Canadisk bank vil ikke yde lån til ‘højreorienterede med stærke meninger’

PROOF: The Royal Bank of Canada rejected our mortgage because we’re conservative

We’ve published recordings of RBC banksters admitting to financial de-platforming. Toronto headquarters stopped our mortgage to purchase a home for freedom-oriented Canadian media, activist, and think tanks. But we’re not letting them win, we need your help to fight back.

I was turned down for a mortgage last week by the Royal Bank.

Rebel News was applying for a commercial mortgage to buy an office building in Calgary — our own place from which we could never be cancelled or de-platformed.

But even though our application was strong — we’re debt-free, thanks to our viewers — the Calgary banker said the head office in Toronto wanted to review it for politics. And because of our “strong opinions” about Trudeau, the Royal Bank decided to block us. Even though I’ve done all my personal banking at that Royal Bank branch for decades.

Mere

6 Kommentarer

 1. Man må kunne stå på egne ben. Ellers skyldes det nok man enten er baby uden styr på det med at stå på egne ben, eller hos ældre en følese af indbildskhed der intet formår i virkelighedens verden. Som GAB-eksemplet viser må egen struktur og organisering etableres for at kunne handle.
  Rebel-folkene må skaffe flere egne midler så garentier eller lån fra andre er overflødige.

 2. Det er meget slemt og uhyggeligt hvad der sker i Canada under marxistiske eller kønsforvirrede Trudeau.

  Forældre kan blive arresteret og politisk forfulgt for at ville beskytte deres børn mod grusomme eksperimenter, såsom hormon- eller kirurgisk behandling af 13-14-årige børn med henblik på kønsskifte. Børn der kan være manipuleret af ekstremistiske pædagoger. (det er en stor medie-løgn at det kan lade sig gøre)

  Der er også sagen med 86 døde børn som Hodja fortalte om for en uges tid siden.

 3. PS: Hvis banker deltager i politisk forfølgelse eller udelukkelse af konservative eller borgerlige, er det da udemokratisk og en skandale.

  • Private forretninger kan handle med hvem de vil.
   Der er ikke tale om de har lovmæssig baseret pligt til at handle med alle.

    • Det kan undre mig at der er så få der har deres egen bank, respektivt delejerskab i en sådan.
     https://www.studieportalen.dk/Forums/Thread.aspx?id=906564
     Du skal søge tilladelse hos finanstilsynet, som på baggrund af anført egenkapitel, bestyrelsens sammensætning og andre krav vil give tilladelse eller afslå din ansøgning.

     Det er anført i “Lov om Finansiel virksomhed”‘s § 12, at banker skal være aktieselskaber.

     Se § 14, i lov om finansiel virksomhed, hvornår kravene til en bank er opfyldt.

     endvider er det beskrevet i § 64 at:

     “§ 64. Et medlem af bestyrelsen og direktionen i en finansiel virksomhed skal have fyldestgørende erfaring til at udøve hvervet eller stillingen.”

     2) Egenkapitalskravet er nærmere beskrevet i § 124, og opgøres til at være minimum 5 millioner euro :

     “§ 124. Pengeinstitutters og realkreditinstitutters bestyrelse og direktion skal sikre, at instituttet har en tilstrækkelig basiskapital og råder over interne procedurer til risikomåling og risikostyring til løbende vurdering og opretholdelse af en basiskapital af en størrelse, type og fordeling, som er passende til at dække instituttets risici.

     Stk. 2. Basiskapitalen i pengeinstitutter og realkreditinstitutter skal mindst udgøre

     1) 8 pct. af de risikovægtede poster (solvenskravet) og

     2) 5 mio. euro (minimumskapitalkravet), jf. dog stk. 3.
     ——-
     Med A og B aktier skulle det være muligt at forblive ejerkreds uanset størrelsen af B.
     At ens egen bank kun laver forretninger med aktionærer er der vist ikke nogle love der hindrer.
     https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1447

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.