Koranen er blevet meldt til politiet af Stop Islamiseringen af Danmark (SIAD).

Den islamkritiske forening mener, at halvdelen af koranen – muslimernes hellige bog – skal skrottes. Og den har sendt kravet til den populære arabiske tv-station Aljazeera i Qatar. Også de arabiske landes ambassader i Danmark vil få et brev med en beskrivelse af anmeldelsen, oplyser formanden Anders Gravers.

Derfor har de anmeldt den til justitsministeren og krævet, at hun forbyder de koranvers, der efter SIAD’s mening strider mod grundloven.

Mere på Politiken

Fra SIAD’s hjemmeside:

SIAD og Geert Wilders fra Holland, leder af Frihedspartiet (PW),  på linie om koranens skæbne i Europa

SIAD kræver alle de koranvers der ikke er forenlige med dansk sæd og skik forbudt efter Grundlovens § 67 og 69: “Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages der strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.” §69 fortæller hvordan dette skal gøres: “De fra folkekirken afvigende trossamfunds forhold ordnes nærmere ved lov.”

Samtidig kræver vi af justitsministeren at hun bruger §78 stk.2 i Grundloven: “Foreninger der virker ved eller søger at nå deres mål ved vold, anstiftelse af vold eller lignenede strafbar påvirkning af anderledes tænkende, bliver at opløse ved dom.”

Og hermed kommer enhver moské ind under §78 stk.2, så lang tid de dele af koranen bliver læst op hvor der opfordres til vold, drab og trusselspåvirkning af anderledes tænkende.

SIAD har en gang før opfordret til forbud af koranen i 2005, men denne gang kræver vi det i henhold til Grundloven, som jusitsministeren har skrevet under på at hun vil overholde.

Kravet er afsendt i dag.

Mere på SIAD’s blog

OPDATERING: Man har forsøgt noget lignende i Indien via en kommentar på Every Kinda People.

Omtale på Politically Incorrect in Deutschland og France Echos

64 Kommentarer

 1. Tilbageholdenhed med støtte til forslaget vil så vidt jeg kan bedømme det, enten vise at man ikke anser det for et problem, at der opfordres til vold, drab og trusselspåvirkning og handles i overensstemmelse dermed eller- man allerede har opgivet enhver modstand mod islamisering.
  Eller man overhovedet ikke anser forbindelse mellem koranvers, moskeer og personers opførsel respektive handlinger for væsentlig.

  Jeg støtter forslaget.

  Den ærede læser opfordres her til at anføre flere argumenter hvormed man kan begrunde undladelse til at tilslutte sig forslaget!

 2. Det er også mærkeligt.
  Koranen og al mulig marxistisk litteratur handles i dag i boghandeler, som man blot kan gå ind i fra gaden.
  Jeg læste Mein Kamph som 15 årig og havde lyst til at se den igennem igen og opdagede, at jeg skulle lede efter den på internettet.

  falkeøje

 3. Islam er ikke en religion, det er en krigssekt med en farisæisk overbygning.
  At den har over en milliard tilhængere, bør ikke hæve den over loven.

 4. Man kan støtte SIAD ved at udfylde deres anmeldelse til folketingsvalg – findes på hjemmesiden. Tror ikke de kommer ind, men det vil skabe mere opmærksomhed om problemerne.

 5. SIAD består af en flok bindegale personligheder. Hvis de skulle anmelde Koranen til politiet, skulle det samme ske for Bibelen…
  Menm den har de i SIAD vel heller ikke læst i…

 6. I og med at Bibelen udgør en helhed, så kan du vel selv regne dig frem til resten? Store dele af Koranen er også med i Bibelen, da begger bøger har deres udgangspunkt i jødernes Tora….

 7. -> #10 Hojda

  Som den sande kuturelle selvhader Maltesen er, så kan han ikke se forskel på en lovreligion (Koranen) og en religion som ikke er (det Nye Testamente).

  Maltesen er den type historien konstant underkender. Eksempelvis tror jeg på, at Berlin-murens fald var forfærdelig pinlig for Maltesen, og han har sikkert holdt lsv profil et stykke tid, indtil han fandt en ny totalitær idelogi, (islamismenr) som kunne bringe lidt orden i hans forvirrede tanke-univers.

 8. -> #11 Maltesen

  I og med det Ny Testamente er en korrektion af det gamle testmante kan der jo altså ikke være tale om lovreligion. Koranen bliver opfattet af muslimerne som guds ord, og der kan naturligvis IKKE være tale om at fortolker guds ord.

  Dertil kommer, at koranen nærmest indeholder en manual til hvorledes samfundet skal indrettes, både i stort og småt. Derimod taler Jesus i det nye testamente om, at man “skal give hvad kejserens hvad kejseren hvad kejserens er, og gud havd guds er”. Altså det præcis modsatte af en lov-religion.

