Hvor mange muslimer er der i Danmark….Europa…etc

Gates of Vienna med Baron Bodissey, Fjordman og Lars Hedegaard diskuterer SIAD’s tal (620.000) og implikationerne heraf under overskriften ‘Political Naïveté’ .

Diskussionen foregår her.

Der ser ud til at være enighed om, at CAIR i USA overdriver antallet af muslimer for at øge deres indflydelse, mens der er delte meninger om antallet i DK og Europa. Underdrives antallet her på grund af appeasement, eller har vi de korrekte tal, eller er det så stort som SIAD og Danmark-bloggen siger? Lars Hedegaard går ind for tallet cirka 200.000 i DK, hvilket, hvis det er rigtigt, i og for sig er glædeligt – al den stund, det ikke er så stort, som pessimisterne siger. Hvem har ret?

39 Kommentarer

 1. Lars Hedegaard har ret når han siger der omkring 200.000 muslimer her i landet. Det der måske forvirrer nogen gange er at medierne sommetider referer til et højere tal, men da har de med-indrenget ikke-muslimske indvandrere fra ikke-vestlige lande.

  SIAD’s tal må være udlændinge totalt set, d.v.s. inklusive dem fra de vestlige lande

 2. Antal muslimer i Danmark eller i Europa er ikke noget Lars Hedegaard
  kan oplyse noget brugbart om:

  http://danmark.wordpress.com/2006/11/22/antal-muslimer-og-antal-ekstremister-igen-det-er-saa-sjovt/

  Det er også humaniorafolk uden nogen væsentlig sans for talstørrelser, der kører gateofvienna.blogspot.com, der i øvrigt er udmærket på andre felter.
  Vi har set deres udprægede fejlangivelse med henvisning til
  Cair og andre kilder.

  Alene Hedegaards uimodsigelsesværdige artikel i JP
  1. august 2004 om muslimantallet i DK vidner om det helt uhørte i at lytte til disse beroligere, der er uden reel viden på dette felt. Alt afvistes blankt om Hedegaards “kik i vejrudsigten” af alle kyndige på den metier, som vi tog kontakt til:

  http://www.lilliput-information.com/hede.html

  Fra http://danmark.wordpress.com/2006/07/08/get-up-tornerose/:

  Fra Kristeligt Dagblad, lagt på nettet den 12. juli 2003 kl. 03:00:
  http://www.kristeligt-dagblad.dk/udland/artikel:aid=46832

