“EU til kamp mod utilbørlige meninger”

Lars Hedegaard her om EU-tyranernes kamp for at censurere alle, der er uenige med dem

Taget herfra

Ny lov fra stalinisterne i Bruxelles

Af Lars Hedegaard

EU’s ”Digital Services Act” er gradvis ved at blive indført og vil være fuldt implementeret pr. 1. januar 2024. Herefter kan ingen undslippe en lov, der er taget lige ud af Orwells ”Nittenfireogfirs”.

Kort fortalt går loven ud på at pålægge digitale platforme astronomiske bøder, hvis de formidler noget, som EU’s censorer anser for misinformation eller disinformation. Det han f.eks. være ”forkerte” påstande i forbindelse med en valgkamp. Som chefen for Irlands ”Election Commission”, Art O’Leary, forklarede til en journalist, var han blevet gjort opmærksom på ”mange, mange eksempler på vælger-misinformation og -disinformation … omfanget af denne udfordring er enorm”, sagde han. O’Leary kunne dog ikke komme på et eneste konkret eksempel.

I EU’s nye lov finder man Sektion 91: I krisetider kan der blive behov for visse specifikke tiltag, som meget store digitale platforme skyndsomt må implementere. Og videre:

”… En krise kan anses for at være indtrådt, når ekstraordinære omstændigheder forekommer, som kan føre til en alvorlig trussel mod den offentlige sikkerhed eller den offentlige sundhed i Unionen eller betydelige dele af den. Sådanne kriser kunne udspringe af væbnede konflikter eller aktiv terrorisme, herunder begyndende konflikter eller aktiv terrorisme, naturkatastrofer så som jordskælv og orkaner, så vel som pandemier og andre alvorlige grænseoverskridende trusler med den offentlige sundhed.” (Min oversættelse fra engelsk, LH)

Lovens Sektion 3, Artikel 22 omtaler begrebet ”trusted flaggers”, der vel nærmest kan oversættes som ”betroede angivere”, hvis opgave åbenbart er at gøre opmærksom på ytringer, der må vække mishag blandt EU’s magthavere. Embedet som ”betroet angiver” får man efter ansøgning og indstilling fra hver medlemsstats ”Digital Services Coordinator” – altså EU’s lokale censurchef.

De kunne tilmed gå hen og stemme forkert ved valgene

Lad os gætte på, at den danske ”koordinator” (hvis hun ikke allerede er udpeget) bliver en kvinde på 29, der har gjort sig bemærket i klimakampen, og som skriver regelmæssigt i Politiken.

Loven pålægger alle de store internetplatforme i Europa, så som Meta, Twitter (der nu hedder X) og Google at indsende regelmæssige rapporter om deres bestræbelser på at regulere meningstilkendegivelser og vil, hvis de ikke opfylder EU’s krav, blive pålagt så gigantiske bøder, at de bliver tvunget til at lukke.

Hvis denne lov havde været i kraft for tre år siden, ville vi aldrig have hørt, at covid-vaccinen ikke beskytter mod at blive syg eller smitte andre. Vi ville heller ikke have hørt, at vaccinen ikke er en vaccine i traditionel forstand, eller at covid blev kunstigt udviklet i et amerikansk-finansieret laboratorium i Kina.

Men nu bliver vi snart forskånet for utilbørlige meninger – f.eks. om klimasvindelen, og hvad der sker i Ukraine. I EU er det nemlig en uskik, hvis borgerne ikke tror på myndighedernes fortællinger. De kunne tilmed gå hen og stemme forkert ved valgene.

Noget tyder på, at de amerikanske sundhedsmyndigheder er på jagt efter en ny pandemi og allerede så småt er begyndt at agitere for et nyt skud covid-”vaccine” samt mundbind. Det ville komme stalinisterne i Bruxelles svært tilpas.

Regulation (EU) 2022/2065 of the European Parliament and of the Council of 19 October 2022 on a Single Market For Digital Services and amending Directive 2000/31/EC (Digital Services Act) (Text with EEA relevance)

Længe leve Koranen … eller noget

Jeg kan se, at der er stor tilslutning til min ide om at rejse et monument med navnene på de folketingsmedlemmer, der stemmer for koranloven. Det gode ved forslaget er, at både de stolte folketingsmedlemmer og Koran-tilhængerne vil kunne glæde sig. Jeg er uheldigvis pensionist, men findes der ikke en driftig kvinde/mand, der kan iværksætte en indsamling og finde en passende placering for dette nationale mindesmærke? Det kan vel ikke koste alverden.

Taget herfra

1 Kommentar

  1. Mennesket er en gnu bare dummere. Mennesket er en lemming som aldrig kunne finde på at begå masse selvmord men det går vi gladeligt hvergang vi tror at gruppen er meningen og håbet. Når vi er fuldt ud mennesker så er vi i gang med at ledes og lede vildt. Kun os som ikke mere er mennesker er holdt op med at følge mennesker. Vi er som Guder vores egen Gud. Men vi er stadig i et legeme som higer efter laveste fællesnævner. Jeg elendige ånd fanger i dette fængsel af en klumpe kød. Hvordan kommer jeg af med dette menneske væsen. Svaghed og fuld af forræderi. Må du dø så jeg kan få min fred. Og imellemtiden slaver man videre for de børn og den stakkels kone som er lænket til dette vanvid som en selv ved ens kærlig til dem. Tak Gud for alt dette lort. Uden dig ville jeg ikke kende kærligheden for du har lært mig alt hvad der er ondt. Må du dø være pinefuld mens du skriger på Daddy. Må vores blod komme over dit hoved. Kun dit blod kan formilde min buttfucked afgrundsdybt HAD.

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.