 9. @JensH: Du har vist ikke den store teologiske begavelse, siden du kan påstå at det NT er en religion, hvilket den ikke er. NT er den ene af to bøger i Bibelen og kristendommen er religionen med Gud i skikkelse af Jesus som centrum.
  NT er ikke en korrektion af GT (Gammel Testamente), men Jesu opfyldelse af profitierne fra GT, hvilket han flere gange gør opmærksom på over for deciplene og jøderne (de skriftkloge). GT og NT regnes for at være flettet sammen, da de referer frem og tilbage. Samtidig mener troende kristne, at Bibelen under ét er Guds kærlighedserklæring til menneskene.
  Jøderne i vor tid lever efter det vi kalder GT, hvilket også udgør loven, Guds lov. De afventer stadig Messias’ 1. komme.
  Du er da godt nok den dummeste af samtlige af Hodja’s “venner”, hvis du kan påstå at Murens fald var pinlig for mig. Sådan en lille dum “mand” som dig, har vist ikke den store hjerne at gøre godt med, hvis du tror at deres findes nogen, som gerne vil have set Muren blive stående.
  Bibelen har også en manuel til hvordan samfundet skal indrettets – det sidste du skriver har ikke en fis at gøre med, om noget er en lovreligion eller ej.

 10. Nu er Kristendommen, end ikke jødedommen noget som dikterer et khalifat, eller et religiøst diktatur.
  Ej heller er de noget som dikterer hellig krig mod omverdenen indtil den er underlagt dette religiøse diktatur.

  Kristendommen er dette alene:
  “Mester, hvad er det største bud i loven ?” Han sagde til ham: “‘Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind.’ Det er det største og det første bud. Men der er et andet, som står lige med det: ‘Du skal elske din næste som dig selv.’ På de to bud hviler hele loven og profeterne.” (Matt 22,36-40)

  Dette bud står over alt i biblen, over alt teologisk spindelvæv.

  I koranen er dette vers som står over alt andet:

  9.5: “Then, when the sacred months have passed, slay the idolaters wherever ye find them, and take them (captive), and besiege them, and prepare for them each ambush.”

  Forskellen er til at tage og føle på, i bogstaveligste forstand.

 11. @Thomas Bolding Hansen: Og du skal elske din fjende som dig selv.
  Måske skulle du læse GT, hvilket nok vil give dig et par overraskelser eller flere…

  @Jacob A: Det vil jeg også godt vide, da jeg slet ikke har alderen til at have været den slags…
  Det viser bare JensH’s mangenlende viden på det område…

 12. Jeg vil være en hykler, hvis jeg påstod jeg elskede min fjende.
  Jeg kan dog delvist forstå ham, det gør dog ikke hans gerning rigtig.

  Jesus piskede også dem som ikke var skyldige i andet, end at handle i templet – ikke sandt?

  Jeg ville læse det gamle testamente hvis det var relevant for krig eller fred den dag i dag.

 13. @Thomas Bolding Hansen: Hvis du vil forstå Bibelen, er du nødt til at læse Bibelen fra start til slut.
  Jesus har ikke pisket nogen, men jaget hyklerne ud af templet.

 14. Man orker næsten ikke personer som Maltesen. Det er som at starte fra scratch igen igen. Alle hans “argumenter” er så letgennemskuelige, at man krummer tæer ved synet. Vor Herre bevares, havde jeg nær sagt.

  Maltesen: Læs Ibn Warraq.

 15. @Anna Lyttiger: Måske skulle du for en gangs skyld prøve at læse, hvad det er jeg skriver. Måske kunne du og dine små fremmedfjenske “venner” lære lidt af det…
  Det samme kunne gøre sig gældende for den anonyme Hodja.

 16. Hvis det gamle testamente var så slemt og havde samme absolutte status, ville det afspejle sig i den ortodokse jødedom.
  Nu har ortodokse jøder måske nok nogle frastødende, antimoderne renlighedsregler, det samme har muslimerne, men det er ikke der vi siger fra vel?

  Ortodokse muslimer taler om at underlægge jorden et sharia og khalifatdiktatur, om at føre krig mod de vantro og slå dem ihjel, de får tusindvis af mennesker dræbt hvert år og sørger for, at hundredevis af millioner lever i lænker, specielt kvinder.
  Dertil kommer alle de millioner som dør i krige og konflikter for tiden, som ikke ville dø, hvis folk ikke længere troede på den krigskult med en farisæisk overbygning.
  hvis den muslimske verden ville ophøre med at være så udviklingshæmmede af koranen og hadith, kunne de leve i fred og velstand som de fleste og koncentrere sig om at skabe et samfund der er værd at leve i.