  Jihad i Europa (lidt forkortet) POLITISK ISLAM: Blandt eksperter og i efterretningskredse omtales Europa ofte som et paradis for fundamentalistiske, muslimske organisationer.
  Af Allan Sørensen
  – Blandt Europas 32,5 millioner muslimer er alle muslimske retninger repræsenteret i Europas storbyer. Men siden angrebene den 11. september 2001 fokuserer eksperter hovedsageligt på de fundamentalistiske og militante organisationers netværk og indflydelse. . .
  Fremskudt base
  * For at være i stand til at påbegynde deres jihad (hellige krig) mod de »vantro« i Vesten har islamisterne etableret en slags fremskudt base blandt deres fjender (i Europa, red.). Denne base opererer under dække af demokrati, menneskerettigheder, ytringsfrihed og religionsfrihed, siger Yoni Fighel, der er terrorekspert ved det tværfaglige center i Herzlia i Israel.
  * Yoni Fighel anser fundamentalistiske organisationer for at være en trussel mod hele den liberale vestlige verden.
  * Storbritannien står over for en akut trussel fra sine egne interne muslimske samfund.
  * Al Muhajiroun-organisationen sigter mod oprettelsen af en verdensomspændende islamisk stat, der vil blive oprettet gennem jihad.
  * På Nørrebro i København er det ikke ualmindeligt at se navnene Hamas og Jihad skrevet som grafitti med arabisk skrift på husmure. I Frankrig, Italien, Tyskland og Spanien har myndighederne inden for det seneste år afsløret islamiske terrornetværk med tilknytning til al-Qaeda, der var i færd med at planlægge attentater mod europæiske mål. Alt sammen tydelige tegn på, at aktiviteten blandt militante muslimske fundamentalister er stigende i Europa, selv om der endnu ikke er registreret angreb i samme størrelses-orden som terroraktionerne i USA, Østen, Afrika eller Mellemøsten.
  * Al-Qaeda på Balkan
  * På Balkan, hvor blandt andet Iran er blevet beskyldt for i ly af krigen i 1990′erne, at have eksporteret et stort antal fundamentalistiske krigere til Bosnien, er politikere begyndt at tale om stigende aktivitet i muslimske fundamentalistiske kredse.
  * Radikale islamiske grupper i Bosnien er i færd med at planlægge terrorangreb, sagde Bosniens præsident Dragan Covic for nylig til avisen Washington Post.
  * Disse terrorceller er meget farlige. Ikke kun for stabiliteten på Balkan, men også for europæiske og amerikanske interesser.
  * USA’s manglende evne til at skride ind over for al-Qaedas trusler i det fjerne Afghanistan i 1990′erne fik forfærdelige konsekvenser den 11. september. Tænk på, hvilken ødelæggende effekt, det kan medføre, at den islamiske ekstremisme er tiltagende midt i Europa, mener Dragan Covic.
  * Den herboende iranske afhopper og tidligere diplomat Ali Akbar Omid Mehr, har tidligere sagt til Kristeligt Dagblad, at Iran også har været med til at oprette såkaldte soveceller i Europa, inklusive Danmark. Omid Mehr mødte selv Osama bin Laden to gange som Irans konsul i Pakistan og så blandt andet dokumenter om pengeoverførsler til aktive netværk i Skandinavien og forskellige terrorgrupper i Mellemøsten.
  * Problemet er, at ingen eksperter, end ikke de forskellige europæiske landes efterretningstjenester, har noget præcist billede af, hvor aktive de forskellige fundamentalistiske organisationer er, og i hvor vid ud-strækning disse har økonomisk eller operationel tilknytning til aktive terror-organisationer.
  * Manglende bemanding.
  * Yoni Fighel påpeger, at de europæiske efterretningstjenester ikke er udstyret til at infiltrere de lyssky fundamentalistiske muslimske organisationer, og at de derfor ikke ved, hvad disse foretager sig.
  * Med Storbritannien som eksempel beskriver han en udvikling, der er gældende for de fleste lande i Europa: * I Storbritannien er der ikke blevet gjort en reel indsats for at udvikle efterretningsdækningen og analy-seevnen. Det er heller ikke gjort til topprioritet at hverve arabisk-kyndige, lige som forsøgene på at spore banktransaktioner og hvidvask af penge, der bliver brugt til terror, har været få, siger Yoni Fighel.
  * Nu har tigeren vokset sig stor og stærk på britisk frihed og er ikke længere kun en trussel mod dem, som bor i fjerne »fare-zoner«, advarer han.

  Den såkaldte postmoderne terrorisme adskiller sig fra den klassiske terrorisme, hvor hele bevægelser udførte gerninger og derefter tog ansvaret, ved at bestå af små celler på ned til tre til seks personer. Det lave antal personer gør det meget lettere for cellerne at tilpasse sig nye geografiske omgivelser uden at vække opsigt. Og denne virkelighed mener Yoni Fighel og andre eksperter altså, at Europa for længst er blevet en del af.

  Fra http://danmark.wordpress.com/2006/11/02/hvorfor-lyver-de-om-andelen-fremmede-i-holland-sverige-og-danmark/

  “…Derfor er alle vore opgørelser og også den på: http://www.lilliput-information.com/kantranspo.html for danske forhold de mest pålidelige. Og vi arbejder ikke med nogen skjult dagsorden, men har ofret alt på at få sandheden frem: Mindst 15 pct. fremmede, måske nærmere 16-18 pct. i Danmark.

  Dette bekræftes af: Jerusalem Post – en boganmeldelse af Bat Ye’ors Eurabia: The Euro-Arab Axis :

  “How is it that ten percent of France is Muslim, 15% of Denmark is Muslim and close to half of the births in the next generation will be Muslim? Imperious mosques and lawless Muslim neighbour hoods dot the landscape of major European cities. And Spain willingly and meekly chose to acknowledge its Islamic past, and that pro-Arab opinion is rampant and anti-Israeli sentiment vitriolic.

  ”Mordechai Nisan har villet supplere boganmeldelsen med lidt statistik fra det høje nord. Lidt googling overrasker – han er ikke bare endnu en dårlig journalist, men:

  “Dr. Mordechai Nisan teaches Middle East Studies at the Hebrew University of Jerusalem in the Rothberg International School. He is a Research Consultant for the Jerusalem Institute for Western Defence and a member of the Jerusalem Summit’s Academic Committee.”

