BT’s leder af Erik Meier Carlsen: Danskere mest åbne

Et forbitret mindretal, som fylder urimeligt meget i den danske debat, hævder også – og især – under den igangværende profet-krise, at Danmark og danskerne mere eller mindre selv er ude om den bølge af vrede og ødelæggelse, der har mødt danske varer, mennesker og ambassader i den arabiske verden og i andre muslimske samfund.Disse kritikere, som inkluderer dagbladet Politiken og i stort antal kommer til orde i Danmarks Radio, hævder, at Danmark under den siddende regering og på grund af Dansk Folkepartis indflydelse er blevet et lukket og intolerant samfund.

Denne påstand er helt, helt forkert.

Og det foreligger der faktisk stadig mere tungtvejende beviser for:

Undersøgelser fra Rockwool-fonden, fra professor Lise Togeby på Aarhus Universitet, fra analyseinstituttet Catinet og fra EUs store opinionsanalyseinstitut Eurobarometer har tydeligt vist, at danskerne over for indvandrere – herunder et par hundred tusinde muslimer – er mere tolerante end de fleste europæere, og at denne tolerance er vokset klart i årene siden regeringsskiftet. I samme periode har udlændinge her i landet oplevet et klart fald i diskrimination.

Dertil kommer undersøgelser, der viser, at danskerne ikke alene er verdens mest tilfredse og lykkelige folk, men også de mest »venlige og imødekommende over for andre« og de mest »åbne over for nye ideer og muligheder«.

Det sidste er et helt frisk resultat fra en særdeles omfattende international, videnskabelig undersøgelse af 51 lande, foretaget af 78 internationale forskere gennem interview med tusinder af mennesker i de forskellige lande.

Disse resultater står i skærende kontrast til den vedvarende klage over »det fremmedfjendske« vælgerflertal, der har støttet Fogh-regeringen og dens støtteparti siden valget i 2001, og som det sidste par uger synes at være blevet væsentligt forøget.

De følelser, som de vrede kritikere fejlagtigt tolker som »fremmedfjendskhed«, intolerance og lukkethed, er i virkeligheden en enkel, men stærk fastholden ved et enestående vellykket samfund – i en tid, hvor mange i en privilegeret elite er blevet »troløse« over for de kulturelle, religiøse og nationale fællesskaber og drømmer om en global »multikultur«, som eliten frit og luksuriøst kan bevæge sig rundt i.

Men selv den mest kontante, moderne og illusionsløse vurdering kan få øje på de »danske værdier«. I går fremlagde Forbes’ Capital Hospitality Index en vurdering, hvorefter Danmark i dag er det mest investeringsvenlige land i verden.

Indekset vurderer den samlede økonomiske vækst, international handel, sammen med sociale faktorer som fattigdom, bureaukrati, teknologisk udvikling og korruption.

Vi er venlige, åbne, rige og tolerante. Det har vi papir på. Hvis den position fremkalder had, er det nærliggende at opfatte det som et udtryk for misundelse.
Applaus til EMC

islamisk-trossamfund.jpg

Pic: Members of The Danish Islamic Society

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.