 17. @Thomas Bolding Hansen: Hvor meget er det lige den enekelte dansker beskæftiger sig med religion i det hele taget, hvilket også gælder dig og resten af banden her? Jeg kan sagtens finde blodige passager i GT, som f.eks. Est. 9, 5, hvor …”jøderne slog alle deres fjender med sværd og drab og tilintetgørelse, og de behandlede deres modstandere efter forgodtbefindende.” Det er hevet ud af sin rette sammenhæng, ligeson det bliver gjort med muslimernes Koran, når I skal finde passager, der ikke lige passer ind i jeres snæversynede tilværelse.
  Ved du overhovedet hvad farisæisk betyder ligesom fundamentalist?

 18. Malthesen:

  At der er grumme passager i GT er da rigtigt nok, men HVOR mange jøder(eller kristne) er det lige, der render rundt og kræver Moseloven indført i hele verden? Og hvor mange jøder(og kristne) sprænger bomber på offentlige steder i deres religions navn?

  Stalinist er du bestemt ikke, men kanske naivist..?

  VH
  Jacob A

  VH

 19. Farisæerne var en jødisk sekt med overdrevent fokus på ritualer, der var overbeviste om, at netop deres vej var den mest rigtige.
  De mente kort sagt at moral var sekundær, det vigtigste var, at være farisæer som fulgte ritualerne fra punkt til prikke.
  Kristus forsøgte som du nok er bekendt, at mane denne overtro i jorden.
  Den blev desværre genoplivet af muhammad, der regnede ud at kombinationen af krigsekt og farisæisme, var langt mere effektiv end de to hver for sig.
  1400 års succes viser udelukkende, at han havde ret.
  Et moralsk verdenbillede og en kærlig gud som klart sagde “du må ikke slå ihjel”, “du skal elske din næste som dig selv”, kunne han ikke bruge til noget.
  Sådan en tro ledte blot til pacifisme, og denne pacifisme bidrog til at 2/3 del af den kristne verden blev overrendt af muslimerne.

 20. Maltesen, den dag kristne og jøder taler om jihad, indtil hele verden er underlagt et kristent diktatur.
  Den dag Kristne og jøder skærer halsen over på muslimer under råbet ” Kristus eller jehova, er stor”.
  Den dag der begåes folkemord i Jødedommens og kristendommens navn, så kom igen.
  Så vil vi være enige i at de er det samme som islam.

  Men sandheden er, at islam er en farisæisk krigssekt. Den har fået en masse mennesker slået ihjel, men det er småting i forhold til hvad den vil få slået ihjel i nær fremtid.
  De kan flinke mennesker intet gøre i mod, ligesom flinke Russere ikke standsede bolchevikkerne, eller flinke Tyskere ikke standsede Hitler.

  Kristus sagde, stik dit sværd i skeden.

  Muhammad sagde – tag det frem og tøv ikke, med at bruge det.

  Kristus sagde “du må ikke slå ihjel ”

  Muhammad sagde – du skal slå ihjel og blive slået ihjel, hvis du kan og ikke har en meget god undskyldning for at lade være.

  Kristus sagde “elsk din næste som dig selv” uanset om han er tolder eller synder, luder osv.

  Muhammad sagde – vantro, dem som ikke kunne eller ville følge muhammad, er de værste af alle dyr.

  Kristus sagde “mit rige er ikke af denne verden”

  Muhammad sagde “at han var blevet beordret til at kæmpe mod alle folk indtil de sværger til allah eller betaler jizya i villig underkastelse”

  Kristus foragtede “de kalkede grave” farisæerne og de skriftkloge.

  Muhammad fik genindført begge to og fremelskede begge dele.

  Muhammad påstod hans komme var forudset i det ny testamente – find selv hvor det er.

 21. Der findes ikke mange vers som ikke passer ind vores “snæversynede” verdensbillede.
  Det “snæversynede” verdensbillede deles af 99.9 % af islamiske teologer gennem alle tider, netop fordi det er klokkeklart når man læser koranen og hadith, hvad der menes.

