“At vove at påstå at ikke alle kulturer er lige”

Synopsis-olsen bringer en glimrende artikel, der dokumenterer at alle kulturer IKKE er lige gode samt at de politisk korrekte forkert fortolker det som om man siger det om enkeltpersoner !

Jeg har tilladt mig at tyvstjæle den gode artikel 🙂

At vove at påstå at ikke alle kulturer er lige

Jason D. Hill Det er en almindelig forkert antagelse blandt de uddannede ‘eksperter’ at alle kulturer har lige værdi. Nogle få uger efter jeg havde skrevet en artikel, hvori jeg erklærede at ikke alle kulturer har lige værdi udgav Acting Provost (rektor) of DePaul University—hvor jeg er forelæsningsprofessor i filosofi det som jeg og mange andre betragter som formel censur over for mig. Hun erklærede at på hendes universitet betragtes det som en accepteret sandhed, at alle individer har samme værdi, og at hun i den grad var nedtrykt over at et medlem af det akademiske samfund kunne vurdere at “ikke alle kulturer i sandhed er ligeværdige.” Jeg havde slået fast at nogle kulturer er i skrækkelig grad inferiøre og undertrykkende baseret på deres filosofi og grundlæggende principper, eller mangel derpå – der så fører til, eller at de ikke magter, at beskytte deres borgeres ukrænkelige rettigheder.  Her er nemlig den kategoriske fejl, at et veluddannet akademi sammen med utallige andre begår den fejl, ikke skelner mellem individet og kulturen. En kultur kan måske beskrives som en mangfoldighed af komplekse systemer der omfatter, kunst, jura, sædvaner, traditioner, normer, troslære, viden, kundskab og menneskelige muligheder opnået af mennesker i samfundet. Kultur omfatter også sproget, etiske systemer og religiøse institutioner. Man kan faktisk hævde at alle personer er ‘velsignet’ med lige og væsentlig moralværdi som mennesker, der så kan fordærves ved at begå afskyelige handlinger, men som mennesker besidder de dog en ukrænkelig moralværdi og værdighed.  Det er imidlertid en kategorisk fejl at overføre denne medfødte respekt og ærbødighed for individet til det kulturlandskab, der ikke udgør et udeleligt hele, og som ikke besidder nogle af de krævede egenskaber der kræves af individer for at opnå en sådan uangribelig respekt. Personers identiteter er ikke reduceret til deres kulturers væremåde/praksis.Nogle kulturelle praksis er direkte rædselsfulde og onde. Nogle er bedre end andre. Personer i deres respektive kulturer er frie til at identificere sig med de kulturelle mønstre der udgør deres moralske identitet, og distancerer dem fra mønstre de finder afskyvækkende. The United States of America er ikke en perfekt civilisation. Da vi imidlertid er en rettighedsbaseret kultur, hvor de ukrænkelige rettigheder holdes i hævd, et land, hvor borgerlige friheder som ytringsfrihed (til nu) stadig fastholdes, at følge sin samvittighed, og frihed til religiøst tilhørsforhold, eller mangel derpå stadig respekteres, er den i voldsom grad de kulturer overlegen der forekommer barbariske og primitive der endnu ikke har opdaget individets, han eller huns, ukrænkelige værdighed.  The United States er en republik der er forpligtet på disse rettigheders ukrænkelighed, de som fører til at mennesket overlever og kan blomstre. The United States, gennem sin Constitution og Bill of Rights, er det første politiske system til at opdage den direkte korrelation mellem menneskets fornuftsnatur overfor medmennesket, og det eksakte politiske miljø, hvor den ‘natur’ skal leve godt og fungere, hvis den vil leve fremfor at forsvinde. 

