“Blüdnikow: SF’s Anne Grete Holmsgaard, der støttede PFLP, skal nu dømme Inger Støjberg i rigsretten”

Bent Blüdnikow er en af de meget få dygtige journalister på Berlingske Tidende og fortæller her i denne artikel om Grete Holmsgaard skeletter i skabet.

Hendes ubetingede støtte til arabiske terrorisme som gør hende HELT uegnet til at være “dommer” over noget som helst og da i hvert fald ikke “dommer” over Inger Støjberg !

Jeg har tyvstjålet denne artikel

herfra

Af: Kim Møller   18. september 2021, 22:36

Interessant pointe af den gode Bent Blüdnikow. Medierne driver i disse Metro-tider klapjagt på mænd, for noget de muligvis har begået for tyve år siden, alt imens samme medier konsekvent ignorerer politikere med venstreekstremistisk fortid. Det være sig eksempelvis den terrorsympatiserende Anne Grete Holmsgaard, der som VS’er støttede terrororganisationen PFLP, og nu er en del af rigsretten, der skal dømme Inger Støjberg.

Kronik i Kristeligt Dagblad af Bent Blüdnikow – Venstrefløjens jødehad rager medierne en høstblomst.

“Metoo-bevægelsen har medført sager mod mænd. Det har ført til fyringer for selv 20 år gamle sager. Men hvorfor er det kun sex, der får hoveder til at rulle og medierne til at gløde? Hvorfor er mange af fortidens andre og nok så væsentlige sager ikke genstand for debat og opgør? Et af de markante kapitler af danmarkshistorien efter 1960’erne var den yderliggående venstrefløj, der hyldede regimer i Sovjetunionen, Kina eller Nicaragua. Venstrefløjen havde tidsånden med sig, og mange unge stemte gerne på Danmarks Kommunistiske Parti (DKP), Venstresocialisterne (VS) eller det maoistiske Kommunistisk Arbejderparti (KAP).

Dele af venstrefløjen hyldede revolutionær vold og endda terror. Blekingegadebanden var hjælpegruppe til den palæstinensiske terrorgruppe PFLP, der udførte terrorangreb blandt andet mod jødiske mål i Europa, og Blekingegadebanden lavede en jødeliste med 300 navne på danske jøder, der kunne være mål for revolutionære angreb, fordi banden og PFLP mente, at zionister og jøder var i ledtog med amerikansk imperialisme.

VS tog først, som der står i PET-kommissionens rapport, afstand fra terrorisme et stykke ind i 1980’erne. Således tog VS ikke afstand fra en terroraktion i 1978 i Israel, der kostede 37 civile livet, heraf mange børn, og VS’ ledelse forsvarede aktionen ved et ledelsesmøde den 16. april 1978.

Folkene i VS og Anne Grete Holmsgaard, der var formand for partiets udenrigspolitiske udvalg og medlem af Folketinget, var ikke kedelige skrivebordsrevolutionære. I 1980 rejste hun og tre andre til Mellemøsten og havde møder med PFLP-folk. De mødte PFLP’s to repræsentanter, Taysir Quba og Marwan al-Fahoum. Det var de to samme PFLPfolk, der styrede Blekingegadebanden.

Man underskrev sammen en fælles erklæring, hvor man konkretiserede: ‘VS og PFLP er enige om, at der hverken kan findes en løsning på det palæstinensiske eller det jødiske spørgsmål uden en total ødelæggelse af den zionistiske enhed og Israel.’ …

