Østrig vil gøre det som Løkke og Pape siger er umuligt

Østrig vil afvise statsborgere, der har kæmpet for IS – herhjemme har Lars Løkke sagt, at det er umuligt

Spørgsmålet om, hvad statsborgerskab indebærer, er virkelig kommet i centrum på grund af IS-krigerne.

Hvis de pågældende har dobbelt statsborgerskab, kan man fratage dem statsborgerskabet i et europæisk land. Det er, hvad Tyskland taler om at gøre.

Men hvad gør man med de IS-krigere, der kun har statsborgerskab i Danmark, Tyskland eller andre europæiske lande? Hvis dette statsborgerskab fratages dem, bliver de statsløse.

Det står endnu ikke helt klart, hvordan den østrigske regering forholder sig til dette. Det ser ikke ud til, at man direkte vil fratage terroristerne deres statsborgerskab og dermed gøre dem statsløse.

Snarere synes planen at være, at man ganske kraftigt vil indsnævre de forpligtelser som den østrigske stat har over for de pågældende. De skal således ikke automatisk have krav på at blive hjulpet tilbage til Østrig, hvis de udgør en sikkerhedstrussel.

Man fjerner altså en vigtig del af de rettigheder, som de hidtil har kunnet regne med i forbindelse med statsborgerskabet.

De kommende dage må vise, hvor langt den østrigske regering går.

4 Kommentarer

 1. Øh… 🙂 er visning af fotoet ikke strafbart? Risikerer I ikke blive straffet efter straffelovens § 264 d og straffelovens § 136 stk. 2 ?

  Straffeloven § 264 d
  § 264 d Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, der uberettiget videregiver meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold eller i øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden. Bestemmelsen finder også anvendelse, hvor meddelelsen eller billedet vedrører en afdød person.
  Stk. 2. Foreligger der under hensyn til oplysningernes eller videregivelsens karakter og omfang eller antallet af berørte personer særligt skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 3 år.

  (“Big Brother is Watching You.” ― George Orwell, 1984 🙁 )

  • Billedet var så vidt jeg husker i flere større medier for flere år siden. Der er ikke mig bekendt rejst sigtelser, hverken herhjemme eller i udlandet.

   • Enig Peter Buch. Fotoet er i høj grad på sin plads. Men ovenstående var en indirekte kommentar til:
    “Forfatteren og bloggeren Jaleh Tavakoli er blandt de 14 personer, der er blevet sigtet for at dele en videooptagelse af drabet på danske Louise Vesterager Jespersen i Marokko i december måned.”
    (BT 7. mar. 2019)
    Måske bør befolkningen se virkeligheden som Public Service? Man spørger sig selv, om det er hensyn til fredens religion, der gør at den skjules?

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.