  Om Holland der formentlig først får fremmedflertal efter en krig længe forinden: Efterretning angående forholdene i Holland – “Men det vil da ALDRIG ske her” Mattias Lundell Publicerad: 2004-03-28 [om forholdene i 2002] Holländska polisen varnar för rekryteringar för Jihad 021210

  HOLLAND Holländska underrättelsetjänsten lämnade på måndagen den 9 december 2002 in en ny skrämmande rapport där man hävdar att rekrytering för jihad är en ny illavarslande trend bland missanpassade unga muslimska män i Hollands förorter. Rapporten hävdar bland annat att dussintals rekryterats för självmord-uppdrag i islams namn. Den 40-sidiga rapporten visar på hur unga muslimer som “brottas med sin identitet” är lätta för att rekrytera för Jihad av radikala muslimska grupper i Holland. Sybrand van Hulst, chef över säkerhetstjänsten AIVD, säger att rekryter kan bli skickade på uppdrag i Holland eller till annat västland “at any moment”. Rapporten specificerar inte hur många Holländska muslimer som har rekryterats, men den beskriver processen hur unga män med en särskild fascination för terrorism förvandlas till mujahadeen, eller militanta islamiska krigare. Rekryterna tittar på “Jihadvideor” tillsammans och går på föreläsningar, kongresser och deltar i sommarläger med ortodoxa muslimer eller tillbringar tid i chattgrupper som debatterar jihad och islamisk martyrdom. Dessa militanta muslimer får sedan stöd på olika sätt från olika moskéer enligt AIVD. Vidare hamnar dom genom moskéerna bland andra militanta och de tas med till isolerade, sektliknande läger, där de övertygas att ta steget fullt ut och rekryteras för Jihad. Sedan får de paramilitär träning. AIVD hävdar att träning t o m förekommer på öppna skjutbanor i Holland. “Jihad betyder att man tar del i en existerande väpnad konflikt t ex i Tjetjenien, men kan också vara att delta i en terroristattack”, enligt rapporten. Polisen i Holland har tom påträffat en video där en ung man tar farväl av sin familj inför ett självmordsattentat. I Sverige finns det flera extrema muslimska organisationer (Salafi), med kontor och bokhandlar mitt i förorterna. Bl a annat så ordnas sommarläger och föreläsningar, ofta via satellitlänk från Saudi-Arabien. Därifrån sprider de öppet sitt hat mot västvärlden och dess invånare som de uppfattar som dekadenta och otrogna. På Internet har det även cirkulerat en komplett beskrivning på hur man tränar inför militant Jihad på svenska…”

  Sonia
  http://Danmark.Wordpress.com

 3. Ebbe Vig har til hudløshed bevist, at vi har ca. 900.000 med børn indregnet i DK.
  Det er utoligt, at nogen kan vedblive at påstå at at tallet på mellem 200.000 og 300.000 fortsat er aktuelt.

  falkeøje

 4. Ja! Tænk selv.
  Hvis Aarhusianerne blev spredt over det ganske land, ville de så fylde så meget, som muslimerne gør i dag?
  En blind mand kan da føle med sin stok, at tallet 2oo – 300.000 ingen steder hører hjemme.

  falkeøje

 5. SIAD præsenterer sit tal med paastanden: Dokumentation. Men hvis man kigger nærmere efter, er dokumentationen ikke af nogen højere standard, man fristes til at sammenligne dokumentationsformen med den hr. Guldbrandsen præsterede i “Den hemmelige krig”. Mit gæt er, at der er omkring en kvart million muslimer i Danmark, men det er som sagt et gæt.

  Med venlig hilsen,
  Kristoffer Mogensen

 6. Nej over 500.000
  http://danmark.wordpress.com/2006/11/22/antal-muslimer-og-antal-ekstremister-igen-det-er-saa-sjovt/

  Klip fra dette link:
  “Vi har korrigeret de officielle immigrantopgørelser, der end ikke kan bruges som de er i Integrationsministeriet, i Rockwoolfonden, af tidl. integrationsminister nu undervisningsminister Bertel Haarder, af demograf lektor Hans Oluf Hansen, Københavns Universitet og ikke af folketingsmedlem og kultursociolog Eyvind Vesselbo.
  Der var mere end 700.000 fra ikke-vestlige , d.v.s. fra områder uden for Vesteuropa, Nordamerika, Israel, Japan, Australien og New Zealand i Danmark pr. 1. januar 2006.
  Muslimantallet kan på dette grundlag anslås til ikke mindre end 500.000, når vi i den forbindelse bruger antal indvandrere fra muslimsk dominerede lande som indikator, da muslimer som sådanne ikke tælles i nogen officiel opgørelse i Vesten. Bemærk, hvor bekvemt det er at nævne antal muslimer. Ingen kan svarer igen med sandheden. Det er nemlig heller ikke meningen. Yderst snedigt eller lusket efter behag.
  Som det fremgår udfoldes der enorme bestræbelser på at beskytte løgnene, om antallet her i landet og om antal ekstremister, som ingen kender noget til. Der har vist været overraskelser nok rundtom i verden. Overraskelsen kommer også til Danmark, når det er for sent. Det har vist sig nu gang på gang.”

