“Går Europa mod sammenbrud?”

Det spørgsmål stiller Bitten-Kirsti Nielsen her

Taget herfra

Mens det gamle Europa synes at glide mod sit sammebrud med økonomisk tilbagegang og voksende protester – ude i Europa, men ikke i Danmark – vil EU få mindre og mindre indflydelse ude i verden, mens det har bundet sig stærkt op på USA. Hvem der kommer til at sætte kursen i Europa fremover, tror jeg ikke ligger helt klart, men at landene mod Øst – inklusive Asien – vil komme til at spille en afgørende rolle, skal vi nok regne med.

Så hvorfor ikke satse på et øjeblikkeligt forlig med russerne og endda stile henimod et samarbejde mellem Vesten (inkl. Washington, der ikke for evigt vil være den førende supermagt), Moskva og Kina med de øvrige BRICS lande og deres råstoffer og dermed Asiens markeder. Hvorfor ikke rette blikket mere den vej end hidtil og supplere med nye handelspartnere?

Lad os forestille os et frit Danmark i et frit Europa, som kunne vælge de samhandelspartnere, som passede os, som kunne så de afgrøder, der passede os og fiske i danske farvande, som det passede os. Men hvordan vække det danske folks interesse? Mange erkender åbent, at politik ikke interesserer dem, selv om de ikke kan lide EU! Og det åbner for nogle farlige konsekvenser.

Men lad os for alt i verden vogte os for den nyfascistiske forsamling med sæde i Davos, som med deres “agenda 2030” og “young leaders” vil tvinge europæerne til acceptere “Great Reset” (jf. “du må intet eje og være lykkelig” osv.).

Det er så mærkværdigt og uhyggeligt et sammenrend af ubestemmelig art, som Løkke Rasmussen og Kristian Jensen fik meldt Danmark ind i for et par år siden. Og får de magt, som de har agt, kan vi sige farvel til Danmark og måske til livet selv især for gamle og syge ifølge deres planer om “depopulation”. Lyt selv til Klaus Schwab og Bill Gates. Et foruroligende par.

Her vil jeg dog tro, at europæerne siger stop, for dette har vi set før i Europas historie. Men er det, vi til gengæld ser komme, et splittet Europa med nye dilemmaer, hvor vi fortsat skal navigere under forhold bestemt af et magtspil mellem supermagter?

Og har vi egentlig stillet spørgsmålstegn ved, hvorfor russofobien fortsat trives så mange år efter Sovjets fald? At den har lagret sig hos de østeuropæiske lande, som har været under Sovjets dominans, er forståeligt. Men at den siden da er blevet styrket i hele Europa – også i årene før krigen i Ukraine – forekommer mig mærkeligt. Europæerne fortsætter jo ikke med at hade tyskerne pga. Hitler-bandens ugerninger, og sådan skal det da også være.

Jeg tror, at hvis man bad danskerne om at begrunde deres had til Rusland og Putin, måtte de erkende, at de faktisk intet kender til nutidens Rusland og egentlig heller intet til Putin. Det hele er en ren foræring fra mainstream pressen. Men vil man vide, hvad der sker ude i den store verden, må man ud på nettet og tage ordbogen med! Ingen vej udenom!

Det samme gælder den kollektive foragt for USA’s tidligere præsident Donald Trump. Hvad er det for løjerlige mekanismer, som går i gang her? I ingen af tilfældene er reaktionerne baseret på viden, og i psykologiens verden forskes der med rette i fænomenet “massepsykose” eller “massemanipulation”. Jeg skal ikke gøre mig klog på massepsykologi, men det kan vel ikke nægtes, at det er klogt at tage den med i betragtning og at stille sig selv spørgsmålet: Hvornår er jeg blevet manipuleret, og hvilken viden baserer jeg min personlige holdning på?

Nu er Angela Merkel stået frem og har afsløret, at Minsk aftalerne fra 2015 aldrig var tiltænkt at skulle overholdes, men skulle give Zelensky tid til at opruste, hvilket virker plumpt som hende selv og er unfair play. Men hvorfor? Hvad var planerne med at få denne krig sat i gang? Donbass havde været under ukrainsk beskydning siden 2014, så hvor er logikken i det?

