“Danmarks dåbsattest “

Klaus Ewald har her en interessant artikel, som jeg har tyvstjålet

herfra

Kun få gør sig den ulejlighed at stille spørgsmålet om, hvorfor vi har en nationalstat. Hvad er det, der har gjort, at vi fortsat har en grænse, et fælles sprog, en fælles historie, og til dels fortsat et fælles etnisk ophav? Det der gør, at vi kan kalde os danske?

Ser man på det historiske Europa kort for 1500 år siden, så er det mere held end forstand, at det er tilfældet. Baseret på en historisk græsk krønike, dvs. en skriftlig overlevering, skulle danerne som stamme være udvandret fra Sverige. Etnisk set var det, der i dag er Nordeuropa, befolket af stammer, oftest af germansk herkomst, i nord og vest, mens den østlige del af nutidens Forbundsrepublik var beboet af slaviske folk.

Angler, heruler og så af alle stammer, danerne, var de folk, der var med til at sætte præg på Danmarks tidlige historie. På Danmarks dåbsattest om man vil. Men, hvad er præcis det, der netop har gjort os til en nation?

Syd for den nuværende grænse lå det mægtige Frankerrige for 1500 år siden. Det havde overtaget positionen som Europas førende magt efter at Romerriget var kollapset i 500-tallet under indtrængende barbarers hærgen. Barbarerne brændte Rom af i flere omgange. Hele det mægtige imperium fra Britannien i nord til Nordafrika i syd blev lagt i aske og ruiner efter germanske stammers folkevandring. Slaphed i den romerske militære struktur var hovedårsagen til forfaldet. Vandaler er ikke kun typer som fodboldhooligans. Oprindelig var det en germansk stamme, hvis navn blev indbegrebet af ødelæggelse.

Hvis man skal pege på en enkelt årsag til, at Danmark efter frankerrigets fald ikke blev indlemmet i en af de nordlige tyske delstater, så er det voldanlægget Dannevirke, danernes værk.

Voldanlægget befinder sig i dag godt 100 km syd for rigsgrænsen. Historiske udgravninger og analyser af anlægget viser ikke kun, at det er unikt rent ingeniørmæssigt. Det bekræfter også, at det netop var den stamme, der gav ophav til os danskere, som vi kan takke for, at vi fortsat har en ide om en nationalstat, en ide om et folkeligt dansk fællesskab og en historisk bagage, som binder os sammen.

Hvad danerne påbegyndte videreførte de senere danske konger og regenter for at holde fremmede folk og fremmede krigsmagter ude. I grundstensfasen at holde frankerne fra livet, senere hen tyskerne.

Hver enkelt del af det gigantiske jordvoldsanlæg har sin egen historie. Eksempelvis lå den vigtigste vikingeby Hedeby syd for Dannevirke. Den blev forladt omkring år 1000, efter at være blevet hærget. Kong Valdemar Sejr bidrog også til en del af befæstningsanlægget i 1200-tallet. Saxo beretter herom i sin krønike.

I 1864 måtte de danske soldater i hast forlade Dannevirke i ly af natten, da den prøjsiske overmagt var for voldsom. Siden hen har det gigantiske voldanlæg måtte leve med at befinde sig i fjendeland mod syd. Hos tysken.

Havde det ikke været for udbygning og forbedring af Dannevirke, havde vi med stor sandsynlighed talt tysk i dag. Vi havde ikke haft det særpræg at kunne tænke, skrive og føle os som danske. Vi kan takke de ukendte forfædre for deres slid og slæb med at flytte i tusindvis af ton af jord og grus, bygge palisader og kæmpe og dø for vores og vort folks skyld. Rettidig omhu kunne man kalde det.

Supereuropæerne er de historieløse niddinger, som blot en enkelt dag burde gennemleve, hvad vores forfædre gennemgik af strabadser for at forsvare riget, vi kalder vores. De forærer gladeligt Danmark bort. Danernes rige og værk.

Det var ikke Thyra Danebod, som lod Dannevirke opføre, det var først og fremmest fortidens danskere. De skriftlige overleveringer om Dannevirkes opbygning er nærmest ikke eksisterende. Men et er sikkert – nutidens danere står på skuldrene af generationerne før os. Den arv forpligter. Forstår man ikke, det fortjener man ikke at overleve som folk. Så vil stærkere magter tage over. Det forstod vores forfædre. Hvis man ikke forstår det i dag, fornægter man både sit eget ophav og sin egen intelligens. I fald man da har en og benytter sig af den.

Taget herfra

7 Kommentarer

 1. Klaus Ewald er altid værd at lytte til. Og han har ret i at havde vi danskere ikke forsvaret os mod fjenderne sydfra, havde vi været udryddet for længst. Nu bliver vi det måske alligevel, fordi politikerne, journalisterne, og især EL, R, SF, V, DF, DI og DR mv. synes at vi fortjener at blive udskiftet og udryddet.

  Vælgerne når nok ikke at vågne op før det er for sent.

  (Krigen i 1864 kunne vi danskere nemt have vundet, hvis det ikke havde været for visse politikeres idioti. Hæren var meget dårligt udrustet, selvom man siden 1850 vidste at en ny krig var meget sandsynlig)

 2. Glimrende artikel, men misvisende overskrift af Klaus Ewald.
  ‘Danmarks fødselsattest’ havde været bedre.

  Jellingstenen kaldes med rette for Danmarks dåbsattest, og faktisk forsinkede Danevirke længe at Danmark blev kristnet med våbenmagt sydfra.
  Jeg genudsender lige en video herfra:
  https://hodjasblog.one/hvem-er-vi/

 3. Steensen Leth fra 24nyt.dk har en artikel hvor det påvises at Venstres Jacob Ellemann er en politisk klovn, som går ind for radikal politik.

 4. Det er rigtigt at Hedeby lå syd for dannevirkes hovedvold, men byen var omkranset af en byvold og det fremskudte voldanlæg kovirke lå syd for byen.
  Danskerne lod flere i slutning af 1700 tallet og begyndelsen af 1800 tallet flere tysksindede embedsmænd besætte højere stillinger i Slesvig og Holsten, men såmænd også i resten landet. Regeringssproget var ofte tysk og bondesproget dansk i Slesvig, mens Holsten var næsten helt tysktalende, Derved skete der en langsom men sikker fortyskning af hertugdømmerne, kulminerende med nederlaget 1864 og tabet af hertugdømmerne.

 5. Under et besøg i Skt. Petri kirke i København blev vi fortalt at op imod 30% af Københavns befolkning under enevælden var tyskere. Der var hele fem tyske kirker i byen.

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.