 7. Danmarks befolkning oversteg 5 millioner i starten af halvfjerdserne, i dag er vi omkring 5350000, det er med Polakker, Russere, Thailændere, EU borgere og hele pivtøjet.

  Men vi har mindst 700000 fra ikke vestlige lande?

  Hvad med Lars Hedegårds gennemgang af navne, har 300000 muslimer tager navne forandring til Peter Hansen ?

 8. I følge Danmark i tal 2006, er vi 5.430,000 I Danmark i dag.

  8.5 % er indvandrere, hvoraf 6 % er fra den ikke vestlige verden.
  af de 6 % er ca 3/4 dele fra muslimske lande, altså ca 4.5 % af den Danske befolkning.

  Ca 230000.

  Så ja det er steget til over 200000, men ikke meget.
  Nok kommer der stadigvæk en del ind, men der er også dem som rejser væk igen.

 9. http://www.dendanskeforening.dk/side1-cid-1-aid-1500-mid-1-params-2.html
  Klip:
  Det samlede antal indvandrere, – og efterkommere i Danmark steg sidste år med 3,1 procent til 477.700 personer.
  Indvandrere og efterkommere udgør nu 8,8 procent af befolkningen. Og antallet af udenlandske statsborgere steg sidste år med 8.045 og er nu på 278.096 personer eller 5,1 procent af hele befolkningen.
  Kilde: Ritzau/Danmarks Statistik
  Dato onsdag den 14. februar 2007 – klip slut.

  13.9 procent af den samlede befolkning er således indvandrere, efterkommere eller her boende ikke danske statsborgere ifølge Danmarks Statistik.
  At over 500.000 er muslimer af de af Danmarks Statistiks tal nævnte (477.700 plus 278.096) 755.796 forekommer mig sandsynligt.

 10. Thomas Bording Hansen

  viser en udpræget maglende indsigt i forholdene.
  Ebbe Vig har aldrig hævdet de føder 8 gange flere børn end danskerne. Det griber du bare ud af luften. Er han en trussel, fordi han fortæller noget ganske andet, der sandt.

  Du foretrækker løgnen, og skal måske beskytte den!

  Er du almindelig forræder. Du er er i alt fald uvidende, om det du skriver om.

  Hvad skal vi med en oversigt over indvandrere og efterkommere fra DS.
  Du har måske ikke hørt at begreberne ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’ nu endelig undsiges af førende demografer i DK.

  Vig gjorde det 1991.

  Forstår du er helt på linie med DSs officielle antal.
  MUSLIMERNE TÆLLES FORTSAT IKKE –
  heller ikke på DS, så jeg forstår ikke, hvad det skal nytte.

  D.v.s. med de nuværende naturalisationsantal er vi tæt på følgende: Jo flere der kommer ind desto færre er her.

  Niels

 11. Peter Buch,

  hold dig nu endelig til Ebbe Vigs
  forskellige gennemgange. Han lavede
  i forvejen det som DDF ikke selv har ødelagt her på det sidste.

  Du må ikke fantasere. Det er ikke det projektet går ud på, heller ikke at fange skruptusser.

  Nu går du helt galt i byen.

  “Det drejer sig kun om taletid og at den, der siger mest, naturligvis har mest ret”

  Niels

 12. Problemet med de fleste uvidende er, at de forestiller sig at længere indlæg indholder meget overflødigt, for at begrunde deres egen manglende koncentrationsevne og manglende tålmodighed.

  Den manglende koncentrationsevne gør at de ikke kan holde sig til emnet, men farer forvildede rundt i det, som lige trænger sig på.
  En PC-er med virus er et godt billede.

  Derudover har vi de talblinde. De skal holde sig til Shakespierre og Chr.IV og den slags. Mange af dem er skolelærere (eller blot ditto in spe, for det er så densk), og de kan løfte pegefingeren om ting de intet kendskab har til – kaldet styringsfolket, de sidder på borgen. Jeg vil ikke sige, hvor de skulle sidde.

  Derfor bliver det kun til de korte, og allerhelst bagsiden af avisen med de utrakorte og ligegyldige.

  Det er også derfor man skal skrive det samme gang efter gang.

  Jeg glemte hukommmelsen (som selvsagt også kan knibe med, som hermed påvist), der visse stedet kan være som en si, et dørslag eller en sigte – den sidste bruges i en grusgrav.

