Det ‘uskyldsrene’ DR

Afghanistan sagen er ikke første gang DR bruger manipulationer, forfalskninger og fordrejninger, det kan beboerne på ‘djævleøen’ Mors tale med om i sagen om DR’s forfalskede reportage om dagpleje, hvor de viste billeder af en privat dagplejemor der slog børnene.

Morsingboerne – derboende såvel som vi eksilerede – troede det ikke muligt, men skulle blive belært om noget andet, da Danmarks Radio 25. november sidste år (2003) blændede op for “Det tager børn da ikke skade af” – en såkaldt dokumentarudsendelse om privat børnepasning på Mors. En halv time efter udsendelsen var der indløbet en snes politianmeldelser mod en kvindelig puljepasser, som angiveligt skulle havde slået på/tjattet til et barn, samt mod Morsø Kommune for at have forsømt sin tilsynsforpligtigelse.

Et falsum. Socialdemokraten Egon Pleidrup Poulsen, tidligere lokal SiD-formand og siden 1996 borgmester i Morsø Kommune, er stadig harmdirrende.
“Hvis DR i dagene efter udsendelsen havde haft licenser i løssalg, var der ikke blevet købt ret mange her på Mors. Folk vidste enten instinktivt eller af egen erfaring fra brugen af puljeordningerne, at der var tale om et falsum,” siger Egon Pleidrup Poulsen.
At det i dag er Danmarks Radio, som er i defensiven og må undskylde og beklage, fordi det viste sig, at udsendelsens plot – sekvensen med barnet, som bliver slået på/tjattet til – var en konstruktion, og at de medvirkende var lokket til at deltage i udsendelsen under falske forudsætninger, er selvsagt et plaster på såret, men borgmester Egon Pleidrup er ikke tilfreds endnu.
“Vi er blevet sværtet. Denne ene udsendelse har ødelagt mere for os, end 30 positive historier kan rette op på. Jeg kræver som minimum, at Danmarks Radio laver en ny udsendelse, som beskriver, hvad dårlig journalistik har kostet Mors, og at den skal sendes i prime time,” siger borgmesteren, som også et træt af, at socialminister Henriette Kjær (K) deltog i fordømmelsen af forholdene på Mors uden at have sat sig ind i sagerne.

BUPL

Vi kender ikke de detaljerede omstændigheder omkring den produktionsproces, som resulterede i det katastrofale klip. To redaktører blev degraderet, generaldirektøren gav sig selv og programdirektøren Lars Vesterlykke en næse. Der blev undskyldt og undskyldt. 
 
Spørgsmålet er, om det lille klip med den — fortjent — store uheldige virkning var en enlig svale, eller om Mors-sagen ikke bør tjene som et meget kraftigt advarselssignal om den store journalistisk-etiske risiko, som den interne og eksterne konkurrence fører med sig.
 
Risikoen er ikke blevet mindre med den formmæssige “modernisering” af tv-dokumentaren. Snarere tværtimod. 
 
Naturligvis flytter grænser sig, naturligvis ændrer formsproget sig. Vi skriver jo heller ikke med krøllede bogstaver længere eller staver navneord med stort. Men i tv-dokumentaren har formsproget og emnevalget ændret sig betydeligt. Den journalistiske etik er kommet under voldsomt pres.
 
For hvad sker der, hvis den nøje planlagte vinkel, præmissen — den, som bærer programmets ide og dramaturgi og har solgt program-ideen — ikke holder vand? Eller endnu værre: Hvis redaktøren ved første gennemsyn kommer med den værste indvending i moderne tv: Det er kedeligt!

EKKO

Det bliver op til bestyrelsen i DR at tage stilling til, om sagen med klippefusk og billedmanipulation i et stærkt omtalt tv-program skal have konsekvenser på topniveau. Bestyrelsen skal have en redegørelse om sagen og en kilde oplyser til Berlingske Tidende, at den skal behandles på DRs kommende bestyrelsesmøde den 16. og 17. marts.

Generaldirektør Christian Nissen og hans højre hånd, programdirektør Lars Vesterløkke, har uddelt næser til sig selv for langsommelig sagsbehandling, men kilder internt i DR mener, at det ikke er tilstrækkeligt, da sagen endnu ikke er fuldt belyst.

