“RV: Nu skal vi lide (endnu mere)”

I hvert fald, hvis det står til klima-HYSTADERNE i de radiGALE. Lars Hedegaard her:

Taget herfra

Hvor mange danskere skal elimineres, hver gang kineserne bygger et nyt kulkraftværk?

Af Lars Hedegaard

De Radikale ”betræder ny jord”, meddeler partiets politiske leder, Martin Lidegaard. Af hensyn til klimaet skal der lægges en afgift på tøj. Og den radikale næstformand, Samira Nawa, lægger heller ikke fingrene imellem: ”Det er ikke rimeligt, at vores generation efterlader klimaregningen til den næste generation. Det er ansvarsløst, tankeløst og dybt uretfærdigt”, siger hun. Hvis de radikale idealister får deres vilje, skal manufakturhandlerne til at veje tøjet og pålægge det en afgift på 50 kr. pr. kilo, som skal gå til Martin Lidegaards kommende projekter.

Men det udtømmer langt fra De Radikales iderigdom. Også varer som okse- og kalvekød, biler, cement og emballage skal holde for, foruden naturligvis flyrejser og bilkørsel. Og sandelig om der ikke også skal lægges afgift på biomasse til el og varme. Man troede ellers, at biomasse var så klimavenlig, at det var til at blive grøn i hovedet af.

Man forstår De Radikales bekymring over det danske ”klimaaftryk”. Indien og Kina bygger kulkraftværker på livet løs, og hvis man tror, at klimaet styres af menneskeskabt CO2, er det klart, at danskerne må kompensere for indernes og kinesernes svineri.

Men bliver det ikke for indviklet og bureaukratisk med alle disse afgifter? Hvad med i stedet at arbejde på at sænke danskernes gennemsnitlige levealder? Det kunne man f.eks. gøre ved at afgiftbelægge medicin, lægebesøg og hospitalsophold samt afskaffe folkepensionen. En sådan reform ville hurtigt resultere i mindre bilkørsel, formindsket indtagelse af kød og et mindre tøjforbrug.

Nu mangler vi blot en udregning, der viser, hvor mange danskere, der skal elimineres, hver gang kineserne bygger et nyt kulkraftværk.

Det radikale svindelnummer

De taler om klimaet morgen, middag og aften, og der er ingen ende på de afgifter, de vil pålægge os, og på alt det, de vil forbyde.

Trænger man ind bag propagandaen, vil man se, at ”klimakampen” har meget lidt med klimaet at gøre, men des mere med gammeldags klassekamp i form af de riges kamp mod de fattige.
Når de f.eks. vil begrænse bilkørslen og flyrejserne, er det almindelige menneskers bevægelsesmuligheder, de taler om. Selv har de naturligvis ingen planer om at afskaffe deres firma- og ministerbiler eller at cykle til Davos, når de mødes for at høre Klaus Schwab tale om Zæ Great Reset eller Al Gore brøle om havet, der koger.

Afgifter rammer alle, kan man indvende, men de rammer især almindelige lønmodtagere og pensionister, som i forvejen har svært ved at få pengene til at række. Folk, der lever i overflod, eller politikere, der selv kan bestemme deres indkomst, kommer aldrig til at lide nød, men kan glæde sig over at have fået krammet på dem dernede, som de har fyldt med snak om klimaet, og som derfor bliver ved med at stemme på dem.

Engang truede præsterne almuen med Guds straf, hvis den satte sig op mod øvrigheden. I dag er Gud erstattet af klimaet. Effekten er den samme.

*****************

World Economic Forum vil afskaffe privatbilismen. Se eller gense Thou Shalt Not Drive

PS: Til kommentatorne:

Af og til er jeg mere end de nomale 30-60 minutter om at godkende kommentarer. Det forgangne døgn for eksempel, da var jeg til månedlig kontrol og behandling på hospitalet for min kræftsygdom, hvorefter jeg gerne sover 12-13 timer af behandlingen. I denne tid kan jeg selvsagt ikke godkende kommentarer.

Taget herfra

6 Kommentarer

  1. Unbegribeligt de Radikale stadig er et parti i Danmark,ville det ikke vaere paaskoenelses vaerdigt ,om ikke alle sluttede op om ytringsfriheden ligegyldigt hvor evensvag nogle benyttere er.

  2. Historisk er folket blevet truet af missionærer, gejstlige og lignende totalitære skikkelser, til underkastelse med vedholdende påvisninger om Guds straf for oversvømmelser, tørke, helvedes ild på jord samt div. pandemier, sygdomme o.l.

    Den kristne religion er på vej ud og bliver erstattet af en ny kaldet Videnskab.
    Den skamrides på samme vis og af de samme typer.

    Metoderne der bruges for undertrykkelsen er endnu ikke så blodige, men jo mere hysterisk argumentationen om jordens forestående undergang bliver messet jo tættere kommer vi hekse afbrænding og dermed en endlösnung for de vantro.

  3. Måske skulle fornuftige politikere ( er der nogle ? ) indføre en BØDE på klima-“prognoser”, som efter 5-10 år viser sig at være falske …

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.