  Ebbe Vig

 13. Falkeøje er en gammel kending med hang til tysk kustode-retorik:

  Ebbe Vig har afgjort ikke til
  hudløshed hævdet, at der er 900.000
  muslimer i DK.

  Ebbe Vig har minutiøst gennemkorrigeret det nuværende
  fejlbefængte befolkningsregnskab hos DS. I den forbindelser har han tillagt alle de fremmede naturaliserede (ca. 90%) blandt de 191.873 (1979-2006)naturaliserede i alt plus deres børn efter naturalisation

  Resultatet blev 690.000 fremmede pr. 1. januar 2006. Nu kom der så godt 11.000 mere for 2006:
  http://www.lilliput-information.com/kantranspo.html

  Så har Ebbe Vig forsigtigt forsøgt at krydsregne på fertiteten blandt vesterlændinge og blandt fremmede.
  Ad den vej kan befolkningsandelene
  blandt de fødende i DK også bestemmes.Usikkerheden er dog stor.

  Hedegaards muslimoptælling er ganske latterlig, men da den ikke må siges imod i aviserne umiddelbart den 1. august 2004, hvor den stod at læse i bl.a. JP – han er selv journalist, d.v.s. fredhellig plus selskabelig – derefter skal den blot genekkoes i medierne. Så tror de uvidende/uengagerede på den.

  Skal vi sige 70 pct. af 700.000
  stammer fra muslimsk dominerede lande/områder. Det bliver omkring 500.000.Dette er dog underbygget i modsætning til Hedegaards sommerdans på navnene. Hans forslag blev afvist af alle kyndige, bl.a. Kbh. Uni. uden at jeg skal gentage karakteristikken.

  ‘Indvandrere’ og ‘efterkommere’ er totalt ubrugelige begreber der blot camouflerer tilstrømningen.

  Ebbe Vig gjorde opmærksom på dette i 1991.

  m.v.h.
  Sonia
  http://Danmark.Wordpress.com

 14. P.B.

  1. Gruppen er opgivet til 8.5 % i Danmark i tal 2006, 2.5 % af dem vestlige indvandrere.

  2. Gruppen ikke vestlige indvandrere udgøres heller ikke fuldt alene af muslimer, kig selv her:

  http://www.dst.dk/aarbogstabel/21

  Mine tal er fuldt velfunderede.

  Dit regnestykke er behæftet med en væsentlig fejl. Du tager den samlede gruppe af indvandrere og efterkommere på 8.8%( din kilde ) som tæller både dem som har og har statsborgerskab bevilget. Så lægger du gruppen af dem som ikke har statsborgerskab til selvom de allerede er inkluderet i første gruppe.
  Sagt på en anden måde siger du nogenlunde – Vi har 5 mio. mennesker i Danmark i Danmark, og oven i det har 2.5 mio. mænd, altså bor der 7.5 mio. i Danmark.

  Det er klart hvis man kun anvender plusser kan det hurtigt blive til mange.

  Niels frandsen:

  De 8 gange er et slag på tasken, jeg er ikke uenig i at muslimerne føder en masse børn. Hvert tiende barn + fødes i dag af indvandrere med ikke vestlig baggrund.
  Mit bud er de føder mellem 2 og 3 gange så mange børn.

  Men hvis 500000 muslimer i Danmark er Vigs eget bud ?
  Så er vi med et slag på tasken, oppe over 8 gange så mange børn, da vi kun har modtaget ca. halvdelen af det tal af muslimske indvandrere, og blandt disse har mange været børn og gamle, samt i øvrigt flertallet af disse, slet ikke levet så meget som et halvt liv i den fødedygtige alder her i Danmark, de 25-30 år man kan få børn i altså.

  De må altså have en demografisk produktionsevne der overstiger selv de Somaliske kvinders.

  Kald mig uvidende så tosset i vil, hvis forrædder ikke er bedre.

  Men måske skulle i lige undersøge jeres egne tal bedre?

  “Du foretrækker løgnen, og skal måske beskytte den!”

  Nej jeg foretrækker sandheden og jeg skal beskytte den.

 15. Nej, Thomas Bording Hansen, du prøver at undvige Frandsen.

  8 gange er noget selvopfundet vrøvl, som du vil have til at klistre til Vig.

  3 gange så mange børn (i gennemsnit) er netop hvad Vig hele tiden har hævdet efter at have fundet dokumentation herfor ude i Europa.

  DU FORTSÆTTER MED AT TALE OM ANTAL MUSLIMER I DANMARK, SELVOM DU LIGE HAR FÅET AT VIDE, AT DE IKKE
  REGISTRERES ENDSIGE TÆLLES.