  “The defeatists among the Muslims come out to defend Islam, and they want to disavow Islam of this so-called lie, so they deny that Islam was spread by the sword, and they say that jihad is not prescribed in Islam, except in the case of self-defence. There is no such thing in Islam as taking the initiative in fighting in their view. This goes against what the Muslim scholars have stated, let alone the fact that it goes against the Qur’aan and Sunnah. ”

  http://www.islam-qa.com/index.php?ref=43087&ln=eng&txt=jihad

  All of these texts – and many others in the Qur’aan and Sunnah – mean that it is obligatory for the Muslims to wage jihad against the kuffaar and take the initiative in that. The scholars are unanimously agreed that jihad against the kuffar, and seeking them in their own lands, and calling them to Islam, and waging jihad against them if they do not accept Islam or accept paying the jizyah, is obligatory and has not been abrogated.

  http://www.islam-qa.com/index.php?ln=eng&QR=34830

  One of the strangest things to note is that we are living in a time when some of the Muslims are embarrassed to quote the verses and ahaadeeth on jihad in front of their kaafir friends. Their faces turn red because they are too shy to mention the rulings on the jizyah, slavery and killing prisoners of war. They wish that they could erase these verses and ahaadeeth from the Qur’aan and Sunnah so that they would not be criticized by this world with its backward principles despite its claims to be civilized. If they cannot erase them then they try to misinterpret them and distort their meanings so that they suit the whims and desires of their masters. I will not say so that they suit their whims and desires, for they are too weak to have their own whims and desires, and too ignorant. Rather it is the whims and desires of their masters and teachers among the missionaries and colonialists, the enemies of Islam.”

  http://www.islam-qa.com/index.php?ref=34830&ln=eng&txt=One%20of%20the%20strangest%20things%20to%20note%20is%20that%20we%20are

 22. @Jacob A: Hvad med lige at skrive mit navn rigtigt, så skal jeg nok svare dig til bage en anden gang.

  @Thomas Bolding Hansen: Sig mig, hvor meget historie har du overhovedet lært? Er kristendommen ikke blevet (mis)brugt til at tvinge andre til omvendelse eller truet med mord og meget andet grumt? Er der ikke personer i kristendommens navn, som springer abortklinikker i luften, kontorbygninger i Oklahoma? Er der ikke politikere som i kristendommens navn, som har ført borgerkrig i Nordirland?
  Du er da godt nok en spade, hvis du kan sammenligne islam med nazismen i Tysklan eller det, som skete i Rusland. Der var nogle historiske ting, som drev hhv. Tyskland og Rusland ud i facismen. Og derfor fik så stort et tag i befolkningerne i de to lande.

 23. Ok, Maltesen _uden_ h;

  “At der er grumme passager i GT er da rigtigt nok, men HVOR mange jøder(eller kristne) er det lige, der render rundt og kræver Moseloven indført i hele verden? Og hvor mange jøder(og kristne) sprænger bomber på offentlige steder i deres religions navn?”

  VH
  Jacob A

 24. Tja, lige som nazismen og kommunismen er islam en totalitær ideologi, der ikke har det fjerneste mod at tilrane sig diktatorisk magt, med våben i hånd.
  Som deler verden op i de “rigtige”, som skal herske over de “forkerte”.
  Den er lige så antidemokratisk og intolerant, som de andre.

  Jeg har læst rigeligt historie, det her er ikke kun historie.

  Jeg gengiver blot hvad islam er, i følge sine egne skrifter, og i følge deres egne lærde.

  Og almindelige muslimer stemmer på hamas den dag i dag, ikke engang Hitler var så klar i sin retorik angående hvad han ønskede.

  Den religion har fået millioner slået ihjel, og den vil få langt flere slået ihjel i dette århundrede.

  Det nytter ikke at være uenig med virkeligheden, virkeligheden er som den nu engang er.

  Islamisterne vil IKKE! og aldrig! anerkende Israel, men vil arbejde mod at udslette landet.
  Islamisterne vil forsøge, at islamisere hele verden, erobre den med våben om nødvendigt. Sådan er det, sådan har det altid været, igen og igen i 1400 år, sådan vil det være så længe muslimer tager “profetens” ord og eksempel alvorligt.

  Læs dog selv historie, Maltesen.

  Der er intet nyt under månen, hvad angår islam.

 25. Ok, Maltesen, så lad mig spørge dig igen: Hvor mange jøder eller kristne kræver Moseloven indført på verdensplan? Ellers har TBH vist sagt det der skulle siges.

  Venlig hilsen
  Jacob A

 26. Maltesen – her et lille citat, du kan hygge dig med:

  Those who know nothing of Islam pretend that Islam counsels against war. Those [who say this] are witless. Islam says: Kill all the unbelievers just as they would kill you all! Does this mean that Muslims should sit back until they are devoured by [the unbelievers]? Islam says: Kill them, put them to the sword and scatter [their armies]…. Islam says: Whatever good there is exists thanks to the sword and in the shadow of the sword! People cannot be made obedient except with the sword! The sword is the key to Paradise, which can be opened only for the Holy Warriors! There are hundreds of other [Quranic] suras and Hadiths [sayings of the Prophet] urging Muslims to value war and to fight. Does all this mean that Islam is a religion that prevents men from waging war? I spit upon those foolish souls who make such a claim.

