Antisemitisk venstrefascist skal være dommer over Inger Støjberg

Michael Thestrup

1. juli kl. 23.05 · Mia Fobian1. juli kl. 04.05

Måske er I allerede bekendt med det, men jeg nævner det alligevel. En af Rigsrettens dommere, som skal dømme Inger Støjberg, er Anne Grete Holmsgaard fra SF. Anne Grete Holmsgaard Holmsgaard har siddet i Folketinget for Venstre socialisterne og fra 1986 for SF.

Imens Anne Grete Holmsgaard var Folketingspolitiker for VS, besøgte hun PLO terror træningslejre i Mellemøsten flere gange, hvor hun blandt andet mødtes med 2 PFLP folk, som senere arbejdede sammen med Blekingegade banden. I 1980 rejste Anne Grete Holmsgaard sammen med andre VS politikere til Mellemøsten for at mødes med PFLP top folk. Under mødet indgik Anne Grete Holmsgaard og de øvrige VS politikere en samarbejds aftale med PFLP hvor de lovede at hjælpe hinanden med at udslette Israel, den zionistiske bevægelse og dens medlemmer jøderne. Anne Grete Holmsgaard forsvarede også drab på civile jøder fordi, det var en legal metode i kampen mod Israel.

I 1978 forsvarede Anne Grete Holmsgaard terror angrebet mod en bybus i Haifa, der dræbte 13 israelske børn, 24 voksne og sårede 84 andre. Hovedbestyrelsen i VS godkendte ligeledes Anne Grete Holmsgaards forsvar af terror angrebet i Haifa.

I sin bog “Zionismen Israel” fra 1984 skriver Anne Grete Holmsgaard at det Mosaiske Trossamfund i Danmark er arnested for zionistiske aktiviteter og danske jøder er en del af det zionistiske komplot. Hun skriver også, at når opgøret mellem socialismen og de reaktionære og imperialistiske kræfter kommer, er jøderne pr automatik på de reaktionære imperialististers side og de er derfor fjenden. I 1985 blev Anne Grete Holmsgaards parlamentariske immunitet ophævet, fordi hun var blevet sigtet i en sag om brud på tavshedspligten. I 1986 blev Anne Grete Holmsgaard folketingets kandidat for SF. Ingen i SF havde et problem med Anne Grete Holmsgaard’s ” terror ” fortid og ingen havde et problem med hendes antisemitiske udtalelser om danske jøder.

Jeg mener, at det er dybt problematisk, at SF har udpeget Anne Grete Holmsgaard, hendes fortid taget i betragtning, til hvervet som Rigsretsdommer. I min optik, er Anne Grete Holmsgaard ikke værdig til at agere moralsk og strafferetlig dommer i Støjberg sagen.

Foto efter den palæstinensiske terrorgruppes Abu Nidal terrorangreb mod Rom lufthavn d. 27.december 1985.

Fra Facebook

Bent Jensen har 3 sider i Ulve Får og Vogtere om Anne Grethe Holmsgaard (Bind 1 s 318-321).

Kjeld Hillingsø og Bent Blüdnikow: SFs oplagte ministerkandidat Anne Grete Holmsgaard støttede terrorisme og gav udtryk for antisemitiske holdninger. Hun havde tæt samarbejde med de PFLP-folk, der kørte Blekingegadebanden. Hvorfor vil hun ikke tale, og hvad mener SFs top?

Palæstinensiske terrorister begik 1972 en massakre på de israelske sportsfolk, der deltog i De Olympiske Lege i München. 11 sportsfolk blev dræbt, flere af dem brutalt skudt ned på klos hold af palæstinensere. I 1984 blev Venstresocialisternes ledende medlem og folketingsmedlem Anne Grete Holmsgaard spurgt om, hvorvidt hun tog afstand fra denne terror i München 1972, og hendes svar var, at den ville hun ikke tage afstand fra, og at »jeg opfattede ikke palæstinensernes kamp som terrorisme, men som befrielseskamp« (Politisk Revy, juni 1984).

I bladet International Bulletin [1978:14] skrev hun: »Vi afviser, at den palæstinensiske befrielsesbevægelses flykapringer og aktioner i Israel er terrorisme. Det palæstinensiske folk står bag disse kampformer, og dette er for os det afgørende.«

11. marts 1978. En gruppe palæstinensere var landet på kysten mellem Haifa og Tel Aviv. De skød en ung jødisk kvinde ved stranden og kaprede derefter en bus på hovedvejen. Det kom til skudvekslinger med israelsk politi, og 37 civile israelere blev dræbt, herunder mange børn, 82 blev såret. Aktionen havde intet militært formål, men skulle blot dræbe så mange som muligt. 16. april 1978 blev Holmsgaards forsvar for aktionen godkendt af partiets hovedbestyrelse med folk som borgmester Per Bregengaard, skuespilchef Litten Hansen, folketingsmedlem Steen Tinning og borgmester Villo Sigurdsson.

I VS’ partiarkiv, der nu findes i Arbejderbevægelsens Arkiv og Bibliotek, fortælles om dette besøg hos de revolutionære kammerater i Mellemøsten, der mundede ud i en samarbejdsaftale mellem VS og PFLP, hvor man lovede samarbejde i kampen mod den »zionistiske enhed og en total ødelæggelse af denne.« I PFLP-sprog betød det, at man skulle kæmpe både mod Israel, den zionistiske bevægelse og dens potentielle medlemmer, nemlig jøderne.

Det skrev hun i sin bog Zionismens Israel fra 1984, samme år hvor hun ikke ville tage afstand fra München-massakren. Heri fremstillede hun Mosaisk Troessamfund som arnested for zionistiske aktiviteter og omtalte »jøderne« som en del af det zionistiske komplot. Hun skrev, at zionisterne havde omdannet »de mosaiske troessamfund til et verdensomspændende net af politiske støttepunkter for Israels sag«, og hun konkluderede: »Under påskud af at ville frelse verdens jøder inddrages de af den zionistiske bevægelse i opgøret mellem imperialismen og de socialistiske kræfter automatisk på de imperialistiske og reaktionære kræfters side«. Kort sagt var jøderne automatisk, uanset politiske holdninger, på fjendens side ved det endelige opgør.

Anne Grete Holmsgaard var en terrorstøtte med antisemitiske forestillinger. Hun var absolut en fare. Hun har aldrig givet et ærligt svar på de ting, hun stod for. 

4 Kommentarer

  1. Af uvisse grunde blev hun også udnævnt til direktør på Danmarks Tekniske Universitet. Gad vide hvem der foretog den udnævnelse?

  2. Og ja, jeg glemte lige at Højesterets formand er den rødeste dommer der nogen sinde har kunnet opstøves. Han burde aldrig have været udnævnt til dommer, men forhåbentlig har han travlt med at modbevise det. Vi kan jo håbe.

  3. Godt at (PLFP sympatisøren) Anne Grete Holmsgaard er taget med her.! Blekinge-gade-banden in mente.
    politibetjent Jesper Egtved Hansen som blev pløkket, ved Postmager røveriet.
    Der ser man jo tydelig hvilket ross der benyttes som dommere. Fy Fahn

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.