Islam er ikke kun en af forklaringerne på radikaliseringen af unge muslimer, men også et utroligt brugbart værktøj, der kan styrke antiterror-indsatsen.

Det mener Politiets Efterretningstjeneste (PET), der blandt andre har inviteret imamerne Fathi Alev og Abdul Wahid Pedersen med til en stor konference i næste måned (26. & 27. april) om radikalisering set i et dansk perspektiv.

Beboerformand i Mjølnerparken, Muhammad Aslam, er en af de muslimer, der er inviteret med.

»Religionen spiller en stor rolle for at komme på rette kurs. Det handler ikke kun om de store spørgsmål i forhold til terror – at Islam ikke tillader drab på uskyldige – men også om helt almindelig opførsel i samfundet,« siger Muhammad Aslam bl.a.

Mere på Avisen

Nu er der jo lige den ting, at det kun er muslimer, der kan være uskyldige. Vi er skyldige i at være vantro. Islamisterne i Palæstina, mener jo også, det er helt i orden at dræbe Israelske kvinder og børn, her er begrundelsen, at de kalder Israel et gennemmilitariseret samfund.

Samarbejder PET ikke med USA? En Pentagon rapport har jo direkte relateret Koranen til terrorisme. Læs her om hvordan terrorister tænker, indoktrinering af børn, den forskønnede ‘vestlige islam’ og ‘homegrown terrorism’ – fortalt af 3 forhenværende palæstinensiske terrorister.

16 Kommentarer

 1. Jeg ved Lars Findsen trækker sig som PET-chef, men jeg vidste ikke at Jørgen Bæk Simonsen var ansat i hans sted ?

 2. PET fremstår mere og mere som islamisk kollaboratør.
  Det skal en kommende modstandsbevægelse være klar over.

  falkeøje

 3. Vi får aldrig løst dette problem, så længe der bliver udøvet hjernevask, med plat profeten, lige fra barnsben af.

 4. Det kunne være interessant at få at vide hvilken erfaringer PET begrunder deres udsagn på, at Islam kan styrke anti-terror indsatsen .

 5. # 8
  Ord hjælper intet i den strid, vi er på vej ind i.
  Vil vi fortsat være frie, så skal vi ud i endnu en væbnet modstandskamp.

  falkeøje

 6. jo..jo..vi skal netop bruge ORDET, til at bekæmpe utålelige idelogier.
  Indrøm stolt du er racist, fordi du ikke kan tåle at se hvordan kvinder bliver gjort til andenrangs mennesker, argumentere med alle de uhyrligheder der findes i koranen, og dens følger på uskyldige kvinder. Straks vil din racistiske holdning, blive til “du er da ikke racist” fordi du beskytter kvinderne fra denne kvindehadske idelogi/religion. Nej, vi skal ud med ORDET i store annoncer, hver gang et menneske som regl en kvinde bliver stenet, hvergang kvinde likvidering sker af religiøse årsager…ud med ORDET stort i helside annoncer, med masser af underskrifter….

 7. 10 Vivi Andersen:

  “Det kunne være interessant at få at vide hvilken erfaringer PET begrunder deres udsagn på, at Islam kan styrke anti-terror indsatsen .”

  Hvad mener du med erfaringer ?? Tror du virkelig disse pensionerede færdselsbetjente i PET afholder denne dhimmi-konference på baggrund af erfaringer og viden ?? Overhovedet ikke. De har blot fornemmet, at begreber som “dialog” og “forståelse” er meget oppe i tiden, så de trasker såmænd bare i hælene på ‘tidsånden’

  Som jeg vistnok har sagt før, så håber jeg vireklig, at efterretningstjenster som eks. Mossad og CIA opererer frit i Danmark mod den danske regering/myndigheder så til gengæld for del i de oplysninger de kan fremskaffe om det radikale islamistiske terrormiljø her i Danmark, (og Sverige for den sags skyld).

  Iøvrigt, de Franske efterretningstjenester skulle være virkelig gode til, at infilterere og bekæmpe de radikale islamistiske grupper. De har noget længere tids erfaring i dette end de øvrige vestlige tjenester. Så lad os også bare få dem herop.

  Wanna-be agenterne i PET kan man da ihvertfald ikke have tillid til. Rene amatører.

 8. Jeg hørte i radioen i sidste uge, i en udsendelse med forfatteren til bogen om Blekingegadebanden, at Mossad havde mere styr på bandens forbindelser til PFLP end PET og FET.

 9. Det kunne jo også tænkes, at PET agerer ( ifølge EU)korrekt ?

  Her hentyder jeg naturligvis til de aftaler der er indgået mellem EU og Middelhavslandene, og som den almindelige borger vist ikke har et overvældende kendskab til – og dette af forståelige årsager !

  Hvis noget er druknet i mængden af udsendte,omstændige materialer er det disse aftaler .

  Disse er kommet i een lind strøm siden Vesteuropa tilsluttede sig den Europæisk- Arabiske Dialog efter Oliekrisen i 1973.