 27. Ja lad os da endelig forbyde Koranen, det er da sådan en forfærdelig læsning omkring kærlighed og underkastelse af Guds vilje.
  Puha sikke noget skidt…
  Tag jer dog sammen!! Der er ikke noget at sige til at folk ikke kan leve fredeligt sammen sådan så visse mennesker opfører sig..
  Hvad kan du ligge til grund for at nogle mennesker ikke kan leve fredeligt med deres religion.
  Og hvad er det for en gang mudderkastning man har gang i..
  Uha lad mig komme helt ned på jeres plan så i måske kan forstå hvad jeg siger. Koranen, Biblen, Toraen er alle fyldt med kærlighedshistorie til Gud og profeter og de er også fyldt med vold. Hvem skal dømme om hvad der er bedst?? Ellers kan vi da lige så godt beslutte at der kun må produceres og sælge letmælk fordi det synes jeg er bedst og sundest for kroppen..

 28. Selvfølgelig skal vi ikke forbyde Koranen, lige så lidt som vi skal forbyde Mein Kampf, Stalins samlede værker, eller Det Gamle Testamente ect. De er historiske dokumenter, og skal behandles som sådan. Synes faktisk, at det er et ret dumt “signal-politisk” forslag fra SIAD.

  VH
  Jacob A

 29. Elif, hvordan ser det ud når man kommer ned fra drømmenes elfenbenstårn?

  Lad os tage lidt kærlighed fra koranen og sande hadiths:

  “2.191

  SHAKIR: And kill them wherever you find them,”

  “Quran-2:216, Fighting is prescribed for you, and ye dislike it. But it is possible that ye dislike a thing which is good for you”

  “They ask you concerning fighting in the Sacred Months. Say, “Fighting therein is a great (transgression) but a greater (transgression) with Allâh is to prevent mankind from following the Way of Allâh, to disbelieve in Him, to prevent access to Al-Masjid-al-Harâm (at Makkah), and to drive out its inhabitants, and Al-Fitnah is worse than killing. (cont.) 2:217”

  “Quran-4:74- Let those fight in the cause of Allah Who sell the life of this world for the hereafter. To him who fighteth in the cause of Allah,- whether he is slain or gets victory (i.e. killed or be killed) – Soon shall We give him a reward of great (value).”

  “04.77 YUSUFALI: Hast thou not turned Thy vision to those who were told to hold back their hands (from fight) but establish regular prayers and spend in regular charity? When (at length) the order for fighting was issued to them, behold! a section of them feared men as – or even more than – they should have feared Allah: They said: “Our Lord! Why hast Thou ordered us to fight? Wouldst Thou not Grant us respite to our (natural) term, near (enough)?” Say: “Short is the enjoyment of this world: the Hereafter is the best for those who do right: Never will ye be dealt with unjustly in the very least! ”

  “Quran-4:95- Not equal are those believers who sit (at home) and receive no hurt, and those who strive and fight in the cause of Allah with their goods and their persons. Allah hath granted a grade higher to those who strive and fight with their goods and persons”

  “Surah 8:12 “I shall terrorize the infidels. So wound their bodies and incapacitate them because they oppose Allah and His Apostle.” ”

  “Quran-8:39, And fight them on until there is no more tumult or oppression, and there prevail justice and faith in Allah altogether and everywhere (in this earth of Allah). ”

  “9:1 Freedom from obligation (is proclaimed) from Allah and His messenger toward those of the idolaters with whom ye made a treaty”
  (Efter Mekkas nederlag til muhammad)

  “Quran-9:5, But when the forbidden months are past, then fight and slay the Pagans wherever ye find them, and seize them, beleaguer them, and lie in wait for them in every stratagem. ”

  Quran- 9:29, “Fight those who believe neither in Allah nor the Last Day, nor hold that forbidden which hath been forbidden by Allah and His Messenger, nor acknowledge the religion of Truth (Islam), even if they are of the People of the Book (Christians and Jews), until they pay the Jizya with willing submission, and feel themselves subdued.”

  “9:30 And the Jews say: Ezra is the son of Allah, and the Christians say: The Messiah is the son of Allah. That is their saying with their mouths. They imitate the saying of those who disbelieved of old. Allah (Himself) fighteth against them. How perverse are they!”

  9:41 “Go forth, light-armed and heavy-armed, and strive with your wealth and your lives in the way of Allah! That is best for you if ye but knew.”

  Quran: “9:111, Allah hath purchased of the believers their persons and their goods; for theirs (in return) is the garden (of Paradise): they fight in His cause, and slay and are slain: a promise binding on Him in truth, through the Law, the Gospel, and the Qur’an”

  “9:123 O ye who believe! Fight those of the disbelievers who are near to you, and let them find harshness in you,, and know that Allah is with those who keep their duty (unto Him).

