7 Kommentarer

 1. Det næste Christiansborg vil gå efter, bliver
  endnu flere knæfald for EU og endnu mere for-
  kælelse af de kulturfremmede. Dernæst kommer
  et tættere samarbejde med WEF og WHO. Mette
  og Heunicke har lige skrevet under på trak-
  tater der truer folkesundheden. Det fortier
  MSM selvfølgelig som så meget andet.

  Inden længe vil man gå til angreb på privat-
  livet og ytringsfriheden. Det er under forbe-
  redelse, sammen med angreb på landbruget,
  sundhedsvæsnet og mindre firmaer samt
  familiernes og den enkelte danskers økonomi.

  Lidt senere vil man forbyde kontanter og
  indskrænke det frie forbrugsvalg mht.
  mad og drikke, transport og andet. Og
  man vil måske kræve tvangsmedicinering
  og tvangsdigitalisering af alle. Antallet
  af regler, paragraffer og bøder vil blive
  sat i vejret.

  Først og sidst skal danskerne til at
  betale mere i skatter og afgifter, så
  der kan blive råd til kæmpevindmøller,
  solcelle-parker og endnu flere
  arabere og afrikanere.

  Valgkampen er begyndt, og alle de gamle
  partier er ude med sød snak til vælgerne.
  Efter valget vil løfterne være glemt,
  og folkeudskiftningen og megen anden
  ondskab vil fortsætte som intet var sket.

  Danmark er dømt til undergang, medmindre
  der sker noget uventet, som ved Wien 1683.

 2. Man behøver ikke at stemme på håbløse partier,
  for der er NB, DD og evt. DF. DF under Messer
  er antagelig nu et bedre parti end under den
  radikale og forræderiske umulius Tullesen.
  NB er også klart bedre end V, K, S og SF osv.
  DD med Støjberg er også mere troværdigt end
  de fleste andre partier, men man kan dog godt
  blive betænkelig ved de mange gamle pampere
  fra DF der er ved at overtage partiet. Kan
  Støjberg styre levebrødspolitikere som Skårup,
  Espersen og Tullesens bror. Hele DF toppen
  svigtede jo fælt i fire år, 2015-2019. Så
  de burde ryge ud.

 3. Når den nye lov om EUs adgang til al elektronisk kommunikation vedtages i næste måned er det slut med brevhemmeligheden.

  Som en digital dampmaskine åbner EU diskret dine mails, scanner og gemmer.

 4. Bureaukratier lever deres eget liv, og ofte
  går bureaukratiets interne interesser langt
  forud for alt andet. Det er jobcentrene et
  eksempel på. Der er opstået en så rå kultur
  at arbejdsløse med kræft og andre alvorlige
  sygdomme, kan blive forfulgt helt ind på
  hospitalerne. Hvor de totalt afkræftede kan
  ligge i deres senge med slanger og drops og
  kemo-terapi, uden at kunne få fred for emsige,
  nidlære og afstumpede bureaukrater. Andre
  meget syge er blevet tyranniseret gennem
  måneder og er blevet nedværdiget og ydmyget.
  I tre år har Mette & co. intet gjort for at
  rette op på regel-vanviddet, eller for at få
  fyret de mest fladpandede betonhoveder.

  Der er 30.000 siders regler om hvordan de
  arbejdsløse skal behandles eller mishandles,
  så i realiteten kan bureaukraterne skalte
  og valte som de vil, for man kan vælge
  mellem tusinder af regler og fortolke dem
  på endnu flere måder. Men som regel vælger
  man de fortolkninger der tjener bureaukratiet
  bedst, eller giver de største besparelser.
  Klagesystemet fungerer naturligvis slet ikke,
  eller utrolig langsomt og dårligt. Som det
  også kendes fra sundhedsvæsnet m.m.