Anne Grete Holmsgaard sagde i 1984 til det politiske tidsskrift Politisk Revy, at hun ikke anså drabet på 11 israelske sportsfolk ved OL i München i 1972 som terror: ‘Jeg opfattede ikke palæstinensernes kamp som terrorisme, men som en befrielseskamp.’ Anne Grete Holmsgaard udgav i 1984 en bog med titlen ‘Zionismens Israel’. Heri beskrev hun alle jødiske organisationer og jøder som værende en del af et zionistisk komplot og være en del af den amerikanske imperialisme: ‘Den zionistiske bevægelse fastholder de jødiske samfund som jødiske og pro-zionistiske gennem organisering af jøderne i et utal af særskilte jødiske organisationer (…) Under påskud af at ville frelse verdens jøder inddrages de af den zionistiske bevægelse i opgøret mellem imperialismen og de socialistiske kræfter automatisk på de imperialistiske og reaktionære kræfters side.’ Hun fortsætter: ‘VS og PFLP er enige om, at der hverken kan findes en løsning på det palæstinensiske eller på det jødiske spørgsmål uden et totalt opgør med den zionistiske bevægelse og med Israel.’ Læg mærke til ordet automatisk. Det vil sige, at jøder, ligesom hos Blekingegadebanden, automatisk var en del af VS’ fjendebillede.

… ikke en eneste SF’er har fundet det problematisk, at Holmsgaard har været fortaler for klassiske antisemitiske holdninger. Og ingen finder det værd at kritisere, at Holmsgaard står ved disse udtalelser i dag. … partiet fastholdt Anne Grete Holmsgaards kandidatur, og hun blev valgt. Og SF fremturede ved at indvælge Anne Grete Holmsgaard i rigsretten, hvor hun nu skal vurdere, om Inger Støjbergs handlinger var lovlige eller ej.

Taget herfra

Læs hele Bent Blüdnikows glimrende artikel her

9 Kommentarer

 1. Rigsretssagen mod Støjberg er en skueproces, en parodi, en omgang politisk forfølgelse camoufleret som en juridisk undersøgelse. Man kommer til at tænke på skueprocesserne med 100% falske anklager i Moskva, Berlin og Paris. (beskrevet i bøger og film)

  Sagen mod Støjberg kaster skam over alle som stemte ja til sagen. Og allermest over Jacob Sprællemand. Og at 25 ud af 26 dommere forleden besluttede at nægte Støjberg at føre et vigtigt vidne, styrker ikke tilliden til at der er tale om en fair proces.

  • Havde jeg været ung i dag, så havde kursen været sat mod Rusland. De har været der, hvor vi er på vej hen, og de har fået mere end nok.

 2. Ja, og det danske folks videre skæbne rager også DR, TV 1+2 og Pølletiken osv. en høstblomst. Alle mulige trusler og skandaler forties eller bortforklares.

 3. PET-kommissionens rapport (bd. 7, s. 318f):

  “I slutningen af 1970’erne synes VS at have styrket kontakten til PFLP, og flere VS’ere besøgte bevægelsen i Libanon. I sommeren 1980 besøgte en VS-delegation bestående af folketingsmedlem Anne Grete Holmsgaard, Lone Johnsen fra IU og Jacob Erle fra forretningsudvalget Libanon, hvor de førte samtaler med repræsentanter for PFLP og besøgte flygtningelejre, PFLP-institutioner og ”militære baser på frontlinjen til fjenden” (”military bases on the front line with the enemy”), som det hed i den fælles udtalelse, der blev underskrevet ved besøgets afslutning.
  Delegationen beskrev PFLP som et marxistisk-leninistisk kadreparti med en ”stærk militær organisation” og vurderede, at kontakterne burde udbygges, da der var stor overensstemmelse i de to parters syn på situationen i Mellemøsten og zionismen. Ved afslutningen underskrev de to parter en fælles udtalelse, der fastslog nødvendigheden af den fortsatte kamp for en demokratisk palæstinensisk stat. I erklæringen bekræftede PFLP og VS deres fælles opfattelse af Israel som ”en kolonialistisk, ekspansionistisk, racistisk enhed” (”a colonial expansionist racist entity”), der fungerede som et redskab for imperialismen, og de erklærede, at det palæstinensiske og jødiske spørgsmål kun kunne løses gennem ”den fuldstændige ødelæggelse af den zionistiske enhed” (”the total destruction of the Zionist entity”). De to parter kritiserede den amerikanske imperialismes forsøg på at øge den internationale spænding, hyldede Sovjetunionen for dets støtte til nationale befrielsesbevægelser og fordømte Camp David-aftalerne. …

