er omfattet av de syv som er under gransking av Rikstrygdeverket og Oslo Trygdekontor. De hevder at svindelen med sykepenger og uføretrygd omfatter flere tusen personer.

VG dec 2000

«Kaster trygden»

Dersom de er misfornøyd med størrelsen på uføretrygden de får innvilget, velger de å jobbe i stedet. Blant innvandrerkvinner kalles dette «å kaste trygden».


Juks i mange år
 Korrupte leger Når VG i dag avslører, at udover pakistanere har også marokkanske og tyrkiske innvandrermiljøer har egne systemer med korrupte leger som tar betalt for fiktive sykemeldinger, bekrefter Eva Khan opplysningene.- I tillegg har iranere tilsvarende systemer, delvis i samarbeid med de pakistanske. Men husk også at det er norske leger som tar seg betalt eller stiller seg til rådighet for dem som vil lure samfunnet for sykepenger og trygd, sier hun.ORKIS-medarbeiderne forsøkte lenge å varsle politiet, trygdekontorer og sosialkontorer om det utstrakte jukset med legeerklæringer. Men ingen reagerte – og de sluttet å melde fra.


VG dec 2000
 

Medisinmann leier av overlege

En overlege mistenkt for å skrive falske legeerklæringer, får over 300 pasienter i året ved å leie ut sin private legeklinikk til en norsk-pakistansk «medisinmann» uten legelisens.
Norsk-pakistaneren er av Rikstrygdeverket utpekt som kontaktmannen mellom minst fire av syv leger/psykiatere som er anmeldt eller granskes for trygdebedrageri og utskrivning av falske legeerklæringer. Også VG – linkes fra de andre artikler

Mistenker 7 leger for trygdejuks Rikstrygdeverket mistenker to psykiatere og fem andre leger i Oslo for å delta i et omfattende trygdebedrageri.
Foreløpig er de to psykiaterne anmeldt til økonomiseksjonen ved Oslo politidistrikt. Rikstrygdeverket mener at det er grunn til å tro at de to anmeldte psykiaterne, sammen med minst to andre leger, driver en felles, organisert virksomhet i å skrive ut legeerklæringer mot betaling i innvandrermiljøer i Oslo. De to psykiaterne er anmeldt for både grovt bedrageri og falsk forklaring.

Etterforsket i flere år

Rikstrygdeverket og fylkestrygdekontoret i Oslo har i flere år nedlagt betydelig arbeid og store ressurser i å skaffe seg oversikt i saken. Trygdedirektørens internrevisjon har i måneder gjennomgått dokumenter, spesialisterklæringer og journaler fra legene. Det omfattende materialet danner grunnlag for de strenge reaksjoner som er kommet mot flere av de syv mistenkte:

VG do
 

Leger skaffer pasienter uføretrygd

Oslo (ANB):

300.000 personer her i landet mottar uføretrygd. Over 4.000 av dem kan ha fått trygden etter uberettiget hjelp fra legen sin.

Legene klarer ikke alltid å skille mellom rollen som objektiv fagperson, som skal gi myndighetene råd om den medisinske tilstanden til en uførekandidat – og rollen som pasientens nære fortrolige og hjelper. 15 prosent av legenes attester om uførepensjon, kan være vektlagt for mye i pasientens favør, viser en ny undersøkelse av Pål Gulbrandsen. Han er avdelingsdirektør i ”Kunnskapssenteret for helsetjenesten”.

Gulbrandsens beregninger viser at over 4.000 pasienter kan ha fått urettmessig hjelp til å passere kravet til uførhet.

Nesten halvparten av legene i undersøkelsen oppgir at de fra tid til annen skriver erklæringer og attester for å hjelpe sine pasienter til å oppnå krav til uføretrygding, melder NRK.

Østlands-Posten 23/2 2004

4 Kommentarer

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.