  Det er ikke andres problem end dit, at du ikke kan forstå at indvandrere, der har modtaget et dansk statsborgerskab via et brev fra Folketinget, ikke af den grund ændrer adfærd. Det viser sig tilmed, at deres børn i Kbh. Komm.
  netop øgede gennemsnitantallet af børn med 10% pr. kvinde i følge Claus Woll, Statistisk Kontor over en 5 års periode fra 1996-2001, jf Søndagsavisen 25/1- 2004.

  Hvert tiende barn? Rent vrøvl, de naturaliserede bliver da ikke steriliseret samtidig.

  De kaldes bare danskere og nydanskere.

  At du nok har lidt svært ved matematik, kan du heller ikke tilskrive andre. Du skal bare lade være at gøre dig klog på det:

  Det forholder sig desværre således
  at de officielle 191.873 naturaliserede siden 1979 er blevet til nogle flere…..MEN de figurerer som danskere i opgørelser, det samme gør deres børn.

  “Så mystisk er det”.

  Det er gennemgået i alle detaljer, som du mener du føler dig hævet over og så er der jo tilsviningsforsøg her efter den sidste årsopgørelse fra Vig.

  Du skriver bare, hvad du synes og ønsker skal være sandt. Det er totalt uunderbygget og fuldstændig blottet for indsigt og logik.

  Der er flere generationer der føder børn samtidig, gode mand, vi er nået 3. og 4. genneration af børn og unge.

  Forsøg nu med sagligt modspil i stedet for dette “lille nummer”.

  Sonia

 16. TIL THOMAS BORDING HANSEN

  “Men måske skulle i lige undersøge jeres egne tal bedre?”

  Skal vi ikke rette det personlige stedord til “I” og så opfordre TBH
  til selv at undersøge. Du fremsætter uunderbyggede påstande. Så er det vist dig, der skal bevise.

  [ på http://Danmark.Wordpress.com og
  http://informationomdanmark.blogspot.com ]

  Sådan skriver Thomas Bording Hansen
  uden nogen form for dokumentation eller argumentation efter vi netop uden videre har kunnet afvise hans uhyrlige påstande.

  I de sidste 20 år har ingen kunnet påvise fejl i vores materiale. Men prøv endelig.

  Jeg vil ikke karakterisere dette!

  Det er nok tvivlsomt, om du kommer til NOGET resultat…andet vil jeg ikke sige.

  Jens

 17. Hvilket lille nummer.

  Har det udemærket med matematik, bare knap så godt med luftige udsagn, konspirations teorier osv.

  3 og 4 generations muslimer i Danmark ??? Hallå ?

  Og nej de figurer kun som Danskere hvis en af deres forældre er BÅDE FØDT I DANMARK OG HAR FÅEt TilDELT SIT DANSKE STATSBORDERSKAB.

  Jeg spurgte simpelt:
  Mener J E VIG at der er 500000 muslimer i Danmark?

  I øvrigt kig på den liste jeg har linket, gu tæller man ej muslimer, men man fører oversigt over indvandrere ud fra de lande de kommer fra.

  Kom med en god forklaring på hvordan der kan være 500000 muslimer Danmark fremfor varm luft og platte personangreb.

 18. 2. del

  I 2006 er antallet nye steget med 28% (ialt 16.198), heraf 11.087 fra områder uden for Vesteuropa, Nordamerika, Israel, Japan, Australien og New Zealand.
  Dette er der redegjort behørigt for på:

  http://www.lilliput-information.com/status06.html

  Af de fremmede (jf. afgrænsningen
  ovenfor) er cirka 70% fra muslimsk dominerede lande/områder.

  Af de 192.871 naturaliserede siden 1979 er mere end 90% fra muslimsk
  dominerede lande/områder.

  Nu synes jeg du skulle vise os, hvorledes et mere korrekt billede end Vig’s tegnes, nu der ikke kan tegnes et retvisende billede med de nuværende opgørelser, som de fremmeste på feltet indrømmer.

  Vig har faktisk gjort en uforlignelig indsats på dette felt, som den eneste, der har turdet, og ingen har indtil nu kunnet tilbagevise hans kvalificerede analyser og forsigtige beskrivelse.

  Niels

 19. 1. del
  Til
  Thomas Bolding Hansen

  Ingen af landets officielle befolkningsopgørelser kan bruges til at beskrive nutidens eller fremtidens befolkningssammensætning.

  Dette meddelte førende demograf professor Hans Oluf Hansen, Københavns Universitet i Berlingske Tidende 20. august 2005.