  Det antydes også i materialet, at VS-delegationen besøgte PFLP’s militære baser, hvorfra de udførte angreb på Israel: ”Vi vil desuden fremhæve, at PFLP jævnligt deltager (sammen med den libanesiske venstrefløj) i væbnede angreb ind i det område fascisterne og Israel kontrollerer i Sydlibanon, samt ind i Israel. Vi har gennem besøg på adskillige baser fået det indtryk at medlemmerne af Fronten er godt skolede, og at de politiske diskussioner prioriteres højt. …

  Selvom VS’ solidaritetsarbejde blev udmøntet i en politisk og humanitær indsats, var støtten rettet mod en bevægelse, der var opbygget som et leninistisk kadreparti, som bekæmpede Camp David-fredsprocessen, og som udførte aktioner inde i Israel, der havde civile ofre.”

 4. “Vi afviser, at den palæstinensiske befrielsesbevægelses flykapringer og aktioner i Israel er terrorisme. Det palæstinensiske folk står bag disse kampformer, og dette er for os det afgørende”.
  Anne Grete Holmsgaard, dengang MF for Venstresocialisterne og ansvarlig for VS’ Internationale Udvalg, nu MF for Socialistisk Folkeparti, i VS-bladet International Bulletin (nr. 14, 1978)

 5. Anne Grete Holmsgaard om VS’ samarbejdsaftale med PFLP (2004)
  »Den aftale har aldrig været specielt skelsættende for mig, men jeg arbejdede meget med Mellemøsten i den periode, og jeg har grundlæggende det samme syn på Mellemøsten og konflikten i dag, som jeg havde dengang.«
  Anne Grete Holmsgaard, folketingsmedlem for SF og fhv. MF for VS, i Berlingske Tidende (6.1.2004) om den samarbejdsaftale mellem Venstresocialisterne og terrororganisationen PFLP, som hun underskrev i 1980 som repræsentant for VS.
  – Den aftale indgik I vel vidende, at PFLP var involveret i terroraktioner. Har du også de samme grundholdninger her. Ser du i dag terror som et middel, der kan være legitimt i en politisk kamp?

  »Jeg er imod terror, det er klart. Det var jeg også dengang. Men i nogle situationer må du jo diskutere, om noget er terror eller en væbnet kamp. Det har jeg da et meget klart bud på i dag. Jeg er da helt klart imod de terroraktioner, der bliver lavet også i Mellemøsten. De har jo antaget en helt anden karakter, end dengang, hvor der blev ført en militant og en væbnet palæstinensisk kamp for overhovedet at blive anerkendt som en nation med rettigheder,« siger hun.

  – Men kan man i den kamp retfærdiggøre de flykapringer, som PFLP var involveret i?

  »Nej, det har jeg heller aldrig retfærdiggjort,« siger hun.

  I 2001 sagde Anne Grete Holmsgaard til Weekendavisen: »Vi betragtede flykapringerne som et middel i kampen.«

  – Er det stadig din holdning?

  »Jeg ville formulere mig anderledes i dag, det er der ingen tvivl om. Men ét er at konstatere som en kendsgerning – hvor ubehagelig den end er – at det var flykapringer, der placerede palæstinenserne, som nogle verden overhovedet lagde mærke til.

  • Det viser virkelig Rødgardisters foragt for menneskeliv. Levende mennesker er blot materialet, der skal formes efter Centralkomiteens ønsker.

   https://medderesegneord.blogspot.com/search?q=Anne+Grete+Holmsgaard

   “Vi afviser, at den palæstinensiske befrielsesbevægelses flykapringer og aktioner i Israel er terrorisme. Det palæstinensiske folk står bag disse kampformer, og dette er for os det afgørende”.

   fredag den 10. juli 2009 VS’ samarbejde med PFLP Fra PET-kommissionens rapport (bd. 7, s. 318f)

   det link var lagt dødt, så tak for 20. SEPTEMBER 2021 VED 07:00

 6. Hvem kunne man forestille sig skulle rejse tiltale imod venstreekstremisterne? Kun da Blekingegaden skød en betjent, blev der rejst tiltale – men ingen blev dømt.

  Og vanviddet eksisterer den dag i dag : EL har på det nærmeste absolut flertal i Danmarks Regeringsby.

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.