  9:122 And the believers should not all go out to fight. Of every troop of them, a party only should go forth, that they (who are left behind) may gain sound knowledge in religion, and that they may warn their folk when they return to them, so that they may beware. ”

  “Sahih Al Bukhari, 216:”I have been ordered to fight against people until they testify that there is no God but Allah & that Muhammad is the Messenger of Allah & until he performs the prayers & pays the Zakat.”

  *

  Volume 5, Book 59, Number 436: Bukhari
  Narrated Sulaiman bin Surd:
  When the clans were driven away, I heard the Prophet saying, “From now onwards we will go to attack them (i.e. the infidels) and they will not come to attack us, but we will go to them.”

  *

  Bukhari Volume 4, Book 52, Number 42:
  Narrated Ibn ‘Abbas:
  Allah’s Apostle said, “There is no Hijra (i.e. migration) (from Mecca to Medina) after the Conquest (of Mecca), but Jihad and good intention remain; and if you are called (by the Muslim ruler) for fighting, go forth immediately.

  *

  Bukhari Volume 4, Book 52, Number 79:

  Narrated Ibn ‘Abbas:
  On the day of the Conquest (of Mecca) the Prophet said, “There is no emigration after the Conquest but Jihad and intentions. When you are called (by the Muslim ruler) for fighting, go forth immediately.” (See Hadith No. 42)

  *

  Bukhari Volume 4, Book 52, Number 44:
  Narrated Abu Huraira:
  A man came to Allah’s Apostle and said, “Instruct me as to such a deed as equals Jihad (in reward).” He replied, “I do not find such a deed.” Then he added, “Can you, while the Muslim fighter is in the battle-field, enter your mosque to perform prayers without cease and fast and never break your fast?” The man said, “But who can do that?” Abu- Huraira added, “The Mujahid (i.e. Muslim fighter) is rewarded even for the footsteps of his horse while it wanders bout (for grazing) tied in a long rope.”

  *

  Bukhari Volume 4, Book 52, Number 46:
  Narrated Abu Huraira:
  I heard Allah’s Apostle saying, “The example of a Mujahid in Allah’s Cause– and Allah continuously. Allah guarantees that He will admit the Mujahid in His Cause into Paradise if he is killed, otherwise He will return him to his home safely with rewards and war booty.” knows better who really strives in His Cause—-is like a person who fasts and prays

  *

  Bukhari Volume 4, Book 52, Number 88:
  Narrated Anas:
  The Emigrants and the Ansar started digging the trench around Medina carrying the earth on their backs and saying, “We are those who have given a pledge of allegiance to Muhammad that we will I carry on Jihad as long as we live.” The Prophet kept on replying, “O Allah, there is no good except the good of the Hereafter; so confer Your Blessings on the Ansar and the Emigrants.”

  *

  Bukhari Volume 2, Book 26, Number 594:

  Narrated Abu Huraira:

  The Prophet was asked, “Which is the best deed?” He said, “To believe in Allah and His Apostle.” He was then asked, “Which is the next (in goodness)?” He said, “To participate in Jihad in Allah’s Cause.” He was then asked, “Which is the next?” He said, “To perform Hajj-Mabrur.

  *

  Bukhari Volume 4, Book 52, Number 63:
  Narrated Al-Bara:
  A man whose face was covered with an iron mask (i.e. clad in armor) came to the Prophet and said, “O Allah’s Apostle! Shall I fight or embrace Islam first? “The Prophet said, “Embrace Islam first and then fight.” So he embraced Islam, and was martyred. Allah’s Apostle said, A Little work, but a great reward. “(He did very little (after embracing Islam), but he will be rewarded in abundance).”

 30. Langt mere interessant i øvrigt, lidt NUTIDIG!, altså ikke historisk – nod nod, know what I mean?, kærlighed til gud og from religions dyrkelse:

  ““I have complete faith that Islam will invade Europe and America, because Islam has logic and a mission”

  Muslim Brotherhood movement leader Muhammad Mahdi Othman ‘Akef

  *

  “Islam is a revolutionary doctrine and system that overturns governments. It seeks to overturn the whole universal social order … and establish its structure anew … Islam seeks the world. It is not satisfied by a piece of land but demands the whole universe … Islamic jihad is at the same time offensive and defensive … The Islamic party does not hesitate to utilize the means of war to implement its goal.”

  Mawdudi – en af de største islamistiske ideologer i sidste århundrede – hvis komentar til koranen er blandt de fem mest læste.
  I forordet til Sura 9 i den kommentar, står i øvrigt dette:

  Problems of the Period
  If we keep in view the preceding background, we can easily find out the problems that were confronting the Community at that time. They were:
  1. to make the whole of Arabia a perfect Dar-ul-Islam,
  2. to extend the influence of Islam to the adjoining countries,
  3. to crush the mischiefs of the hypocrites, and
  4. to prepare the Muslims for Jihad against the non- Muslim world.