  Kultursociolog Eyvind Vesselbo gav et ekko heraf i bladene 2. oktober 2006 for at om muligt at score nogle billige mandater – han har ingen del i opklaringen.

  At Vig for 16 år siden gjorde opmærksom på det samme skal vel ikke lægges ham til last.

  Statsborgerskabsopgørelsen bygger på entydige, adækvate og funktionelle begreber i modsætning til ‘indvandrer’ og ‘efterkommer’ opgørelsen fra 1991.

  Derfor kan der, som det ser ud nu, kun tegnes et tilnærmet billede af situationen ved at der korrigeres for de mange uddelte statsborgerskaber.

  Vi har i to år nemlig været i den situation at pressen kunne skrive at nu rejste de hjem (netto). Det var FULDSTÆNDIG USANDT. Antallet af tildelte statsborgerskaber var blot større end det indrejse antal.

  Vig gjorde opmærksom på, at denne metode netop sandsynligvis ville blive brugt til at camouflere tilstrømningen med allerede i december 1989.

  Niels

 20. http://www.lilliput-information.com/katrocia.html

  Som det ses med baggrund i de i linket angivne udgangspunkter angiver hr. Vig at antallet af fremmede 2006 er mellem afrundet 687.000 og 694.000.
  Er ca. 3/4 fra muslimske lande som hr. Bolding Hansen nævner i kommentar 13 er antallet muslimer 515.250 i Danmark af de i alt 687.000 fremmede respektive 520.500 af de i alt 694.000 fremmede.

 21. Til Thomas Bolding Hansen
  3. del

  Det er sket på:
  lilliput-information.com/katrocia.html

  Når børnene i denne sammenhæng medregnes er det, fordi Vig giver 2×6 fornuftsbetonede grunde til at dette bør ske:

  Seks gode grunde:
  lilliput-information.com/seks.html

  Seks andre gode grunde:
  danmark.wordpress.com/2006/12/31/6-andre-gode-grunde/

  I 2006 er antallet nye steget med 28% (ialt 16.198), heraf 11.087 fra områder uden for Vesteuropa, Nordamerika, Israel, Japan, Australien og New Zealand.
  Dette er der redegjort behørigt for på:
  lilliput-information.com/status06.html
  Af de fremmede (jf. afgrænsningen
  ovenfor) er cirka 70% fra muslimsk dominerede lande/områder.

  Frandsen

 22. Til Thomas Bolding Hansen

  Dine fuldstændig grundløse beskyldninger konspirationsteorier—–hvor er det lige de aktualiseres under dette spørgsmål om antallet af muslimer i DK?

  Sonia

 23. “Den virker ikke – Vi kender legen,
  vi har prøvet det andre steder.

  Under til svining må der ikke modargumenteret.”

  jeg gjorde det først efter i allerede havde gjort det.

  Peter Buch : “Landsforrædder?”

  Vig i en privat mail “Er du muslim?”

  Sonja:
  “At du nok har lidt svært ved matematik, kan du heller ikke tilskrive andre. Du skal bare lade være at gøre dig klog på det:”.

  Faktisk holdt jeg pænt igen, med de langt fra pæne gloser, jeg havde på tungen.

  “Dine fuldstændig grundløse beskyldninger konspirationsteorier—–hvor er det lige de aktualiseres under dette spørgsmål om antallet af muslimer i DK?”

  Grundløse? lad mig bare klippe nogen herfra:

  “Det forholder sig desværre således
  at de officielle 191.873 naturaliserede siden 1979 er blevet til nogle flere…..MEN de figurerer som danskere i opgørelser, det samme gør deres børn.”

  Det er en konspirationteori når man regner med at Danmarks statistik lyver, når de hævder, at de kun regner som af Dansk herkomst, dem som er født i Danmark af forældre, hvor mindst ÈN, er ikke bare i besiddelse af Dansk statsborgerskab, men skal også være født i Danmark.

  Altså kort: naturaliserede tæller som indvandrere og deres børn tæller som efterkommere.
  Kun børn af en muslim og en Dansker, som tilfældet Naser Khaders børn, tæller som af Dansk herkomst.
  Eller 3 generations indvandrere, børn født indvandrer børn som er født i Danmark selv, som vi ærligt talt næppe har mange af.

  Kig nu den her i gennem:

  http://www.dst.dk/aarbogstabel/21

  Vi har 350436 indvandrere i Danmark, uanset hvor meget Danske statsborgerskab de har, er de stadigvæk indvandret og født i et andet land.