Og hvorfor skulle Europa indblandes? Ukraine er ikke medlem af Nato.

I forvejen vakler EU, og deres gamle og vidtløftige hensigtserklæringer for Europa er forlængst gået op i røg og er blevet afløst af et voksende diktatur. Skulle vi mon ikke starte med at se på vores hjemlige demokrati?

Dertil kommer nu den senest påviselige korruption – “Qatatar-gate” og Ursula von der Leyens køb af “vacciner” i husbondens firma – der næppe får EU tilhængerskaren til at vokse.

Nej EU er et lukket kontor for befolkningerne, og Europas politiske ledere er ikke enige om den vej, Europa skal gå. Nogle lyder ganske vist klogere end andre, men her ser jeg ikke danske politikere brillere. De henter deres info fra mainstream pressen og synes i øvrigt at have andre interesser af mere privat karakter.

Men ude i Europa markerer andre sig. Merkel har lige lettet en kæmpe afsløring for verden, Orban og Meloni ønsker ikke at lægge sig fladt ned for EU, og Polens leder hæver også røsten og gør krav på Polens gamle landområder i Ukraine. Om Macron til gengæld siger franskmændene, at han ikke er normal, og Olaf Scholz er voldsomt i klemme mellem tysk industri og USA og von der Leyen.

Hvad betyder dette rod for europæerne selv? Vil de i længden kunne gøre krav på deres lande, eller vil den arabiske verden komme til at kæmpe om Europa med “Deep State” og deres ”Great Reset”?

Foreløbig har den vestlige blok valgt at komme med en luftig erklæring om Ruslands totale tilbagetræknng, selv om de ved, at det næppe vil ske. Så hvorfor trække pinen ud og lade flere mennesker dø på begge fronter? Er der stadigvæk nogen, som tror, at denne krig handler om Ukraine?

For mig at se, er Europa ligeså meget et gidsel i denne konflikt som Ukraine, og vi er nu der, hvor vi med rette kan stille spørgsmål ved årsagen til, at denne krig får lov til at eskalere. Hvad venter man på, og hvem er i øvrigt “man”? Hvem drager fordel af denne krig? Vil enden på det blive et forarmet Europa, som er tvunget i knæ af sanktioner plus enorme våbenudgifter til … ja til hvad? Hvorfor ikke stoppe den trafik nu? Hvor er de intelligente, europæiske ledere, som ikke er til fals? Men det haster. For europæerne er som børn, der er blevet væk fra mor, men er for små til selv at finde hjem.

EU har udviklet sig til en illegitim størrelse, og det samme mener jeg gælder Nato. Begge har de taget en udvikling, som aldrig er blevet afstemt med europæerne selv, der som sædvanen tro aldrig bliver hørt.

Så hvor længe tør de europæiske ledere fortsætte med at gamble med deres lande som indsats i denne konflikt? Og hvad vil der i sidste ende ske med Europas afhængighed af russiske råvarer? Som om det ikke handlede om europæernes basale behov som brød på bordet, varme om vinteren og arbejdspladser?

Jeg læste et sted, at Dmitrij Medvedev (russisk partileder) for nylig havde skrevet om Ruslands forhold til Europa: “Fremover vil vi undvære dem (europæerne), indtil en ny generation af fornuftige politikere kommer til magten der”.

Jeg kan kun se, at europæerne nu står over for et afgørende valg: Vil vi være kastebold for andre magters interesser, eller vil vi frigøre os fra EU og som frie nationer igen kunne handle og disponere i overensstemmelse med de enkelte europæiske landes interesser?

