Images of the Middle East

På Images of the Middle Easts hjemmeside kan man læse deres formål og værdigrundlag:

Formålet med festivalen er

 • at styrke den interkulturelle forståelse mellem Danmark og Mellemøsten
 • at udvikle dialogen mellem Danmark og Mellemøsten
 • at bringe mennesker fra Danmark, Mellemøsten og resten af verden sammen for at afprøve og inspirere til nye former for samarbejde

CKUs værdigrundlag i forhold til Images of the Middle East er baseret på dansk civilsamfundstradition baseret på dialog, samarbejde og udveksling, samt FNs værdisæt om kulturel mangfoldighed og global etik formuleret af Verdenskommissionen for Kultur og Udvikling. Det er ønsket at styrke den kulturelle dialog mellem grupper, foreninger, enkeltpersoner for at stimulere deltagelsen i civilsamfundet for alle grupper. Et levende og mangfoldigt kulturliv, der opererer på grundlag af respekt for menneskerettighederne, er af afgørende betydning for styrkelse af demokrati og ytringsfrihed i alle dele af verden.

Images of the Middle East er åbent for alle inden for rammerne af det overordnede formål og almene kriterier, der omhandler kvalitet, formidlingsevne, dialog, spredningseffekt, økonomiske og pragmatiske kriterier. Images of the Middle East sætter samtidig lys på en række områder, som ikke er særligt velbelyst i Danmark, såvel tematisk som geografisk.

Smukke ord, som arrangørerne ikke selv giver fem flade øre for ved at bortcensurere Israels bidrag til bogen med mellemøstlige forfattere.

Se også – ‘det har jeg aldrig sagt’

5 Kommentarer

 1. det er en god ting jeg kommer fra et bondehus meget langt ude paa landet,langt fra de store byer,saa jeg er vant til at traede i, og lugte til kolort,det er det samme som disse idioter,(fra mellem oesten),vil have os til at tro paa at de vil meget gerne forstaa os danskere,og hvis vi bare kan forstaa dem (muslimerne) saa vil alting blive helt fedt,(men ikke grise fedt,saa vi skal stoppe med at spise flaeskesteg og roede poelser).hvad med de starter med at leve, som vi lever, gaa paa arbejde,tal dansk,koeb en kjole til din kone,(smid det sorte telt langt vaek, som hun har gaaet rundt i for alforlang tid,stop med at kalde alle danske kvinder” luder”,intil nu har vi for det meste kun set ,uduelige perverse personer,selv (“afkommet” )boern der er foedt i danmark af folk med muslim baggrund, er meget inde i det kriminelle mlljoe, de kan aabentbart ikke forstaa at det er noedvaentig at arbejde,(tjene penge) saa du kan betale for dine udgiter,(dig selv) og du kan bare ikke gaa ud og voldtage danske kvinder,eller slaa din soester ihjel,bare fordi, hun har moedt en ung mand du ikke kender,eller fordi “farman” har en bror eller faetter tilbage i det “gamle land” der har “brug” for en ung pige,( som han kan molestere),det er min mening i “mennesker” har meget at laere,ogsaa venligts hold op med at kalde jer selv danskere,det eneneste dansk,(idet fleste af jer) er i er vokset op paa den danske skatteyder regning.saa det er nu paa tide at skifte gear og respektere danmark og den danske befolkning,saa kan vi have en festival og udvesle idier,intil nu, har du jo ingenting at “bringe til bordet”

 2. Mon arrangørerne nu husker, at den arabiske kulturs “fornemste fortrin” er:
  Stening af kvinder
  Håndsafhugning
  Piskeslag
  Æresdrab
  Tvangsægteskaber
  Omskæring af pigebørn og
  Hallalslagtninger

  falkeøje

 3. I flere storbyer er der i den senste tid blevet sat karikaturbilleder af Muhammed op. De er dog hurtigt blevet revet ned igen.

  Det er åbenbart kun den mellemøstkultur, der passer mellemøsten at vise, som vi må se.

  Men mellemøstkultur er også alt det skidt, der skete under muhammed-krisen: Flagafbrænding, ambassadeafbrændinger, afbrænding af dukker lignende vores statsminister, dødstrusler mod 12 JP-tegnere og dusør på samme 12 tegneres hovedet. Mellemøstkultur er også fatwaen mod Salman Rushdie og HiZZbollahtilhængere i Danmark, der råber “Død over Israel” er også Images of the Middleeast. Kvindeundertrykkelse er også mellemøstkultur, ren/uren-kulturen er også mellemøstkultur, at gøre grise og hunde til urene dyr er også mellemøstkultur. Ikke at ville give hånd til mænd og ikke-muslimer er også mellemøstkultur. At kvinder skal bære burka eller tørklæde er også mellemøstkultur. At kvinder ikke får lov till at gå på diskotek er også mellemøstkultur.

