Folketingets Ombudsmand lovliggør pædofili

Den 10. februar 2016 udsendte Udlændinge- og Integrationsministeren en instruks til Udlændingestyrelsen om, at såkaldte barnebrude ikke længere skulle indkvarteres sammen med deres ældre ægtefæller i det danske asylsystem.

Folketingets Ombudsmand har den 1. februar 2017 sendt et udkast til redegørelse om sagen til Udlændinge- og Integrationsministeriet. Efter udkastet til redegørelse er det Folketingets Ombudsmands vurdering, at instruksen efter sit indhold var ulovlig, og at den samtidig medførte en betydelig risiko for, at der blev truffet forkerte afgørelser i konkrete sager om adskilt indkvartering.

Folketingets Ombudsmand lægger samtidig til grund, at det ikke var ministeriets samlede intention at pålægge Udlændingestyrelsen at iværksætte en ulovlig praksis.

Sammenfattede finder Folketingets Ombudsmand Udlændinge- og Integrationsministeriets fremgangsmåde i sagen særdeles kritisabel.

Læs mere på Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Her er Ombudsmandens dokumenter.

Hvor er Dansk Kvindesamfund, feministerne og venstrefløjen? Nå nej – de har jo travlt med, at der vistnok er tiltrådt en ny præsident iUSA:

1 Kommentar

 1. Folketingets Ombudsmand lovliggør pædofili:
  OG DERMED OVERTRÆDER Folketingets Ombudsmand GRUNDLOVENS §67 OG jUSTITSMINISTEREN SOM SIN FORGÆNGER §69.
  ———————————————————————————————————
  Læg mærket til at §67 understøttes af §69,
  Jeg ytrer ønske herom, at §69 bliver fremsat ved lov. Nu da der er tale om Islamisk Trosamfund, skal loven fremsættes således:

  (( Justitsministeren Skal fremlægge lovforslag om ordning af muslimske trossamfunds forhold, og dette lovforslag SKAL indeholde forbud mod at, de dele af Koranen, der strider mod sædeligheden og den offentlige orden, læres i moskéerne i Danmark. ))
  ** Altså § 67 Betingelser Skal forme Lovforslaget. **
  ** Koranen SKAL dermed analyseres og rettes ind efter dansk lovgivning. **
  ———————————————————————————————————
  Politikerne og Ombudsmanden lever i en farlig tid. !
  Ja . Hva skide: Det gør vi alle.
  Men det er jo Eliten der skal handle for folket NU. Og ikke folket der skal handle for Politikerne og Ombudsmanden. !!!!!!!!!!!!!!!!

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.