  Denne blev afløst af et mere formaliseret samarbejdsorgan med Barcelona-Konferencen i 1995 – hvor Marokko,Tunis,Algeriet,Egypten,Jordan,Syrien,Tyrkiet,Det Palæstinensiske Selvstyre,Libanon foruden Israel trådte i et nært partnerskab med EU omfattende alle aspekter af samfundslivet.

  Et Euro-Medeitterransk Parlements-Forum holdt sit første møde i Bryssel i Oktober 1998 –
  og en fælles Euro-Meditterransk Parlamentsforsamling så dagens lys i Kairo 14.03.2005.

  Barcelona Konferencen overvåges af “The Euro-Mediterranean Committee for the Barcelona Process” – bestående af EUs ledelse samt een islamisk repræsentant.

  På E-M udenrigsministermødet 26-27 maj 2003 på Kreta oprettedes en “Wider Europe-Neighborhood”-politik som betød, at alle mellemøstlige-nordafrikanske deltagerlande den dag fik associationsaftaler med EU.

  På E-M mødet i Napolit d.28.11.2003 tilbød EU de 10 associerede partnerlande integration i EUs indre marked og mulighed for at opnå EUs
  FIRE FUNDAMENTALE RETTIGHEDER :

  fri bevægelighed for varer, tjenesteydelser, kapital – og mennesker .

  Året 2010 er nævnt som det år hvor aftalerne skal omsættes til realiteter .

  Under paraplyen af E-M samarbejdet er udsprunget en del organisationer hvoraf UNESCOs nye kulturkonvention af 20.10.2005 er een .

  Denne konvention forpligtiger medlemslandene til at beskytte og fremme KULTUREL DIVERSITET .

  Minoritetsgrupper har ifølge konventionen fundamental ret til overalt at sprede deres kulturelle goder, tro og sprog på deres traditionelle vis.

  Særligt skal “practitioners” = IMAMER og “professionelle have fortrinsstilling for at KD kan udvikle sig .
  Øverste organ er “The Conference of Partners” hvor Europæerne er i stort mindretal.

  Der indsamleds af UNESCO og WCFA ( WORLD CULTURE FORUM ALLIANCE)- og indsendes af medlemslandene til UNESCO-meddelelser om fremning og beskyttelse af KD.

  UNESCO tager passende skridt, hvis multikulturen er truet i eet eller flere medlemslande.

  Konventionen forkaster Danmarks integrationspolitik til fordel for bevarelse af religiøs-kulturel egenart, mangesprogethed og deraf følgende islamisk parallelsamfund.

  Det bemækelsesværdige ved UNESCO -Konventionen er, at den har sit udspring i UNs Menneskerettighedserklæring og UNESCOs Declaration on Race and Racial Prejudice af 27.11. 1978 .

  Disse konventioner praktiseres og accepteres af Vesten – men Deklarationen og Konventionen er uacceptabel for Islam som derfor som i etmodtræk i 1990 vedtog CAIRO-DEKLARATIONEN OM ISLAMS MENNESKERETTIGHEDER.

  Denne blev blåstemplet som fuldgyldig ingrediens i UNsmenneskerettigheder – og derefter blev SHARIAEN accepteret som stående over alle andre bestemmelser – altså også over Kulturkonventionen .

  Jeg kunne blive ved !

  Hvad med The Anna Lindh Foundatione for the dialogue between the cultures ( ALF)- den lyder så sympatisk.

  Lige indtil man begynder at arbejde for alvor med indholdet – for så går det op for een at denne også drejer sig om at få opdraget de Europæiske befolkninger til den rette holdning som modvægt til de VESTLIGE STEREOTYPIER = religion og kultur, fremmedhadet og racisme, samt fremme multikulturen- samtidig med at Islam med UNs accept er undtaget fra sådanne tiltag !

  Enten er dette her et udtryk for et katastrofal manglende kendskab til Islams substans – eller det er rendyrket kynisme, hvor man med velberået hud inviterer islam til at kolonisere Europa og samtidig via pennen hjælper denne på vej .

  Derer SÅ mange organisationer der arbejder for sagen, at det er let at løbe sur i alle disse .

  Det er et Kinesisk Æskesystem som er uoverskueligt.

  Og når dertil lægges de forskellige udgivelserstekster, fra de forskellige oraganisationer, så undrer det ikke mig, at folk med en almindelig hverdag ikke orker at sætte sig ind HVAD det hele egentlig går ud på .

  Da det begyndte at gå op for nogen at noget var galt endte dette bla. med, at man i Frankrig og Holland stemte nej til EU-Grundloven.

  Hjemlige EU-folk, bl.a. Uffe Elleman-Jensen har sagt højt og tydeligt det var en FEJL at sende dennes vedtagelse eller ej ud til afstemning .

  Befolkningerne i EU skal ikke spørges – de skal opdrages og dirigeres .

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.