Fremtidens befolkning i Norge

FREMTIDENS NORGE.  Kan etniske nordmenn bli en minoritet i Norge? Spørsmålet er blitt diskutert med styrke i norsk offentlighet. Svaret er at det kan skje i midten eller slutten av vårt århundre. Men det er stor usikkerhet knyttet til tallene.

OLE JØRGEN ANFINDSEN

INNVANDRERBEFOLKNING. I desember presenterte Statistisk sentralbyrå (SSB) nye befolkningsfremskrivninger for Norge frem mot 2060 (www.ssb.no/innvfram/). Dette er blitt omtalt i de fleste riksdekkende aviser, men jeg har foreløpig ikke registrert noen dyptpløyende artikler om emnet. 

En slik behandling av stoffet er imidlertid påkrevd av både demokratiske og intellektuelle grunner, for konsekvensene av den utviklingen SSB beskriver, kommer til å bli store. La oss se nærmere på hva tallene egentlig forteller. 

Det SSB har gjort, er å velge ut visse alternative forutsetninger. Så har byrået brukt sine matematiske modeller for å beregne hva resultatet vil bli, gitt disse forutsetningene. 

Fremtidsscenarier.

For å kunne avgjøre hvilke av SSBs alternative fremtidsscenarier som er de mest realistiske, må man altså bedømme sannsynligheten knyttet til de alternative forutsetningene for de ulike variablene. 

Det er ikke så vanskelig som man kanskje skulle tro, for ifølge SSB er det bare én variabel som virkelig har betydning: “Det er forutsetningene om nettoinnvandring som styrer (det fremtidige innvandrertallet), mens det vi oppfatter som sannsynlige variasjoner i fruktbarhet og dødelighet betyr lite i denne sammenhengen.” 

De neste 55 år.

Så hva er sannsynlige verdier for nettoinnvandringen de neste 55 årene?

Mere: http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article1209423.ece

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.