  Festivallen Images of the Middleeast er et falskt og uægte glansbillede, som ikke har noget at gøre med virkeligheden. Således laver festivallen en multikulturel antologi, hvor israelske bidrag udelukkes.

  For vores skattepenge laver bl.a. Udenrigsministeriet en festival om multikultur, hvor der ikke er plads til jødiske indslag.

  Hvilken slags multikultur er det?

 4. Hvilken slags MULTIKULTUR ?

  Det er falsk varebetegnelse !

  Der skulle have stået ISLAM .

  Vi – de vantro- skal lære om Mellemøsten for at få Islam til at glide lettere ned.

  Målet er enkelt nok : Eurabias fremkomst uden protester fra de Vantro .

 5. Images of the Middle East

  En af avisoverskrifterne i uge 32 vedrørte åbningen af ovennævnte festival.

  Andre Mellemøst-indtryk, der i ugens løb kom til os via overskrifterne var: Fly-terror afværget. Mansur tiltales efter terrorparagraf. En blev udvist – en fik lov at blive. Mand bortført og stukket ned. Fængslet for forsøg på æresdrab. Hizb-ut-Tharirs talsmand idømt 3 måneders fængsel for trusler mod vor regering og mod vore jøder.

  Mange vil feje denne opremsning væk med argumenter om nogle få vildfarne, dårlig opvækst og de skal bare afreagere deres had mod vesten. De repræsenterer ikke det sande islam, o.s.v.. Med et par sætninger har man vendt problemerne derhen, at vi i vesten selv er skyld i problemerne.

  Men så kom der endnu en overskrift der, for altid, får mig til at afvise denne socialpædagogiske forklaring. Nemlig denne:

  Storimam: Jyllands-Posten skal lukkes.
  Hr. storimamen er leder af verdens op mod én milliard sunni-muslimer. Han forlanger fængsel til JP’s redaktør og foreslår – den morsomme mand – at Flemming Rose skal tegnes som en gris. En opgave de dødsdømte Muhammed-tegnere sikkert kan påtage sig, så storimamen spares for ulejlighed. Hvis de da når det, inden disse fredelige menneskekærlige muslimer får ram på dem.

  Denne storimam, Sheikh af Al Azhar, Sayyed Tantavi, er hvad magt og indflydelse angår at sammenligne med Paven, og er af islamkendere beskrevet som en meget moderat religiøs leder.
  Altså i en vesterlændings øjne noget af det bedste Mellemøsten kan præstere.

  Denne fine mand, der vil begrænse ytringsfriheden, lukke aviser, straffe og lave ”sjove” tegninger af redaktører i et fjernt land, hvor han absolut intet har at gøre; ja – han går også ind for selvmordsbombere, der angriber kvinder og børn, og betegner handlingen som værende i overensstemmelse med islamisk religiøs lov!

  De ovenfor nævnte avisoverskrifter fremtræder i et forklarelsens lys, når man ser prøver at sætte sig ind i hr. Tantavis tankegang. Tankevækkende at denne ”muslimske pave”, ud over selvmordsbombere, har overskud til at fantasere om en jysk avis og sjove tegninger; samtidig med at den verden han lever i og har ansvar for, holdes oppe af bistand fra udlandet.

  Hvis han f.eks. ville forholde sig til, hvad FN i sin tid skrev om tilstanden i Mellemøsten. Eller hvad hr.Mrutyuanjai Mishra skrev i sin kronik i JP den 17. aug. Bl.a. at Mellemøsten inden år 2020 har brug for 80 millioner nye jobs, for blot at fastholde arbejdsløsheden på det nuværende niveau som er 50 % arbejdsløse. Ja, så ville det hjælpe gevaldigt på ”The images af the Middle East”.

  Kvindeundertrykkelsen og skolebøgernes had mod andre trosretninger kunne vist også tåle lidt opmærksomhed, det samme med forfølgelsen af kristne og andre trossamfund i muslimske lande.

  Verden kunne også bruge en fatwa mod terrorisme og mod æresdrab..

  Hvis Sheiken af Al Azhar ville kaste sine og andre imamers kræfter ind i disse problemer, så er der måske et håb for Mellemøsten og for dialogen mellem vore to kulturer.

  Efter at have set sheikens udtalelser og oplevet andre frastødende imam-typer under- og specielt efter Mohammed krisen, er det uhyre svært at se, hvordan vi i Europa kan have en meningsfuld dialog med sheiken og hans imamer, der – må jeg gå ud fra, repræsenterer det sande islam. Og det synes en umulig opgave, at integrere stærkt religiøse muslimske tilvandrere og deres børn, når de har parabolerne rettet ind mod disse prædikanter.

  Images of the Middle East? – De første uger var en rigtig grim oplevelse!

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.