Taget herfra

9 Kommentarer

  • DEN NYE REGERING VIL PRESSE DANSKERNE SOM VAR DE CITRONER, OVENI FÅR DE GOK PÅ GOK MED NYE AFGIFTER, BØDER OG GEBYRER.. ..
   5. januar 2023 ved 20:47

   Til listen over de ulykker og trælse ulemper
   som listen herunder opregner, kan tilføjes at
   den anti-danske borg også vil presse citronen,
   dvs. danskerne, endnu mere end hidtil. Den vil
   også inddrage fridage og forlange at vi skal
   arbejde til vi som udslidte falder om. Folke-
   pensionen vil den nye regering S, V og M forringe
   endnu mere. Og folks opsparinger får et gok med
   inflation, varmepriser og nye afgifter.

 1. Ja, i bred almindelighed udvikler det marxistiske
  og pladderhumanistiske EU sig i forkerte retninger.
  Økonomisk, demokratisk og kulturelt går det den
  forkerte vej. Merkel, Ursula, Ylva og Helene har
  ført en kortsynet politik.

  I særdeleshed er Danmark kommet langt ned ad et
  skråplan hvis nederste del befinder sig i en dyb
  sump af kviksand, mudder, snavs og kryb.

  Vores almene sundhedsvæsen ligger delvis i ruiner.
  Kræft- og hjertepatienter og mange andre er blevet
  udsat for kaos og lange ventelister. Der mangler
  mange sengepladser og 6000 sygeplejersker og læger.
  Ældreforsorgen og hjemmeplejen fungerer dårligt.
  Håndteringen af corona-virussen har været dilettantisk.

  Dele af psykiatrien er en slags gøgereder med helt
  utrolige og uhyggelige tilstande.

  Der er intet forsvar tilbage i Danmark. Ingen brugbare
  beskyttelsesrum. Intet luftforsvar. Ingen droner. Intet
  kystforsvar. Ingen U-både. Kun en tivoligarde. Alligevel
  har Mette erklæret krig mod Rusland, og har brugt fem-syv
  milliarder kr. på at sende restlagre af krigsmateriel
  til Ukraine.

  Store dele af den sociale velfærd er i ruiner. Med
  jobcentre som tyranniserer arbejdsløse og kræftsyge.

  Tvangsdigitaliseringen har ført til spild af mange
  milliarder kr. Fx. på IT-projekter som fungerer
  dårligt eller slet ikke. Tabene på skrottede IT-
  systemer er på mange milliarder kroner. Dertil
  kommer hacker-indbrud i registre, identitetstyverier
  og mange andre ulemper.

  Postvæsnet og mange andre dele af infrastrukturen
  er forringet meget kraftigt. Og en række hospitaler
  og skadestuer og 550 skoler er nedlagt. Og kommuner
  og hospitaler er blevet pålagt meget voldsomme
  besparelser, til skade for borgerne. Et enkelt
  sygehus skulle pludselig nedskære budgettet med
  over en milliard kr.

  Pengefråset er utroligt. Hundredvis af millioner
  sendes til udlandet. Fx. 400 millioner kr. til
  Afghanistan i 2021. Andre kæmpebeløb bruges på
  projekter danskerne ikke har gavn af.

  Danskerne diskrimineres systematisk. De er nu 3.
  klasses borgere i deres eget land.

  Tusinder af danskere er ved at blive drevet fra hus
  og hjem pga. inflation og energi-krise. Noget som de
  gamle partier i høj grad er medskyldige i pga. af
  “grøn” omstilling og skør/kynisk co2 politik mv.
  Antallet af tvangsauktioner kan blive meget stort.

  Indvandringspolitiken er forrykt og er gået helt over
  gevind. Folkeudskiftning er opskriften på konflikter,
  fattigdom, terror og folkemord. Gammel erfaring fra
  mange lande.

  Mettes samarbejde med WEF og WHO er meget betænkeligt.

  Folkeskolen, folkekirken og de videregående uddannelser
  har det ikke godt.

  Findsen-sagen og behandlingen af FET er en stor skandale.

  Boligpolitikken er asocial. Og ejendomsskatterne er skat
  på ikke eksisterende indtægter.

  DSBs, Bankernes og mange institutioners kundeservice er
  blevet betydeligt ringere i de senere år.

