5 Kommentarer

 1. I Sverige har forskellige fremsynede personer
  gennem 25-30 år advaret mod hvad indvandringen
  ville føre til. Men de talte mest for døve øren.
  Kun få politikere og journalister gad høre på
  dem. Nu er katastrofen indtruffet, og død og
  ødelæggelse hærger byerne og hele landet.

  Den samme slags katastrofe er også under hastig
  udvikling i Danmark. Oveni kommer en regering
  plus V og K mv., som har plaget danskerne gennem
  to år med en “pandemi” som er et falskneri, og
  med “vacciner” som også er falske, farlige og
  unyttige. Hertil en masse skandaler som viser
  at folkemordstinget pisser på os året rundt,
  sammen med DR, TV2, Politiken osv.

  Snaphanen fortæller om at over 400 læger og
  sygeplejersker advarer om en epidemi af dødsfald,
  fremkaldt af “vaccinerne”. Der er også noget om
  WEF og Klaus Schwab som mener at 90% af verdens
  befolkninger bør udryddes. Læs selv.

 2. Interessant udtalelse fra Netcompanys direktør, André Rogaczewski, efter regnskabet for 2. kvartal er fremlagt:

  “- Vi har haft mere sygdom i Danmark oven på corona. Det tror jeg ikke vi er de eneste, der har haft, siger koncernchefen, der ser sygdomsmodvinden, som et enkeltstående fænomen.”.

  Læg mærke til at han siger “oven på Corona ” dvs. ikke som følge af Corona, men derimod efter Corona.

  Jeg har oplysninger fra andre virksomheder, som også melder om meget flere sygedage på trods af, at over 90 % af de ansatte er vaccineret og boostet.

  Nogen gange finde man interessante oplysninger helt uventede steder.

 3. Censuren af Russia Today
  Censuren af Russia Today og andre russiske medier
  Som tidligere nævnt klagede jeg til statsministeren over den i marts indførte censur af bl.a. Russia Today (rt.com). Klagen blev oversendt til justitsministeriet som sendte den videre til kulturministeriet først i juni.
  Jeg har nu fået svar fra kulturministeriet:

  “Tak for din henvendelse af 1. juni 2022 vedrørende EU-Rådets forordning (EU) nr. 2022/350 af 1. marts 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine.
  Forordningen trådte i kraft d. 1. marts 2022 og har direkte virkning i Danmark. Det er i henhold til forordningen forbudt for operatører at udsende eller medvirke til at udsende indhold fra de juridiske personer, enheder mv., der er nævnt i bilaget til forordningen, nemlig Russia Today og Sputnik.
  Af EU-Rådets vedtagelse af ændringsforordning (EU) nr. 2022/879 af 3. juni 2022, hvormed der indføres nye sanktioner mod Rusland, følger, at yderligere tre medier tilføjes til listen, der er omfattet af forbuddet om, at operatører ikke må udsende indhold fra bestemte russiske medier. Disse tre medier er Rossiya RTR / RTR Planeta, Rossiya 24 / Russia 24 og TV Centre International.
  For så vidt angår forordningens relation til Grundloven kan jeg henvise til justitsministerens besvarelse af spørgsmål nr. 661 (alm. del) fra Folketingets Retsudvalg. Her fastslås det, at forordningen efter Justitsministeriets opfattelse ikke
  rejser spørgsmål i forhold til grundlovens § 77. Du kan læse svaret til Retsudvalget her:
  https://www.ft.dk/samling/20211/almdel/reu/spm/661/svar/1866568/2546617.pdf
  Med venlig hilsen”

  Den korte version af historien i linket er i mine øjne at en straffelovsbestemmelse (paragraf 110c, stk. 3) sætter grundloven ud af kraft. Og det har politikerne spist råt.

  • Nu er det jo sådan, at Grundloven står øverst, dvs. en lavere rangerende lov kan ikke tilsidesætte bestemmelser i grundloven.

   Så hvis Justitsministeriet mener at straffeloven står over eller ved siden af grundloven så er det forkert. Henset til minksagen så er det da ikke umuligt at inkompetencen rækker langt op også i dette ministerie.

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.