“Rigets bedste mænd”

21. november 2022 trumfes 2

Sådan skriver Klaus Ewald her i en herlig satirisk beskrivelse af partiernes koriFÆer Taget herfra Folketingets forløber var i 1200-tallets Danmark, Valdemarernes Tid, Danehoffet, hvor […]