9 Kommentarer

 1. Censuren af Russia Today og andre russiske medier
  (Gentagelse fra gårsdagens postering)
  Som tidligere nævnt klagede jeg til statsministeren over den i marts indførte censur af bl.a. Russia Today (rt.com). Klagen blev oversendt til justitsministeriet som sendte den videre til kulturministeriet først i juni.
  Jeg har nu fået svar fra km:
  “Tak for din henvendelse af 1. juni 2022 vedrørende EU-Rådets forordning (EU) nr. 2022/350 af 1. marts 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine.
  Forordningen trådte i kraft d. 1. marts 2022 og har direkte virkning i Danmark. Det er i henhold til forordningen forbudt for operatører at udsende eller medvirke til at udsende indhold fra de juridiske personer, enheder mv., der er nævnt i bilaget til forordningen, nemlig Russia Today og Sputnik.
  Af EU-Rådets vedtagelse af ændringsforordning (EU) nr. 2022/879 af 3. juni 2022, hvormed der indføres nye sanktioner mod Rusland, følger, at yderligere tre
  medier tilføjes til listen, der er omfattet af forbuddet om, at operatører ikke må udsende indhold fra bestemte russiske medier. Disse tre medier er Rossiya RTR / RTR Planeta, Rossiya 24 / Russia 24 og TV Centre International.
  For så vidt angår forordningens relation til Grundloven kan jeg henvise til justitsministerens besvarelse af spørgsmål nr. 661 (alm. del) fra Folketingets Retsudvalg. Her fastslås det, at forordningen efter Justitsministeriets opfattelse ikke rejser spørgsmål i forhold til grundlovens § 77. Du kan læse svaret til Retsudvalget her:
  https://www.ft.dk/samling/20211/almdel/reu/spm/661/svar/1866568/2546617.pdf
  Med venlig hilsen”

  Den korte version af historien i linket er i mine øjne at en straffelovsbestemmelse (paragraf 110c, stk. 3) sætter grundloven ud af kraft. Og det har politikerne spist råt.

  Der kom en kommentar fra Vodka Ernst:
  “Nu er det jo sådan, at Grundloven står øverst, dvs. en lavere rangerende lov kan ikke tilsidesætte bestemmelser i grundloven.

  Så hvis Justitsministeriet mener at straffeloven står over eller ved siden af grundloven så er det forkert. Henset til minksagen så er det da ikke umuligt at inkompetencen rækker langt op også i dette ministerie.”

  Dertil må jeg retfærdigvis sige at jeg også tror på den med den justitsministerielle inkompetence, men på den anden side så er den materielle ytringsfrihed åbenbart ikke dækket af grundloven. Det fremgår af linket. Så kun politikerne kan rede trådene ud, og det vil de næppe.

 2. Justitsministeriets svar til Folketingets Retsudvalg er renlivet “goddag-mand-økseskaft.

  Grundlovens paragraf 77 omhandler censur og intet andet. Det giver derfor ingen mening at dissekere begrebet det luftige begreb “ytringsfrihed”, som ikke nævnes i paragraf 77 eller noget andet sted i Grundloven. Alt uden undtagelse kan offentliggøres i tale og på skrift. Efterfølgende, og kun efterfølgende, kan man så straffes, hvis den offentliggjorte ytring viser sig at være i strid med straffeloven.

  Ergo, det er i lodret strid med Grundloven at forhindre RT’s tilstedeværelse i Danmark. Offentliggør RT noget, som viser sig at være i strid med straffeloven, så kan man efterfølgende sigte RT, eller den/de, der har formidlet offentliggørelsen af det strafbare materiale i Danmark.

  Alt andet er udenomssnak.

  .

  • Helt enig, men det er politikerne åbenbart ikke.
   “Alt uden undtagelse kan offentliggøres i tale og på skrift.” Det er en præcis beskrivelse af den “formelle ytringsfrihed” som er dækket af grundloven ifølge de juridiske koryfæer.
   “…efterfølgende, kan man så straffes, hvis den offentliggjorte ytring viser sig at være i strid med straffeloven”
   Igen en præcis beskrivelse af den “materielle ytringsfrihed” (sådan som jeg, ikke-jurist, forstår begreberne).
   Norge, som ikke er medlem af EU, har ikke forbudt Russia Today.
   Sverige, som er medlem af EU, har vist skudt den til hjørne. Bahnhof.se, en af de rebelske svenske internetudbydere har klaget, mener jeg at have læst, og jeg tror sagen står der at Bahnhof ikke behøver at adlyde EU-forordningen med mindre der faktisk forekommer “ulovlige nyheder” eller noget i den retning. Beklager min manglende viden.

 3. Jeg kan da sagtens se RT, så mon ikke EU-censorerne har forregnet sig med hensyn til den danske regerings IT-kompetence?

  • De benytter jo bare børnepornofilteret, så det er nemt at omgå ved at benytte OpenDNS eller lignende. Jeg antager det er grunden til at du kan se det.

  • Jeg ser (undertiden) Russia Today via BitChute – en anbefaling fra Hodjanerne. Det var censuren der drev mig, ikke så meget ønsket om rent faktisk at se mediet.

 4. “Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde påny indføres. “
  Medmindre Ursula von der Løgnhals synes.
  Grundlovens formål er at beskytte Folket imod vildfarne eller forbryderiske politikere.
  EU og Justitsministeren har gjort dette illusorisk.
  LEV MED DET!

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.