Vi troede, at vi var nogle svin …

For seks år siden dannede en gruppe landmænd sammen med kronikøren Vagn Lundsteen Bæredygtigt Landbrug.

Vi ville gøre op med de stadigt stigende miljøkrav, som erhvervet havde været udsat for gennem de seneste 30 år. Vi følte ikke, at Landbrug & Fødevarer (L&F) magtede opgaven, og hvad endnu værre var, de ønskede ikke at ændre ved tingenes tilstand. De så det som deres primære opgave at begrænse skaden frem for at undersøge den faglige baggrund.

Vi havde gennem tre årtier fået fortalt, at kvælstof er skyld i iltsvind i søer, fjorde og havet. Vi havde fået fortalt, at hovedparten af kvælstof kommer fra landbruget, og at landbruget derfor er skyld i iltsvind, døde fisk og forurenede søer og fjorde.

Jeg fandt hurtigt ud af, at tingene ikke er så enkle, som vi blev fortalt.

1 Kommentar

  1. Ja det er utroligt så svært at få udryddet en løgn, der sværter hæderlige mennesker, når den først er plantet. Her er udover løgnene om landbruget, løgnen om klimaet, løgnene om indvandringen, løgnene om eussr, løgnene om velfærd, løgnene om arbejdsgiverne, løgnene om hvor pengene kommer fra, osv. i det uendelige. Alt opfundet af venstrefløjen og istemt af luddovne selvglade såkaldt borgerlige. Nøj hvor har de alle svigtet.

    Vagn Lundstens kronik rammer hovede på sømmet. Kvælstoffet gør kun gavn – det skader ikke det mindste, altså det der kommer fra landbruget. Og det er så lidt, at det næppe er måleligt. Det gør det ferske vand levende og klart – prøv selv med en håndfuld i havedammen (1 nævefuld pr 20000 liter) når den er uklar og grumset.

    Lige i starten, hvor forureningen fra byernes kloakker tog til, skrev den udmærkede oceanograf Niels Kristian Højerslev om en tur på havet i studietiden (det må have været i starten af 60’erne) sammen med sin professor, hvor de kom ind i et område med uklart vand og ringe iltforhold, hvor professoren udtalte, “at det her vand godt nok trængte til en ordentlig gang kvælstof.” Den type udtalelser blev støttet af mange kloge hædersmænd som fx Flemming Juncker, der havde oplevet tingene i virkeligheden.

    Nå men bolden blev fanget af Svend Auken det lede sv.. , og siden er den blevet dyrket på universiteternes kratluskerafdelinger og andre landsskadelige virksomheder såsom DN og lystfiskerne. Gid fanden havde dem alle.

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.