“Alt hvad du aldrig har hørt om konventionerne”

Lars Hedegaard viser her nogle paragrafer fra “konventionerne”, som domstole ALDRIG bruger …

Tyvstjålet herfra

Alt hvad du aldrig har hørt om konventionerne

Af: Lars Hedegaard   5. maj 2021, 13:20

Med jævne mellemrum henviser domstolene til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Det er altid til artikel 8, der beskytter retten til privatliv og familie, og som gang på gang anføres som begrundelse for, at udlændinge ikke kan udvises – uanset hvilke forbrydelser, de har begået.

Konventionen rummer imidlertid adskillige andre bestemmelser, som domstolene kunne tage i anvendelse, men aldrig gør.

Art. 2: “Ethvert menneskes ret til livet er beskyttet ved lov.” (Hvorfor anfører domstolene aldrig, at retten til livet har forrang for retten til privatliv og familie? Hvis man er død, har man hverken privatliv eller familie.)

Art. 5: “Enhver har ret til frihed og personlig sikkerhed.”

Art. 10: “Enhver har ret til ytringsfrihed.”

Art. 16: “Ingen bestemmelse … må anses som værende til hinder for, at de høje kontraherende parter fastsætter indskrænkninger i fremmede statsborgeres politiske virksomhed.” (Det synes at fremgå, at Danmark uden videre kan begrænse udlændinges forsøg på islamisering.) ANNONSE

Art. 17: “Ingen bestemmelse i denne Konvention må fortolkes som medførende ret for nogen stat, gruppe eller person til at indlade sig på nogen virksomhed eller udføre nogen handling, der sigter til at tilintetgøre nogen af de heri nævnte rettigheder og friheder, eller til at begrænse dem i videre omfang, end der er hjemmel for i Konventionen.”

Konventionen er med andre ord problematisk i den forstand, at domstolene kan vælge at lægge vægt på forskellige artikler, der modsiger hinanden.

Og ganske særligt: Vil domstolene ikke snart forklare, hvorfor retten til privatliv og familieliv overtrumfer retten til livet, friheden, den personlige sikkerhed og ytringsfriheden?

Taget herfra

2 Kommentarer

  1. Det her viser jo at Jelved & co. enten er en samling løgnere og svindlere eller en flok hovedløse høns.

  2. Og så viser det jo også hvor usle, udygtige, manipulerende og løgnagtige MSMs journalister er. Især DRs, Pølletikens, BTs og EBs journalister.

    Pga. deres fortielser har 80-90 procent af danskerne ikke været klar over at de radikales snak om konventioner var bluff, humbug og kvarte sandheder.

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.