Sudan, Nigeria, Mauretanien, Libyen og Algeriet —er alle lande der praktiserer og/tolererer slaveri af arabiske og sorte muslimer mod andre muslimer og kristne – Er de lande moralsk, politisk og kulturelt på samme niveau som the United States, Israel, Great Britain, Frankrig? De sidstnævnte lande er Saudiarabien, eller Iran eller Nordkorea og Gaza langt overlegne, for her tillader man ikke religiøs gengældelse. Førstnævnte lansdes politiske ledere tillader halshugning af homoseksuelle på gaderne, legaliserer tortur, og har nogle af de mest afskyvækkende rekorder i ulighed for kønnene i hele verden. I Iran, Qatar og Saudiarabien ser vi dem som sponsorer af verdensomspændende terrorisme, og man har sat civile friheder og en fri presse helt ude af funktion. Den kannibalistiske Aztec kultur kunne aldrig og ville aldrig være ligestillet med nogen civiliseret og fri kultur der eksisterer andre steder i verden i dag. Kulturer der tillader forsamlingsfrihed, respekterer lighed for alle borgere, og lovlige indbyggere med lov, der opretholder lighed mellem kønnene som en moralsk axiom der ikke kan gives køb på, der tillader individer at kultivere deres unikke livsplaner – generelt sagt – kulturer der har opdaget den kendsgerning at et miljø, hvor frihed og friheder er med til at gøre et liv fornuftigt og optimalt, er uden tvivl andre kulturer, moralsk, åndeligt og politisk set disse langt overlegen. Det er ganske enkelt helt ved siden af, skørt, at hævde at alle kulturer er lige. Ligesom nogle kulturer teknologisk set er mere avancerede end andre, så er nogle politisk set mere ærværdige i deres fastholden af personlige friheder end andre. Voldtægtskulturer, altså kulturer, hvor voldtægt tillades gennem lov, som i adskillige områder i Pakistan og Afghanistan, er ikke moralsk ligeværdig med et vestligt demokratisk land, hvor voldtægt, selvom de begås af moralsk afvigende, er ulovligt og strafbart ved objektiv lov. Brunei praktiserer en Sharia strafnorm under Islamisk Lov der tillader død eller stening for utroskab, homoseksualitet og endog frafald. Hamas fortsætter med at udgøre en eksistentiel trussel mod Israel ved at overhælde Israel (uprovokeret) med dødbringende raketter. Rutinemæssigt arresterer Hamas, og torturerer fredelige kritikere af den totalitære regering. Man er en direkte og åbenlys udøver af Jihadisme. Der er ingen kultur, så at sige, i Gaza. Her er der en voldsom fravær af ærværdigt liv og kultur. Ikke desto mindre kan lande der mangler en værdig kultur påføre andre lande kaos og ulykke. En rig kultur er potent fordi den skaber liv. En kultur belastet af elendige sociopolitiske normer kan ødelægge liv.  Spørgsmålet der også bliver tilbage er om, hvad man skal gøre ved de kulturer der er onde: Kulturer der eksisterer ved moralsk anløbne slyngelstater der forråder sin befolkning, civilisationen. En moden optræden vil være at forvente, at en international orden der beskytter klodens fælles velbefindende træder i karakter. Vi taler nemlig her om moralsk forfaldne stater der udgør en seriøs trussel mod international orden, onde kulturer der er politiske møgsteder der stiller sig udenfor historien, og som er på niveau med før den moderne tidsalder. Målet for sådanne kulturer – blandt andet – er at udslette individuelle friheds- og rettighedspraksis fra jordens overflade.Onde kulturer er dræningssystemer der lægger byrder på de eksistentielle, åndelige og psykologiske ressourcer hos deres borgere, der skal udløse et uforholdsmæssig stor del af deres energi på blot at holde sig i live – udelukket fra at ‘blomstre.’ Hvad er derfor medicinen? I en kommende artikel om slyngelstater uden moral der udgør en potentiel trussel mod klodens fælles gode, lande der krænker betingelserne for deres egen suverænitet, hvilket bør sikres ved objektive retfærdighedsgrænser, vil jeg påpege og filosofisk forsvare det jeg kalder – global tilbageholdelse/fængsling. Dette omfatter et etisk forsvar for at placere utålelige, ikke villige til at ændre sig og politiske tilbagestående lande, i en tilstand af at være modtagere af politisk vejledning fra ethvert frit og civiliseret land der er villig til og i stand til det baseret på politisk velvilje og militær og teknologisk kunnen. Indtil det sker så lad os gøre os fri for den alt for forenklede forestilling om at alle kulturer er lige. Nogle er moralsk og politisk set sumpe, hvorfra millioner forsøger at flygte, hvilket er helt selvfølgeligt. At sådanne flygtninge mod frihed aspirerer til at realisere sig selv i andre kulturer, der efter deres bedømmelse, er bedre egnet dertil, at få indfriet deres håb, drømme mv. udgør nok bevis på at nogle kulturer er skadelige for menneskets velbefindende og at andre er langt bedre i stand til at udvikle og praktisere menneskelighed.Jason D. Hill is professor of philosophy at DePaul University in Chicago, and a Shillman Journalism Fellow at the David Horowitz Freedom Center. His areas of specialization include ethics, social and political philosophy, American foreign policy and American politics. He is the author of several books, including “We Have Overcome: An Immigrant’s Letter to the American People” (Bombardier Books/Post Hill Press). Follow him on Twitter @JasonDhill6.https://www.frontpagemag.com/fpm/274741/daring-suggest-all-cultures-arent-equal-jason-d-hill