  Af dem er 230542 fra ikke vestlige lande, af dem er ca. 3/4 fra muslimske lande, eller lande med store muslimske grupperinger – Indien feks.

  Gruppen fra ikke vestlige har ca. 3 gange så mange efterkommere relativt i forhold til vestlige, 96961 ikke vestlige mod 15838. De føder hvert tiende barn som fødes i dag, ca. mellem 6000-7000 årligt.

  Det passer sjovt nok godt og grundigt sammen med de øvrige tal, mens 500000 muslimer passer ingen steder hen.

  Jeg kan kun mistænke at Vig har lavet en egen fremskrivning, baseret på fertilitets raten i den muslimske verden, og overført den direkte til Danske forhold uden at tage forbehold for at den største og ældste gruppe muslimske indvandrere vi har er Tyrkerne som i deres eget land har en lav fertilitet, nemlig 1.9.
  Samt at den højtydende demografiske gruppe af feks. Somalier, Pakistanier, Palestinænsere er først kommet til senere og har ikke været her et fuldt demografisk liv, de 25-30 år man har i fødselsdygtig alder.

  Dertil kan så lægges andre faktorer såsom at mange unge muslimer bryder det traditionelle mønster.

  Men at de vil bevare en dobbelt fertilitetsrate er vi ikke uenige i.

  Der i ligger problemet, men der er ingen grund til at komme med beskyldninger om forvanskning af offentlige data eller fortielse, eller inflatoriske tal.

  Sandheden er rigeligt, 3 generations indvandrerne vil ganske rigtig stå som af “Dansk herkomst”, vi har bare ikke mange af dem, og dem vi har er små børn.
  Så det er nu der skal peges fingre, før tallene “hvidvaskes i Dansk Statistik. Der er vi enige.

  Men altså af de 8.5% indvandrere med efterkommere i dag, er “kun” ca. 4.4 % muslimer, eller fra muslimske lande – rettere.
  De føder til gengæld omkring 8.5 til 9 % af børnene som fødes i dag.

  Gruppen af fundamentalistisk muslimer inde i gruppen fra muslimske lande, hvor en del er ateister eller verdslige, føder naturligvis 3-5 gange så mange børn som os, Uanset hvor lille deres udgangspunkt, vil de vokse eksplosivt. mens resten af befolkningen ikke engang opretholder sit antal.

  Det er det virkelige problem på langt sigt.

 24. Hvad mit navn i indlæg skal ved siden af “Landsforrædder?” forstår hr. Thomas Bolding Hansen nok selv, jeg forstår det ikke!

  At selv folk fra Danmarks Statistik har sagt at de tal de udsender ikke reelt – anden ordlyd denne mening- kan bruges som et billede af virkeligheden er selvfølgelig en ting, hr. Bolding Hansen ikke lader sig gå på ad.

 25. Jeg har også sagt at ikke alle efterkommere tælles som efterkommere, hvis Muhammad gifter sig en Dansk kvinde som konverterer til islam tæller deres børn som af “Dansk herkomst”.

  Men det tal skal nu ikke overdrives, mange af dem som vi vil regne som absolutte muslimer er i virkeligheden ateister, specielt dem fra Iran.

  Men alle indvandrere tælles stadig som indvandrere.

 26. Thomas Holding Hansen

  er et vrøvlehoved

  Han bevidner selv sin uvidenhed:

  1. Begreberne ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’ er uvidenskabelige – hr.Hansen har fået det oplyst mindst én gang, men han fremturer med at bruge dem.

  2. Der sondres ikke mellem danskere
  og danske statsborgere i DS’s opgørelser, og derfor er der i sandhed et problem med at udskille
  de naturaliseredes børn, der netop
  figurer som danske statsborgere –
  hr. Hansen fortsætter bare i samme
  rille og håber på, at 70 pct. af læserne tror på hans uvidenhedsbavl…præcis som pressen og medierne i almindelighed:

  Det laveste antal asylansøgninger,
  bare 1.095 i tyve år — HURRA-HURRA:

  [Det blev bare til en stigning i indstrømningshastigheden for immigranter med 28 pct. og ditto for de fertilitet-fremmende immigranter 14 pct. hastighedsstigning.

  DET ER UDPRÆGET DUMT I LÆNGDEN AT UNDER-ESTIMERE DEM, DER BRINGER SANDHEDEN – DET MODSATTE AF LØGN.

  HALVDELEN AF FØDSELSÅRGANG ER DE FREMMEDES:
  danmark.wordpress.com/2007/02/20/af-alle-fodsler-i-dk-foder-fremmede-lidt-under-eller-lidt-over-halvdelen/

  Sonia

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.