The EPA Lied — Nobody Died

The EPA human experiments controversy is now over.

As between choosing whether EPA committed multiple felonies vs. lying to the Congress/public about PM2.5 killing people, the National Academy of Sciences has chosen the “lying’ option. Total victory achieved.

A controversy that first appeared in these pages five years ago, came to an end last week. The National Academy of Sciences (NAS) concluded that human experiments with air pollutants conducted by the Environmental Protection Agency (EPA) were not dangerous — meaning EPA has been lying to the public and Congress for years about the extreme danger of the “pollutants” in question.

[…]

So when the first Obama EPA administrator, Lisa Jackson, testified to Congress that “Particulate matter causes premature death. It does not make you sick. It is directly causal to dying sooner than you should,” that was a lie, one compounded by her next false claim that particulate matter kills about 570,000 Americans per year.

[…]

As it turns out, the only time EPA told the truth about particulate matter was when it told its human guinea pigs that the experiments were harmless. Meanwhile the Obama EPA used the phony killer particulate matter scare — backed by almost $600 million in utterly fraudulent scientific research and fueled with secret scientific data — to virtually wipe out the U.S. coal industry, severely harming coal miners, their families and their communities.

Mere på Junk Science

Hvad siger danske miljømyndigheder? Ingenting! De vil fortsætte med at lade som om PM2.5 er sundhedsskadeligt og indføre alskens begrænsninger på danskerne.

1 Kommentar

  1. Den slags her er meget værre end fake-news, der dog overordnet – godt nok på bestilling – foretages af pressen, altså på et delvis privat niveau. Det andet her er såkaldt videnskabelige resultater, der udledes for at manipulere befolkningen – i Danmark bestilt af regering og folketing, alt med det formål at undertrykke og stjæle.

    Tag nu bare kvælstof, dette harmløse grundstof der udgør 70% af vor indåndingsluft. I bedste fald mad for planter – i værste fald harmløst fyld. Det har venstrefløjen fået udråbt som synderen i forurening med fækalier, dels for at kunne styre fødevareproduktionen og dels som sidegevinst at kunne stjæle folks dyrt købte vandløbsbredder.

    En tidligere kollegas far arbejdede på eternitfabriken, før idioterne fik den lukket. Han fortalte, at arbejderne famlede rundt nærmest i blinde på grund af de enorme mængder af asbestcementstøv, der fyldte luften. At folk kunne overleve i årevis, var et glimrende eksempel på, at kroppen, her lungerne, kunne tåle at blive fyldt med støv, der borede sig ind, så det ikke var muligt at harke ud som andet end grå cement (de fleste røg så et par pakker grøn cecil oven i for at få lidt frisk luft af og til). Sagen var den enkle, at om det var melstøv eller andet groft støv, så havde det haft samme virkning. – Nå men man fik da spoleret produktionen af et fremragende produkt, hvis støv det havde været en smal sag at fjerne i produktionen. – Nu er det lige før at gamle tagplader behandles som giftaffald.

    Nå – alt, der kommer af den slags, har kun eet formål: At forpeste vor tilværelse.

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.