6 Kommentarer

 1. Det er ret skuffende at Danmark i disse
  dage først kommer på så sent på dagen.
  Hvis det skyldes arbejde eller ferie,
  kan I så ikke skiftes til at sætte
  den på mellem kl. 12 og 3? På forhånd tak.

 2. Er vi kommet så langt ud, at sundhedsvæsnet visse
  steder myrder patienterne med en vis systematik?
  Nej, det er vi forhåbentlig ikke. Men man
  kan også aflive masser af patienter med sjusk
  og slendrian, med mangel på sengepladser og
  sygeplejersker, med dårlig telefonpasning, med
  tåbelige regler og forældet IT-udstyr, og sidst
  men ikke mindst, ved at afskære de pårørende
  fra at kunne følge med i hvad der foregår, så
  de ikke kan give gode råd eller forhindre fejl-
  medicinering. Måske er der medicin som det har
  vist sig at den syge absolut ikke kan tåle.
  Hvis man så ikke gider tale med de pårørende,
  og ikke gider lede i journalen, kan nyt
  personale jo komme til at starte forfra med
  den medicin som gør patienten dødssyg. Det
  kan oftest undgås ved at tale med familien.

  Både på somatiske og psykiatriske hospitaler
  skildres pårørende i fine brochurer som meget
  vigtige resourcer. Hvorfor er der så visse
  hospitaler som har regler eller rutiner som
  nærmest 100% forhindrer de nærmeste pårørende
  i at give oplysninger, i at besøge patienten, i
  at ringe til den syge, i at få en samtale med
  behandlende læger eller sygeplejersker, i at
  opmuntre og støtte den syge. Hvorfor denne mur
  af lukkethed, hemmelighedskræmmeri og negativitet
  overfor nærmeste familie?

  Det er ikke sådan alle steder, men nogle steder
  er der en syg korpsånd, en iskold “kultur”, en
  arrogant hoven indarbejdet holdning til de
  pårørende, som derved reduceres til en NUL resource.

  Patienter som kunne være helbredt, dør på grund
  af at sundhedsvæsnet selv er sygt. Eller de og
  deres familier påføres store tab og lidelser.
  Og i årevis har politikerne nærmest intet gjort
  for at rette op på forholdene. Og patient-
  foreningerne har vist svært ved at komme til orde?

  At patienters og pårørendes menneske-
  rettigheder trædes under fode, er helt
  sikkert. Men politikerne betragter måske
  ikke længere vi danskere som mennesker?

 3. De psykiatriske hospitaler er nok de
  værste hvad angår grove svigt og svine-
  streger overfor de syge. Her er nogle
  få eksempler:

  En patient sendes ud fra hospitalet.
  Man har lovet de pårørende at give dem
  besked, så de kan hente den syge. Men
  det undlader man, og den syge forsvinder
  og omkommer. Denne nonchalence, ligegyldighed
  og mangel på omhu så ingen får besked, er
  nærmest det normale visse steder.

  En der er blevet helbredt med den rette
  medicin og har det strålende, bliver bag
  ryggen på de pårørende frataget den rette
  medicin, og får derefter en helt forkert
  medicin. Resultat: et år i helvede
  for personen og familien. Det var en
  hjemmesygeplejerske som arrangerede
  svineriet, trods gentagne løfter om
  at intet måtte ændres uden efter aftale
  med de pårørende. (Igen og igen lyves
  der overfor dem som kender patienten
  bedst, og véd hvad der skal til)

  Igen og igen er det set: patienter har
  fået det virkelig godt, og kan leve
  normalt og klare sig selv. Men så får
  en plejerske eller psykiater travlt
  med noget emsig blanden sig, og laver
  om på medicineringen. Men man skal ikke
  reparere på noget som ikke er i stykker,
  som amerikanerne siger.

  Nogle psykiatere og plejersker er bare
  utrolig nævenyttige, og har en voldsom
  trang til at eksperimentere. Der er utallige
  eksempler på at de har forvandlet raske til
  en slags torturofre og rystende vrag. Men
  at slippe af med uduelige er næsten umuligt.
  Patient-sikkerhed sylter klager i årevis.

  I psykiatrien kan man også finde på at
  gøre ikke-rygere til rygere. Man overdænger
  dem med cigaretter, selvom de ikke har noget
  ryge-behov, og lokker dem til at ryge. Der
  er eksempler på at man har ignoreret at
  læger har nedlagt forbud mod rygning pga.
  blodproprisiko efter en operation.