Taget herfra

3 Kommentarer

 1. Artiklen ovenfor viser at Sam Harris er en klog og fornuftig mand, og at den kvindelige rektor er en kommunist eller radikal der “føler” sig frem til sine meninger om verden. De argumenter som Harris fremlægger, siger hende ingenting, for hun er i sine følelsers vold.

  Herhjemme har vi også politikere, meningsdannere og rektorer osv. som “føler” sig frem. Rosa Lund og Pernille Skipper fra EL føler f.eks. at Danmark sagtens kan modtage fem millioner migranter yderligere. Pernille Weiss fra K føler at vi har plads til ti millioner migranter. Adskellige andre kvinder føler at Afrika er Danmarks ansvar, og at Danmark (skatteyderne) også bør redde klimaet og resten af verden. (f.eks. Stine Bosse, Pia Dyhr, Carolina Meyer, Josefine Fock, Ida Auken osv.) Som regel føler de også at socialisme, kommunisme og EU-fjernstyring er vejen til en dejlig fremtid for alle danskere. Og endelig føler de at Sverige bør være Danmarks store forbillede.

  Der er selvfølgelig også “mænd” som føler sig frem. Lars Quisling fra V og Tullesen fra DF føler at Danmark bør besættes og overtages af arabere og negre. Ellers havde de vel ikke accepteret at Marokko-traktaten skal bestemme Danmarks fremtid?

  Vi må håbe at klogere folk får stoppet det føleri som er ved at sende Danmark i afgrunden.

 2. Nogle af de politiserende kvinder i Sverige går nu ind for at Sverige bør modtage 60 millioner migranter, asylanter, muslimer og islamister mv. (se Snaphanen) For andres penge er disse feminister/rødstrømper nu klar til at være “gode” og “humanistiske” overfor afrikanere og arabere. De mulige konsekvenser har de ikke tænkt over: At de 8-9 millioner svenskere vil miste alt, at de allerede nu efter to millioner migranter er ved at miste herredømmet over deres eget land, at Sverige kan blive endnu en fejlslagen stat, endnu et shit-hole land, at “godheden” kan resultere i statsbankerot eller en grufuld borgerkrig om kort tid, fordi svenskerne kan blive nødt til at gribe til nødværge overfor invasionens besættelsesstyrker. Den mangedoblede kriminalitet og de mange overfald, brande og bombeeksplosioner har de heller ikke tænkt over.

  Man må formode at disse indvandringsbegejstrede kvinder som er parate til at forråde deres land og landsmænd og medsøstre, ikke er andet end en slags feltmadrasser med en IQ på linje med chimpanser.

 3. Det var dog en gevaldig lang artikel, men pointen ser ud til at være, at højtuddannede meningsdannere og universitetsfolk på venstrefløjen begår den elementære fejl, at de ikke formår at skelne mellem individet og kulturen.

  Den pointe er vigtig, fordi den løser nogle åbenlyse selvmodsigelser:
  Venstrefløjen er utrættelig i at påpege, at vestlig kultur var så forfærdelig undertrykkende i de gamle dage, hvor Galilei og Kopernikus blev censureret og forfulgt for kritisere datidens magthaveres verdensbillede og alt det der, men samtidigt dyrker venstrefløjen det verdensbillede, at alle kulturer er lige gode og vil tilmed censurere og forfølge dem, der mener noget andet.

  Det tankesæt hænger jo overhovedet ikke sammen.
  Men skelner man mellem kultur og individ, så løses sådanne selvmodsigelser.

  Så mangler der bare, at venstrefløjens føletosser opdager, at der faktiske findes vestlig kultur, og at de uha-uha selv er forankret i egen vestlig kultur, og det hele ikke bare er socioøkonomiske parametre . Men det er nok for meget at forlange. Små skridt. Små skridt.

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.