TVnyt

De to DR-chefer Henrik Grunnet og Henrik Hartmann mister iflg. B.T. i dag deres chefposter og ryger ud af DR TVs Chefredaktion. Fremover må de nøjes med stillinger i DR, som ikke indeholder nogen form for chefansvar. Dermed har DR placeret hovedansvaret for det manipulerede klip i DR-dokumentarer ‘Det tager børn da ikke skade af’.

Chefen for DR-undervisning, Peter Zinckernagel, der ellers har taget det fulde ansvar for klippet, slipper derimod iflg. avisens kilder for nogen form for straf. Zinckernagel gjorde sig ellers bemærket ved at nægte at give dagplejemor Anny Jantzen fra Mors en uforbeholden undskyldning blot et par dage inden DRs generaldirektør, Christian S. Nissen, gik ud med en klar undskyldning til Anny Jantzen.

Det var Anny Jantzen, der blev udsat for den grove manipulation, ved at det i tv-programmet blev fremstillet som om hun gav en lille dreng en lussing.

Programmets tilrettelægger, Hanne Ida Alsbirk, slipper med en påtale.

TVnyt

Og DR’s Generaldirektør Nissen måtte i egen høje person tage helt til Mors og sige undskyld

Torsdag brugte generaldirektør Christian S. Nissen til at ta-ge til Mors, hvor han – inviteret af Morsø Kommune – dis-kuterede den meget omtalte DR-dokumentar, “Det tager børn da ikke skade af”, om pasningen af børn i de såkaldte “puljepasningsordninger”. Nissen mødtes med Morsø kom-munes borgmester og økonomiudvalg.

Er det her en ny stil for DR? Skal du fremover ud og sige undskyld, når DR har klokket i det?

“Næh, for jeg mener ikke, at der tidligere har været sådan en situation i de ti år, jeg har været her. Det her er en unik situation, som jeg ikke går ud fra, at der kommer flere af, mens jeg er i DR.”

Hvad præcis har du sagt undskyld for?

“Det var ikke det meget omtalte klip. Det var en sag mellem os og Anny Jantzen (dagplejemoderen, som optrådte i klip-pet, hvor det kommer til at se ud som om, at et barn får en lussing, red.). Det var ikke programmets hovedhistorie om det manglende kommunale tilsyn. Der var historien i orden, og kommunen indrømmede fejlen, og den har rettet op på det. Dét jeg undskyldte var, at vi i beskrivelsen af det manglende kommunale tilsyn, kom vi til at lave et program, som almindelige mennesker, gik skævt af. De så ikke ud-sendelsen som en udsendelse af manglende kommunalt til-syn, de opfattede den som en generel sønderlemmende kri-tik af puljepasningsordningerne på Mors. Når vi ser på – ikke bare det materiale, der er udsendt – men også på det mate-riale, som forefindes i researchen – så er det et skævt bille-de, vi har givet. Der er foretaget vinklinger og klipninger, der gør, at ser man på det som helhed – og det gør seerne – så er der givet et meget fortegnet billede af puljepasnings-ordningerne på Mors.”

Skylder DR så Mors noget nu?

“Nej. Og det mener hverken vi eller Mors nu.”

Du tog alene til mødet på Mors. Var det en ubehagelig ople-velse?

“Nej, det var det faktisk ikke. Det var fuldstændigt afslap-pet. Paradoksalt nok kunne jeg godt have forestillet mig, at det havde været meget mere ubehageligt, hvis jeg var mødt op med en hær af rådgivere.”

Hvornår slutter denne sag?

“Altså, i forhold til kommunen er den sluttet. I forhold til Anny Jantzen er den sluttet. Så skal jeg give en redegørelse på tirsdag i bestyrelsen, og parallelt hermed har vi så nogle forhandlinger med dem, som har fået sindetskrivelser. De forhandlinger er ikke afsluttet. Det er den konkrete sag. Så kan der selvfølgelig være tale om skrammen i vores ry og troværdighed, og hvis ikke vi jokker al for meget i det, så vil det være glemt i løbet af relativt kort tid.”

DRÅben

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.