Læger siger fra overfor den gode debattone

912 danske læger siger fra overfor tonen i den danske indvandrerdebat.  Det skal bemærkes, at der i Danmark er over 10.000 læger, det er således kun et mindretal der siger fra.

Erklæringen kan ses på: www.laegersigerfra.dk.

“Tonen i den offentlige debat om indvandrere, flygtninge og asylansøgere, er i den sidste tid blevet så fjendtlig, at vi som læger må sige fra.”

Hvorfor som læger?  

” Nedladende udtalelser om etniske minoriteter gentages så ofte i pressen,  at de for nogen bliver til sandheder. “

Der tror jeg de tager fejl, det er sandheder om muslimerne, der så ofte optræder i  medierne, at befolkningen efterhånden ændrer holdning. Her kan jo blot nævnes terrorisme, æresdrab, voldtægter og andre forbrydelser.

“Tilsvarende er Danmarks politik over for minoriteterne i det hele taget blevet forrået. Flygtninge holdes ude, livet i Danmark er blevet uforudsigeligt og vanskeligt for asylansøgere, kun 9% af spontane asylansøgere fik asyl sidste år, og mange udsendes med tvang.”

Hvad er spontane flygtninge? Og hvad er mange? Kan vi få et tal f.eks. i procent. 

Der er ingen, der har påvist, at Danmark overtræder menneskerettighederne og Genevekonventionen.

“Selve debatniveauet og den førte politik er umenneskelig, sygdomsfremkaldende og skader Danmarks internationale omdømme.”

Det med det sygdomsfremkaldende, er det noget der videnskabeligt kan dokumenteres? Hvor mange af de syge var syge i forvejen for eksempel? 

“Derfor opfordrer vi alle i Danmark – medborgere, politikere og pressen – til at bruge deres ytringsfrihed ansvarligt og med omtanke, og at behandle etniske minoriteter som medmennesker, i dagligdagen, i myndighedsudøvelsen og i Folketinget.”

Er det censur lægerne vil have indført – så sig det lige ud?

“Danske læger er internationalt kendt for kampen mod tortur, for rehabilitering af torturofre og for kampen mod lægers medvirken til tortur. Danske lægers værdigrundlag er bl.a.:”

 • “Anerkendelse af grundlæggende demokratiske værdier og menneskerettigheder.”

Det er da vist noget, de opfinder ud af den blå luft. Lægeløftet lyder således:

“Efter at have aflagt offentlig prøve på mine i de medicinsk-kirurgiske fag erhvervede kundskaber, aflægger jeg herved det løfte, til hvis opfyldelse jeg end ydermere ved håndsrækning har forpligtet mig,

 • at jeg ved mine forretninger som praktiserende læge stedse skal lade det være mig magtpåliggende, efter bedste skønnende at anvende mine kundskaber med flid og omhu til samfundets og mine medmenneskers gavn,
 • at jeg stedse vil bære lige samvittighedsfuld omsorg for den fattige som for den rige uden persons anseelse,
 • at jeg ikke ubeføjet vil åbenbare, hvad jeg i min egenskab af læge har erfaret,
 • at jeg vil søge mine kundskaber fremdeles udvidede og i øvrigt gøre mig bekendt med og nøje efterleve de mig og mit fag vedkommende anordninger og bestemmelser.”
 • Værnen om borgernes frie og lige adgang til sundhedsvæsenet, uanset alder, indtægt, etnisk baggrund, seksuelle orientering, religion eller livsstil.
 • Patientens helbred og tarv har lægens første prioritet.

Der står hverken noget om demokrati eller menneskerettigheder. Og de patienter, det her drejer sig om for en dansk læge, er patienter i Danmark, og det samfund der nævnes er det danske samfund. Andre forpligtigelser er der ikke i lægeløftet.

“Som læger oplever vi:

 • at den daglige nedladende og fjendtlige omtale i medierne og i den politiske debat går ud over etniske minoriteters værdighed og selvopfattelse og øger diskriminationen”

Det er altså omtale i medierne af reelle begivenheder, der er traumatiserende. Men det er jo altså virkeligheden, der oftest beskrives.

 • “at etniske minoriteter bliver syge efter at være udsat for diskrimination, nedvurderende medieomtale og udelukkelse fra det danske samfund”

Hvad hedder en etnisk minoritetssygdom? Jeg troede sygdom var noget der angreb individer?

 • “at flygtninge på introduktionsydelse ikke har råd til at købe tilstrækkeligt af mad og medicin”

Der har så vidt jeg ved ikke været tilfælde af død på grund af sult i Danmark i mange år.

