1 Kommentar

  1. Siger politikeren fra det land, hvis politikere har arbejdet hårdt på at få oprettet det, som i dag er EU, for at redde fallitboet Belgien, men dermed kommer medlemsstaterne i EU i samme situation som Belgien: de er en del af en (super)stat, EU, som ikke er en nation, og som derfor savner sammenhængskraft;der for kaldes EU også for EUSSR, en betegnelse vistnok introduceret af den sovjetiske dissident Vladimir Bukovsky, som påviste, at EF, forgængeren til EU, havde søgt om råd af Sovjetunionen. Læs Paul Belien: A Throne in Brussels.

    Mht EUs magt, som udøves v.h.a. diktat ligesom i Sovjetunionen (USSR), så er Den europæiske Centralbank (ECB) uendeligt vigtig. Denne bank er med til at knuse den sidste rest af demokrati, selvbestemmelse, som de enkelte lande i EU har: magten over og retten til deres egne pengeudstedelse. De folk, herunder Verhofstadt, som arbejder for at udvide EUs magt, véd ikke, at det de gør, er skadeligt. Det gælder også de folk, som arbejder for ECB, EUs centralbank. Læs:Stephen Mitford Goodson:A History of Central Banking.

    EU er en monsterstat, ikke en mønsterstat.

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.