Danmarks aktuelle støtte til palæstinenserne (Danish support to the palestinians)

Dansk bistand til Gaza og Vestbredden

status januar 2006
 

Bistanden til Gaza/Vestbredden består af en bilateral og multilateral overgangsbistandsramme. Dertil kommer bi- og multilateral regionalbistand, bistand via danske NGOer og via UNRWA. Nedenstående oversigt for 2006 – 2009 vises de årlige tilsagnsrammer for overgangsbistand til Gaza/Vestbredden som beskrevet i finansloven for 2006.

Mio. kr.
2006
2007
2008
2009
Bilateral overgangsbistand 25,0
60,0
15,0
15,0
Multilateral overgangsbistand (Verdensbanken)
20,0
20,0
20,0
20,0
Multilateral regionalbistand – Regionalt landbrugsprogram
6,0
6,0
6,0
6,0
Bilateral regionalbistand
3,0
3,0
3,0
3,0
Sub total
54,0
89,0
44,0
44,0
UNRWA generelt
60,0
60,0
70,0
70,0
I alt
114,00
149,0
114,0
114,0

Den bilaterale overgangsbistand består p.t. af:
Kommunal udvikling og forvaltning i det centrale Gaza
Støtten blev indledt i 1994 og løber til 2007 med en samlet bevilling på 184,4 mio. kr.
Formål: At skabe en bæredygtig forbedring af levevilkårene for indbyggerne i ti fattige kommuner i det centrale Gaza med en samlet befolkning på 200.000. Aktiviteter omfatter infrastrukturforbedringer som veje og kloakker, etablering af infrastruktur vedligeholdelsessystem, kapacitetsopbygning i kommunale forvaltninger og støtte til græsrodsprojekter.
 
Støtten blev indledt i 1994 og løber til 2007 med en samlet bevilling på 184,4 mio. kr.Formål: At skabe en bæredygtig forbedring af levevilkårene for indbyggerne i ti fattige kommuner i det centrale Gaza med en samlet befolkning på 200.000. Aktiviteter omfatter infrastrukturforbedringer som veje og kloakker, etablering af infrastruktur vedligeholdelsessystem, kapacitetsopbygning i kommunale forvaltninger og støtte til græsrodsprojekter. Støtten blev indledt i 1994 og løber til 2007 med en samlet bevilling på 184,4 mio. kr.Formål: At skabe en bæredygtig forbedring af levevilkårene for indbyggerne i ti fattige kommuner i det centrale Gaza med en samlet befolkning på 200.000. Aktiviteter omfatter infrastrukturforbedringer som veje og kloakker, etablering af infrastruktur vedligeholdelsessystem, kapacitetsopbygning i kommunale forvaltninger og støtte til græsrodsprojekter. 

Program demokrati, god regeringsførelse og respekt for menneskerettigheder

Støtte, indledt i 1998, løber til 2007 med en samlet bevilling på 54 mio. kr. Igangværende aktiviteter:
– Den uafhængige Valgkommission (CEC), præsidentvalg januar 2005;
– Palæstinensiske Forhandlingsdepartement (NAD/NSU), fredsforhandlinger;
– Palæstinensiske ombudsmands- og menneskerettighedsinstitution (PICCR);
– Private TV-netværk Maan’s online nyhedsbureau (www.maannews.net).
 

Støttesekretariat for NGOer indenfor menneskerettigheder og god regeringsførelse
Bevilling på 13 mio. kr. over to år til  etablering af et professionelt multidonor administrationssekretariat for harmoniseret støtte til strategisk udvalgte NGOer med henblik på øget effektivitet og effekt. Danmark er leaddonor. Øvrige donorer er Sverige, Schweiz og Østrig.

Reformer i landbrugssektoren

Støtte indledt i 2002 og udløber 2007 med samlet bevilling på 7,3 mio. kr.
Styrke landbrugsministeriets effektivitet gennem fastlæggelse af mandat og udvikling af strategiske planer for organisation og menneskelige ressourcer.
  

Støtte til palæstinensiske civile politi via EUCOPPS

To bevillinger i 2005 på i alt 5,7 mio. kr.:
– Styrkelse af det palæstinensisk politis kapacitet til at bortskaffe eksplosiver;
– Kommunikationsudstyr (radioer og sendemaster).
 

Andre igangværende danskstøttede projekter:
– Ca. 725.000 kr. til palæstinensiske NGO Palestinian Working Woman Society for Development for styrkelse af kvindelige kandidater og at øge kvinders deltagelse i kommunale valg 15. december 2005 og i PLC-valget den 15. januar.
– Budgetstøtte på 5 mio. kr. til Den uafhængige Valgkommission der administrerer PLC-valget.
– 568.000 kr. til finansiering af ”Go Vote!” – kampagne med medienetværket Maan der har til formål at skabe interesse og objektiv information om PLC-valget og opfordre palæstinenserne til at stemme.
– 425.000 kr. Til Første fase af kapacitetsopbygning af Det Rådgivende Råd (PLC) iværksat i efteråret 2005 med henblik på at styrke effektiviteten og at forbedre effekten, således at Det Rådgivende Råd bedre kan varetage sit mandat og opfylde sine forpligtigelser.
– Etablering af Kvindeministeriets Gaza-kontor;
Den multilaterale overgangsbistand via Verdensbanken består p.t. af:

Støtte til kommunalreform i Gaza og Vestbredden gennem Verdensbanken

Bevilling på 60 mio. kr. 2004-2008.
Styrkelse af Ministeriet for Lokal Selvforvaltning med henblik på effektiv ledelse af et decentraliseret system inkl. udvikling af finansielle styringssystemer og budgetkontrol. 
Regionalbistanden omfatter støtte til fremme af mellemfolkelig forståelse og dialog på grundlag af landbrugsfagligt samarbejde mellem Israel, PA, Jordan og Egypten (ny fase 2005-2010 til 36,5 mio. kr. iværksat ultimo 2005) samt mindre bidrag til freds- og forsoningsaktiviteter som f.eks. Geneve-initiativet, projekter udført af Peres Centre for Peace, Parents’ Circle m.fl.
Forenede Nationers Organisation for Palæstina-flygtninge (UNRWA)
Danmark planlægger i hvert af årene 2006-2007 at yde 60 mio. kr. i støtte til UNRWA’s ordinære budget hvorefter bidraget øges til 70 mio. kr. i 2008.

http://www.um.dk/da/menu/Udviklingspolitik/LandeOgRegioner/AndreSamarbejdslande/GazaVestbredden/DanskBistandTilGazaVestbredden.htm


 

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.