 • “at mange asylansøgere bliver psykotiske efter mange år i Danmark med venten, afslag og flytninger mellem asylcentre. Flere har forsøgt eller begået selvmord”

Som det blev påvist i den seneste sag i medierne, var det asylsøgerne selv, der havde påført sig dette, ved en uendelig række af ankesager, som alle vidste, ville ende med afslag. Selvmordsfrekvensen i Danmark er cirka 0,2 pr 1000 indbyggere. Eftersom der kommer cirka 14.000 udlændinge til om året, vil det medføre 2,8 selvmord om året idenne gruppe, hvis den sammenlignelig med danskerne, så seælvfølgelig vil der rent statistisk være selvmord.

 • “at familier – selv med børn – ikke kan få familiesammenføring i Danmark, på grund af danske særregler. Familier splittes og sagerne trækker i langdrag under rigid og langvarig behandling i Udlændingestyrelsen”

Vi har i Danmark lov til at have vores egene særregler, så længe de overholder konventionerne, Det danske folk har først og fremmest ret til at beskytte sig selv, og det vil sige, at vi suverænt afgør, hvor mange fremmede vi vil have ind i landet.

Hvor mange synes lægerne, vi skal have? Hvor mange generationer i op- og nedstigende retning? Hvem skal betale for dem? Indvandringen koster på nuværende tidspunkt cirka 40.000.000.000 kr om året. Og integrationen, siger mange er ved at mislykkes.

 • “at afviste asylansøgere, der ikke kan sendes hjem, sættes i særlige asyllejre, hvor de ikke kan få kontante ydelser men kun bespisning”

Og hvor skulle de ellers opholde sig? Hvilke kontante ydelser skulle de have? og hvorfor?

 • “at asylansøgere, der tidligere har været tortureret i deres hjemland, sendes tilbage til fornyet tortur. Det skete også for den 18-årige iranske dreng, der under tilbagesendelse til torturen i Iran forsøgte selvmord i Kastrup Lufthavn, og som nu har fået tilladelse til at føre en erstatningssag mod Flygtningenævnet, for at have udsendt ham til grov tortur, som han udholdt i tre år. Også andre asylansøgere, der tidligere er tortureret, er sendt tilbage til tortur fra Danmark, fx til Sri Lanka og Indien.”

Det er selvfølgelig utilladelige hændelser, som, hvis de er sande, ikke må forekomme. Men det er jo heldigvis undtagelsen. Og systemer vil altid tage fejl i enkelte tilfælde.

“Vi hører om , at folk dør under flugt i overfyldte både, der ikke er beregnet til havsejlads, i containere, i skibslaster, i bagagerum i biler, ved at krydse minefelter eller farlige floder og bjergområder. Bl.a. fordi Danmark ikke vil udstede visum, så folk kan komme hertil legalt, ikke vil behandle en asylansøgning fra en dansk ambassade i udlandet, og giver bøder til luftfartsselskaber, der medtager passagerer uden gyldigt pas og visum.”

Og det er danskernes skyld, hvad der forekommer på den anden side af jordkloden, nej nu må jeg bede om mine himmelblå. I mener måske som Anita Bay Bondegaard, at vi skal invitere alle verdens undertrykte og forfulgte folk til Danmark?

“Vi erfarer at folk, som ikke kan tage danskprøve 3, ikke kan få dansk statsborgerskab, heller ikke hvis det skyldes, at de lider af PTSD (Post Traumatisk Stress Syndrom), som ofte fremkaldes af tortur.”

De pågældende personer må jo så opholde sig i Danmark, og her bliver de taget hånd om og behandlet. Det må jo være vigtigere end dansk indfødsret.

Dansk indfødsret er IKKE noget man har ret til, men noget man kan opnå som et privilegium. Det må også være et spørgsmål, om det strider mod samfundets tarv at pågældende får indfødsret, eller om det er ønskværdigt.

“Endvidere at den lægeligt stillede diagnose mistænkeliggøres af politikere uden fagkundskab.”

Jeres sidste bemærkning er morsom. I læger, der politiserer uden politisk fagkundskab, det har I demonstreret her, ved at komme med ubehæftede påstande og uvidenskabelige medicinske udtalelser, mistænkeliggør politikerne og folket uden politisk fagkundskab. Og der har forekommet lægelig svindel i asylsager, det har man set både i Sverige og Norge, så selvfølgelig kan det også forekomme i Danmark.

“Menneskerettigheder knægtes og internationale henstillinger overhøres.”

Igen er det udokumenteret manipulation, EU menneskerettighedskomissær, som besøgte Danmark, påviste ingen overtrædelser for et par år siden. Så der kan vi være helt rolige.

“Vi opfordrer alle i Danmark til igen at sætte anstændighed og medmenneskelighed i højsædet.”

Det er i højsædet. Danmark er det land i verden der betaler næstmest i U-landsbistand, kun overgået af Norge.

Alt i alt må man sige, at lægernes uvederhæftige debatindlæg bringer tonen i debatten et godt stykke nedad.

1 Trackback / Pingback

 1. Det er selvfølgelig vores skyld « Hodjanernes Blog

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.