  En formand fra Praktiserende lægers organisation
  og formænd fra patientforeninger har rettet
  en skarp kritik mod det psykiatriske system. Et
  system som nogle steder og gennem flere år, har
  behandlet de syge og de pårørende så skandaløst
  dårligt, frækt og uforskammet, at det overgår
  enhver fantasi. Kritikken angår dog ikke hele
  personalet, men kun 25-35%. Men bare een skør
  eller lusket sygeplejerske eller læge kan
  påføre en patient frygtelige og langvarige
  lidelser eller alt for tidlig død. Og pårøren-
  de kan blive sjoflet og ruineret af personale
  som ikke gider samarbejde, eller som ikke
  overholder aftaler. Så en patient f.eks.
  udskrives uden at familien får besked, hvor-
  efter den syge forsvinder. Og måske omkommer.
  Det kan ske selvom familien gerne ville hente
  den syge, og selvom det gentagne gange er
  blevet lovet at man ville give besked.

  Der er også masser af tilfælde hvor syge ud-
  skrives uden at være færdigbehandlet, så
  man skal starte forfra og på bar bund igen
  og igen. En dybt idiotisk praksis. Og der
  er megen anden slendrian. For ikke at tale
  om store snotdumme sjuskefejl som kan koste
  den syge et halvt eller helt års store
  lidelser. Eller livsvarige skader.

  En tredjedel af danskerne er berørt af at en
  i familien er ramt af stress, depression eller
  alvorlige psykiske problemer, og for mange
  pårørende er det et mareridt med arrogante
  sygeplejersker eller læger som ikke gider
  høre på dem som kender patienten bedst, og
  som er inde i alle detaljer, som et hyppigt
  skiftende personale ikke har styr på.

  På nogle plejehjem doper man de gamle med
  medicin, så man kan holde lange kaffepauser
  uden at blive forstyrret. Det har vi fået
  fortalt af adskellige personer der véd hvad
  der foregår visse steder.

  Der er nok at tage fat på. Men de gamle
  partier har snorksovet i årevis. Eller de
  har med vilje ignoreret tingenes skæve gang.
  Dog har de husket at sørge for stribevis
  af forringelser og besparelser.

 5. METTE MINK ER BØRNENES OG BABYERNES MINISTER, OG HUN KÆMPER FOR DERES KØNSPOLITISKE RETTIGHEDER MED KAMPKLAR SUND FORNUFT..
  17. august 2022 ved 23:53

  Mette Makrelmad der også er børnenes
  minister, har besluttet at give mere
  frihed og velfærd til børnene. Nu skal
  børn 0-1 år have frihed til at foretage
  et juridisk kønsskifte. Det vil de søde
  små babyer på 0-1 år sikkert blive
  vældig glade for. Hvis børnene skriger
  eller tuder, kan det iflg. børneforskere
  tages som et sikkert tegn på at de ønsker
  et juridisk kønsskifte. Børnepsykologer
  tilføjer at hvis barnet taber sutten
  mere end tre gange på en uge, tyder det på
  stress pga. manglende forståelse for at
  barnet nok befinder sig i en identitetskrise.
  Men med et nyt cpr. nr. vil problemet være
  løst på kort tid.

  LGBTQSP+ bevægelsen udtaler at det er et stort
  og vigtigt fremskridt at de nul til 1-årige
  fra nu af har en lovfæstet ret til selv at
  vælge om de vil være en hen, en høn eller
  måske noget helt tredje.

 6. METTE MINK ER ET GENI, ET ÅNDELIGT OG MORALSK FYRTÅRN FOR ALLE SMÅ BØRN DER ØNSKER SIG ET NYT CPR-NR I VUGGEGAVE..
  18. august 2022 ved 07:19

  Mette er et politisk geni, for det er da
  genialt at sikre de helt små børn ret til
  at tage stilling til alt det med identitet,
  cpr-numre og kønspolitik osv. I tusindvis
  af år har de stakkels babyer måttet klare
  sig uden LGBTQ+ rettigheder, men nu vil
  Mette give dem socialdemokratiske Mette-rettigheder.

  Fra 0 og 1 år og opefter. Mette er klart og
  tydeligt et politisk geni.

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.