  Der er også eksempler på at man har sat
  patienter der var helt fra den, til at
  passe på andre patienter, som måske endda
  er blevet flyttet ud landet til mystiske
  og mærkelige bosteder, som udsatte dem
  for forværret sygdom og grimme former
  for risiko.

  Der er også eksempler på hospitaler eller
  rettere “gøgereder” som har været så
  ligeglade med om patienterne overlevde,
  at de lod dem gå for lud og koldt vand
  og udsatte dem for den ene livsfarlige
  situation efter den anden.

  Eller man færdigbehandlede ikke de syge,
  så familierne blev tvunget til at være
  hospitaler for deres søn eller datter,
  far eller mor, mand eller kone. Resul-
  tatet kunne være at familien arbejdede
  til den var segnefærdig, brød sammen
  og gik fallit. Fordi en meget syg søn
  eller datter krævede al tid og alle kræfter.

  Hvis det så lykkedes at flyttet de syge til
  andre hospitaler, fik de det bedre og bedre
  og blev gjort raske. Hvilket beviser at der
  er forskel på hospitaler. De bedste er
  uendeligt meget bedre end de værste. Dem
  i bunden piner, mishandler, invaliderer
  og ødelægger mennesker. Forskellene
  er utrolige og fantastiske.

  Men der er jo også forskel på kloge
  og gode mennesker og stupide og onde mennesker.

 4. Det første man gør hvis en person med
  psykiske problemer, frivilligt og sammen
  med sine pårørende, henvender sig til et
  psykisk hospital for at få hjælp, det er
  at personalet adskiller den syge fra familien.

  Man isolerer omgående patienten fra sine
  kære som vedkommende føler sig tryg ved.
  Man spærrer straks vedkommende inde som
  om der var tale om en stor og farlig
  kriminel, selvom der er tale om en lille,
  flink og harmløs person. Og de pårørende
  bliver smidt ud og får ikke lejlighed til
  at sige farvel på en ordentlig måde. Og
  de får ikke lejlighed til at fortælle
  en læge om patienten, noget der tit kan
  være vigtigt og til stor gavn for den syge.
  De næste dage hindres enhver kontakt mellem
  den indlagte og de pårørende. Det kan hos
  mange patienter udvikle angst, depression
  og fortvivlelse, og føre til alvorlig for-
  værring af sygdommen.

  Men et psykisk hospital skal vel ikke
  være en KZ-lejr hvor patienterne og
  deres familier behandles så dårligt som
  muligt.

  I mange lande tager man hensyn til de
  pårørende. De kan overnatte i annexer,
  eller besøge den syge flere gange om
  dagen. Men i Danmark får de pårørende
  visse/diverse steder en utrolig beskidt
  behandling. Og personer som frivilligt
  eller ufrivilligt indlægges, får en så
  hård, brutal og ubegavet modtagelse, at
  var de ikke ret syge ved ankomsten,
  skal de nok blive det på kort tid.

  Der er vist ikke mange lande hvor syge
  og pårørende behandles lige så sjofelt
  som i Danmark, når det er en “gøgerede”
  der står for den statslige “sundheds-service”.

  Hvor mange syge skal visse hospitaler have
  lov til at sende i døden, selvom de sagtens
  kunne have overlevet og være blevet helbredt?
  Hvor mange familier skal disse halvfascistiske
  steder have lov til at tyrannisere og ødelægge?

 5. Der er tusinder af danskere som selv har
  erfaringer med hvordan den offentlige
  service er blevet ringere og ringere
  gennem de sidste 10-25 år. Men man
  hører ikke meget fra dem. Når andre
  beretter om hvor dårligt det står
  til med job-centrenes behandling af
  danskerne, med den sociale velfærd,
  med visse hospitalers behandling af
  psykisk syge, med sundhedsvæsnets
  og retssystemets sløje kvalitet på
  visse punkter, med skilsmisse-systemets
  sjofling af mændene og børnene, så
  burde folk med lignende erfaringer
  jo følge op med hvad de selv har oplevet.
  Hvordan kan et samfund undgå at gå
  til bunds, hvis 99% af dem som har
  oplevet overgreb og svinestreger,
  blot tier stille og ikke deler
  deres viden med andre?

 6. Det offentlige er en tynd tom skal over forskellige ydelser, som skal forestille en velfærdsstat.

  Graver man ned gennem skallen finder man ud af at der intet indhold er.

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.