Dansk Samling politianmelder ‘Læger uden grænser’ for hjælp til menneskesmuglerne

Organisationen Læger uden grænser er gået fra at være en humanitær organisation til aktivt at hjælpe menneskesmuglere.

Det gør Læger uden grænser ved at sejle helt tæt til den libyske kyst i Middelhavet for dér at samle migranter op fra synkefærdige både.

Denne reelle assistance til menneskesmuglerne er ulovlig, og derfor har formand for Dansk Samling, Morten Uhrskov Jensen, foretaget en politianmeldelse.

Red Barnet deltager også i kriminaliteten – tag dem med i anmeldelsen!

3 Kommentarer

 1. Og så har vi lige Grundlovsovertrædelserne fra de skiftende regeringer.
  Dansk Samling får travlt: Bør læses med omhu.

  Grundloven kastet i grams.

  Hvis man er udstyret med en lille smule hukommelse er Danmarks Riges Grundlov deprimerende læsning. Der er så sandelig plads til forbedringer. Ikke så meget forbedringer i selve Grundloven, men forbedringer for så vidt angår dens overholdelse.

  En lang række paragraffer overtrædes rutinemæssigt:

  – Selve forfatningens og styreformens ide og struktur respekteres ikke.
  – Højforræderi er observeret. (§§ 3, 13, 34 og 56).
  – Indfødsretten kastes i grams (§44).
  – Domstolenes adskillelse fra forvaltningen er særdeles tvivlsom. (§62).
  – Offentlig orden og sædelighed bliver ikke respekteret. §67.
  – Ordning af trossamfund afvigende fra den danske, er ikke ordnet ved lov. (§69)
  – Trosfriheden respekteres ikke (§§68 og 70).

  – Boligens ukrænkelighed er en vittighed (§72).
  – Ejendomsretten ligeledes (§73,1).
  – Forbudet mod censur er kun en drøm, omend det er værre andre steder i verden (§78).
  – Påbudet om opløsning af foretagender med forbryderiske formål overholdes
  ikke. (§78).

  – Mødefriheden krænkes og misbruges af ordensmagten. (§79). (Magtmisbrug)
  – §80. Benyttes ikke, da det er forstort et arbejde for Ordensmagten og Domstolene.
  – Længe leve dovenskabet. Magtmisbruget er dog aftagende på det sidste.!

  Der kan såmænd godt sættes navne på. Her er et par eksempler:
  * Den 28. marts 1985 deltog SF-folketingsmedlemmet Ole Henriksen i en blokade af
  Folketinget, hvilket iflg. Grundlovens §34 er højforræderi.

  Flere MF’er, bl.a. statsministeren, Pia Kjærsgaard og Jesper Langballe, er senere
  blevet korporligt overfaldet.

  * Det har aldrig været grundlovs fædrenes mening at indfødsretten skulle uddeles
  gennem “bunke bryllyp’s-love”og “Familiesammenføringer”, som det nu er sket.

  * Statsminister Poul Nyrup Rasmussen overtrådte Gndl´s. §19, da han undlod at
  rådføre sig med Udenrigspolitisk Nævn forud for sin tilslutning til den skandaløse
  EU-sammenrotning mod Østrigs lovlig valgte regering. (02 FEB 2000).

  * Grundloven misbruges til at legitimere offentlig hjælp til ikke-statsborgere.
  Gndl´s. § 75,2 lyder: Den, der ikke selv kan ernære sig og sine, og hvis
  forsørgelse ikke påhviler nogen anden, er berettiget til hjælp fra det offentlige.
  Men det overses at, ordet “den” i denne sammenhæng betyder “den statsborger”,
  fordi der i samme §, første afsnit, står “borger”, hvilket peger hen på §71, hvor der står “dansk borger”.

  * Ifølge Folketingets hjemmeside (jfr. Brl.T. 11 JUL 2004) tilsidesætter Folketinget nu helt åbenlyst Grundloven: (Suverænitetsafgivelse)
  “Den europæiske menneskerettighedskonvention er fastslået som gældende lov af 28. april 1992 i stedet for Grundlovens paragraffer herom.”