  In order to prepare the Muslims for Jihad against the whole non-Muslim world, it was necessary to cure them even of that slight weakness of faith from which they were still suffering. For there could be no greater internal danger to the Islamic Community than the weakness of faith, especially where it was going to engage itself single-handed in a’ conflict with the whole non-Muslim world. That is why those people who had lagged behind in the Campaign to Tabuk or had shown the least negligence were severely taken to task, and were considered as hypocrites if they had no plausible excuse for not fulfilling that obligation. Moreover, a clear declaration was made that in future the sole criterion of a Muslim’s faith shall be the exertions he makes for the uplift of the Word of Allah and the role he plays in the conflict between Islam and kufr. Therefore, if anyone will show any hesitation in sacrificing his life, money, time and energies, his faith shall not be regarded as genuine. (vv. 81-96).

  *

  “The wave of the Islamic revolution will soon reach the entire world,”

  “Have no doubt… Allah willing, Islam will conquer what? It will conquer all the mountain tops of the world.”

  Iranian President-Elect Mahmoud Ahmadi-Nejad

  *

  “Islam will return to Europe as a conqueror and a victor after being expelled from it twice – once from the south, from Andalusia, and a second time, from the east, when it knocked several times on the doors of Athens.” Qaradawi ruled that Muslims should re-conquer “’former Islamic colonies’ in Andalus
  (Spain), southern Italy, Sicily, the Balkans and the Mediterranean islands.”

  Qaradawi er en af de mest populære imaner med millioner af tilhængere, som mange gange årligt er i Arabisk fjernsyn. Han betragtes generelt som moderat

  *

  “We are not fighting,” Mr. Massawi said, “so that you will offer us something. We are fighting to eliminate you.”

  Hussein Massawi, tidligere Hezbollah leder

  *

  Following are excerpts from speeches and interviews with Iraqi Ayatollah Ahmad Husseini Al-Baghdadi, which aired on Al-Jazeera TV on May 5, 2006, on Syrian TV on May 3, 2006, and on ANB TV on April 14, 2006.

  Ayatollah Ahmad Husseini Al-Baghdadi: Jihad in Islam, from the perspective of Islamic jurisprudence, is of two types: Jihad initiated by the Muslims, which means raiding the world in order to spread the word that “there is no God but Allah, and Muhammad is the Prophet of Allah” throughout the world. But this raid will not materialize in our era – the era of barbaric American capitalistic globalism -unless the Infallible, peace be upon him, is present.

  But there are jurisprudents, both Sunnis and Twelver Shiites, who said the presence of the Infallible is not a prerequisite. If the objective and subjective circumstances materialize, and there are soldiers, weapons, and money – even if this means using biological, chemical, and bacterial weapons – we will conquer the world, so that “There is no God but Allah, and Muhammad is the Prophet of Allah” will be triumphant over the domes of Moscow, Washington, and Paris.

  *

  The following is the transcript of selections from the Hamas video:

  “We will rule the nations, by Allah’s will, the USA will be conquered, Israel will be conquered, Rome and Britain will be conquered…

  *

  Following are excerpts from an address given by Hamas leader Khaled Mash’al at the Al-Murabit Mosque in Damascus. The address was delivered following the Friday sermon at the mosque and was aired on Al-Jazeera TV on February 3, 2006.

  “times of victory and glory will be upon our nation, and the West will be full of remorse, when it is too late.”

  “Tomorrow, our nation will sit on the throne of the world. This is not a figment of the imagination, but a fact. Tomorrow we will lead the world, Allah willing. Apologize today, before remorse will do you no good. Our nation is moving forwards, and it is in your interest to respect a victorious nation.”

  you are fighting the army of Allah. You are fighting against peoples, for whom death for the sake of Allah, and for the sake of honor and glory, is preferable to life. You are fighting a nation that doest not tire, even after a 1,000 years of fighting. Today, you are facing peoples filled with faith, with the love of Allah, the love of Allah’s Prophet, with bravery, glory, and pride – a nation that knows its way, a nation that knows what it is, a nation that respects itself. How can you possibly defeat us?

  Nu du er komemt “helt ned” til vores niveau, skulle du måske prøve at forstå, at det ikke er flyueknepperi vi har gang i.
  Islam er ikke en religion som andre, det er en krigskult med et farisæisk sektvæsen – det siger jeg ikke for at være ond, men fordi det er sandheden.
  Ikke sandheden for den almindelige muslim der har stukket hovedet i jorden og lader som ingenting, fordi vedkommende foretrækker, at leve i fred.

  Men sandheden som den står klart og tydeligt i koranen og hadith, som den er blevet ensstemmigt tolket ( hvad angår offensiv jihad ) af den samlede muslimske ulema, de lærde i 1400 år!

