Racisme?

0 Shares

Man må spørge hvor Europakommisionen, Beate Winkler, præsterne, Center for Menneskerettigheder osv. osv. er:

§ 266 b.
Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år.

Stk. 2.
Ved straffens udmåling skal det betragtes som en skærpende omstændighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed.

Jens Blauenfeldt, DR: Jeg var faktisk på arbejde, og kan huske at jeg sådan blev kaldt ind – nu sker der noget derinde i fjernsynet, og der var jo så brand i World Trade Center, og jeg er faktisk lidt flov over at indrømme det, men jeg tænkte – heh det er amerikanerne, nu får de smæk – det har de faktisk godt af.

Limewoody

6 Kommentarer

 1. Da nærtagetheden hos mennesker synes umålelig ophæver et enigt folketing disse paragraffer og går videre til næste punkt på dagsordenen.

 2. Trusler er omfattet af tidligere nævnte andre paragraffer i straffeloven, så det er nu et enigt folketing der stemmer samlet.

 3. Jamen Limewoody, det er dig frit for at anlægge sag mod hr. Blaunfeldt.

  Vinder du en sådan sag, vil mange i dette forum ryge samme vej.

  Du kan vel næppe råbe “FREE SPEECH” og kaste med racismeparagrafer, fordi nogen kæmpeidioter hader USA.

  Ikke at jeg ikke forstår hvad du mener, for hvis han nu havde sagt, at “familieværdierne under nazismen kan man betragte som gode”, så var han arbejdsløs nu!

 4. Du har naturligvis ret. Men se nu lige overskriften. Jeg forsøger bare at gøre tydeligt at racismeparagraffen bruges på en højst selektiv måde af dele af det frelste establisment. Et establissment hvis dobbeltmoral skriger til himlen. At jeg bruger §266b er for at udstille denne dobbeltmoral er at vende deres midler mod dem selv. Der er ingen tvivl om at hadet mod USA trives massivt i store del af det meningsdannende – men på samme tid en underlig måde ureflekteret – lag i samfundet. Hvordan denne massekult udvikler sine ideer og påvirkes kræver et nøjere studium.

 5. “Det frelste establisment”!
  Et pænt positivt begreb, men jeg har ikke kunnet udlede af bloggen, om det er noget religiøst eller om det er noget andet, som der fokuceres på omkring dette establisment”.
  Måske kan hodja (eller en anden) hjælpe???

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.