  Det påstås at danskerne skylder staten 150 milliarder.
  Man glemmer at fortælle at mindst halvdelen af beløbet
  skyldes statens ågerrenter plus diverse ublu krav.

  Familiepolitikken er forbryderisk. Den ikke bare ligger
  i ruiner, den er direkte børne- og forældrefjendsk.

  Erhvervspolitikken er erhvervsfjendsk. Iværksætter-
  skatten er et eksempel. De planlagte overgreb på
  landbruget er et andet eksempel. Smadringen af mink-
  branchen og de mange tilknyttede virksomheder er
  et tredje eksempel. At man kan være uanstændig ud
  over alle grænser, ses af at mink-farmerne endnu
  ikke har fået de lovede erstatninger. Også de mange
  hensynsløse restriktioner overfor andre erhvervs-
  drivende som har ført til rekorder i konkurser,
  vidner om politikere som fjumrer rundt i deres
  egne røde fantasier.

  Skattetrykket stiger og stiger, samtidig med at
  velfærden bliver ringere og ringere.

  Retsstaten ligger også delvis i ruiner. Fx. blev
  en indvandrer for tre måneder siden idømt 1½ års
  fængsel. I sidste uge myrdede han så en mand. Det
  viste sig at den dømte var forblevet på fri fod
  trods dommen. Der mangler over 600 fængselsbetjente.
  Der mangler et par fængsler. Der er områder hvor
  politiet helst ikke kommer. Der er eksempler på
  komplet latterlige domme for grove overfald på
  sagesløse, hvor de er blevet lemlæstet og invalideret
  på livstid. Og der kan være ventetider på mange
  år på at få sin ret, og kostbart er det også.

  Man har gjort medierne til statens propaganda-stationer.
  Og man giver næsten fem milliarder kr. til DR som driver
  hetz mod mænd, familier, forældre og børn. (Samt mod folk
  som betragtes som politiske modstandere, fx. “racister”)
  Bare i eet døgn var der fire udsendelser om at mænd er
  nogle psykopater og underlødige mennesker. Og der har
  været lange serier hvor mænd nedgøres, mens kvinder
  roses til skyerne.

  Vores demokrati er i dag et udhulet, fjernstyret og
  anti-folkeligt “demokrati”. Et skin- og teater-demokrati.
  Som er kommet så langt ud på overdrevet at det kan ende
  med statsbankerot og Danmarks ødelæggelse og ophør.

  • Sverige var det første land der brød sammen, Danmark
   bliver nok det næste land, og derefter Norge. Alle
   tre lande regeres af udflippede woke politik-kvinder.
   Lidt herfra ser det ud til at Belgien, Tyskland,
   England og Frankrig… som også styres af skøre typer
   som ønsker at udskifte hvide mennesker med negre og
   arabere… bliver de næste igen der ender som
   galehuse, fattiggårde og rædselskabinetter.

   Vestens vælgere har valgt sig en syg og vanvittig fremtid.

 2. Det er jo allerede brudt sammen. Det meste af det vi ser og hører om er et skuespil, teater om I vil.

  Retsvæsen: vanvittige berammelsestider
  Kriminalforsorgen: overbelægning i samtlige fængsler og arresthuse
  Sundhedsvæsenet: Ventetider, fejlbehandling og nul empati (kagemænd uden ben)
  Ældrepleje: 90 årige, hænger i hoppegynger og tvinges til at lave pølser

  Men en ting er sikkert, negere og arabere, de skal ha det godt og plejes.

 3. Var til en bisættelse tirsdag.
  Der var en, der sagde: “Mette gør det godt.”
  Jeg sagde: “Er det godt at bryde loven og nedlægge et helt erhverv?”
  Svar: “Det er ok hvis det er den vej vi skal.”
  Javel så.

  • Og Mettes fan er far til en konservativ byrådspolitiker.
   Gad vide hvad de taler om når de er sammen som familie? Etik, penge eller ingenting?
   Helt sikkert pengene.

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.