  * Man kunne blive ved et stykke tid endnu, men hovedsagen herfor er dog den
  eklatante foragt som, skiftende justitsministre udviser overfor Grundlovens § 67,
  hvori der står: “Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på
  den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages,
  som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.”

  (dog henviser til at disse betingelser skal opfyldes inden denne frihed kan opnåes)

  Enhver, der har gjort sig den ulejlighed at gennemlæse koranen kan overbevise sig
  om at, der i denne såkaldt hellige skrift indgår mangt og meget som strider mod
  “sædeligheden”. Og hvis justitsministeren skulle have glemt det, kan vi oplyse
  ham/hende om at, der ved “sædeligheden” forstås at lever i overensstemmelse med
  god seksualmoral og almindelig anstændighed. Det er lige som nemmere at deffinere Usædelighed end Sædelighed

  ———————————————————-
  Usædelig:= Utugtig, Uterlig, Uanstændig, jf. Vellystig.
  Herunder indgår Pædofili, Nekrofili, Voldtægt, Blotning for børn og voksne.
  Ja kortsagt: Alt det uhumske.
  ———————————————————-

  * Opfordringer til mord på jøder og anderledes troende strider i allerhøjeste grad.
  mod sædeligheden, sådan som dette ord forstås i dette land.

  FØLGELIG MÅ DET VÆRE ET UOMGÆNGELIGT KRAV TIL ENHVER IMAM, DER VIL HOLDE MOSKE AT
  HAN UDTRYKKELIG OG OFFENTLIGT TAGER AFSTAND FRA SÅDANNE LÆRESÆTNINGER I KORANEN.

  * Grundlovens §69 siger: De fra folkekirken afvigende trossamfunds forhold ordnes nærmere ved lov. Og det er som sagt ikke sket. Hr Justitsminister.

  Efter som grundlovens §69 er ikke opfyldt, og dermed ikke implementeret i den danske lovgivning, kan man gøre med koranen som man vil, uden at blasfemi
  kan komme på tale. Islam og dens uhyrligheder og undertrykkelse KAN og SKAL ikke respekteres.

  Det er en nødvendighed at udføre §69 efter grundloven, og den skal fremføres som lovforslag i §67 regi:

  (( Justitsministeren Skal fremlægge lovforslag om ordning af Islamiske trossamfunds forhold, og dette lovforslag SKAL indeholde forbud mod at, de dele af Koranen, der strider mod sædeligheden og den offentlige orden, læres i moskéerne i Danmark. ))

  ** Altså § 67 Betingelser Skal forme Lovforslaget. **
  ** Koranen SKAL dermed analyseres og rettes ind efter dansk lovgivning. **

  Det kræver dog et arbejde for Justitsministeren at skulle tæske Koranen efter i sømmene, så den er forenelig med grundloven og de danske værdier .
  – Længe leve dovenskaben.

  * Det ses således klart at Grundlovens §32, stk.7, hvori det hedder: Ethvert nyt
  medlem afgiver, når hans valg er godkendt, en højtidelig forsikring om at ville
  overholde grundloven, nok skal tages bogstaveligt for så vidt som nyvalgte
  folketingsmedlemmer utvivlsomt afgiver en sådan forsikring, inden de kan komme på tinge
  Men det er tydeligvis en ren formssag.

  (Hvis en eller anden dansker vil protestere mod mf’ernes åbenlyse foragt for
  Grundloven og deres egne højtidelige erklæringer ved fx. at forsyne
  Christiansborgs toiletter med papir, hvor Grundloven er påtrykt,
  skal vi ikke tage afstand).

  Så god arbejdslyst Dansk Samling, der er masser at gå i gang med, og noget af det vil med garanti lykkes.!

 2. TAK til Morten Uhrskov.
  Hvis det er noget, der medfører udgifter for Morten, håber jeg, at folk, der ved hvordan sådant gøres, vil iværksætte en støtteindsamling.

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.