  Jeg har ikke noget i mod, at folk har et inderligt og kærligt forhold til gud, beder og faster, osv.
  Jeg har stor respekt for alle religioner undtaget islam. Dvs. der findes muslimer som ikke tager koranen bogstaveligt og fornægter at hadiths skulle være sande, problemet er bare, det kan de ikke overbevise resten af muslimerne om.
  For hadiths er sande, muhammad var en krigsherre og forfører, sektleder af rang.

  Det er dig der er fordomsfuld, ikke mig! Jeg gør ikke i fordomme, jeg prøver, at nå frem til de nøgne facts.

  Problemet er som jeg allerede har sagt, at islamister stræber mod et globalt islamisk diktatur, de er villige til at føre krig og slå ihjel for at nå det mål – de er for tiden ikke stærke nok, men det varer ikke evigt, det varer knap de næste 20-40 år ud.
  Islam har været svagere end islam er nu, og er dog kommet igen.

  Ignorance kombineret med falske håb, har før bragt os ind i en megastor krig, nemlig da Hitler kom til magten.
  Det kan ske igen, vi er præcis på sammen spor lige nu.
  De falske håb er dog nok større i dag og ignorancen lige så.

 31. @Hodja: Jeg går ud fra, du er medlem eller støtter siad siden du har direkte link til dem?

  @Thomas Bolind Hansen: Hvad med at skrive dine egne meninger, selvom de er frastødende, i stedet for at agere spammer? Ked af at sige det, men dine holdninger tangerer noget som man kan finde hos dnsb, hvis du sammenligner islam med noget så frastødende som nazismen og kommunismen.

  @Anna Lyttiger: Og hvad skal man så lige bruge et citat, som med statsgaranti er taget ud af sin helhed? Gaaaaapppp

  @Jacob: Det fremgår af det, som jeg har skrevet.

 32. Egentligt er det omsonst at debatere med Typer som maltebasse.

  “Manden” snakker for snakkens skyld uden at vide en brik om hvad han ævler om, når folk allerede i 30-erne sammenlignede nazisterne med islam (læs Blixen og Churtill) samt at utallige har gjort det lige siden tja så kunne der måske være noget om snakken.
  Begge har ihvertfald meget lignende fællestræk, som de iøvrigt også deler med den sidste store dødsideologi kommunismen.

  Som flere andre også uden held har forsøgt at spørge naivisten om, er det vist de færreste kristne og jøder der går rundt med en våd drøm om at underlægge sig hele kloden.

  Det er også de færreste kristne og jøder der med vold og massedrab ville opnå dette.

  For ikke at sige at det vist også er de færreste kristne og jøder der dyrker døden og martyriet mere end selve livet.

  Jeg finder det glimrende at man forsøger at gøre de værste skrifter af den dødskult ulovligjort, jeg mistænker bare at vi er blevet alt for dhimificeret til at have nosser nok til sådan et forbud, men forbydes skulle det.

  Thi man kan vist ikke have set særligt meget til virkeligheden hvis man hævder at det ikke er de utallige volds udgydelser i de islamiske tekster er selve kilden til muslimers vanvittige opførsel overalt på kloden.

  Nå ja og tilgiv mig Maltebasse men Oklahoma bombemanden har selv udtalt at det var et had til det offentlige der fik ham til at bombe en tadadaa offentlig bygning,men hvis du mener det skulle være hans kristne religion der fik ham til det, så må du sgu op med en slags bevis.

  NordIrland er for 117 gang (ja der er temmeligt mange tosser der tilsyneladende tror at deres historier bliver mere sande af at blive sagt tit nok) ikke i bund og grund en religions konflikt, men religionen er et aspekt i en meget kompliceret konflikt.

  Havde du mere eller vil du helt tilbage til korstogene for at finde “bevis” på at islam “bare” er som alle andre religioner.

  Ps Korstogene var såmænd OGSÅ kun en reaktion på islamisk aggresion !

 33. Nå Malte, så er vi ved, at være ovre i den klassiske “skyd budbringeren” når man ikke kan lide budskabet.

  Men andre ord vil du vel helst sige “hold nu kæft og lad som ingenting som os andre”?

  Hvis du har nogle konkrete spørgsmål, så spørg løs, jeg giver svar garanti, så længe det er seriøse spørgsmål.

 34. Maltesen:

  “Jacob: Det fremgår af det, som jeg har skrevet.”

  Nej, det fremgår IKKE af dine svar, hvor mange jøder og kristne, der agitere for Moseloven overalt i verden. Eller bare i Israel eller de kristne lande, for den sags skyld.

  Venlig hilsen
  Jacob

 35. ->43: Jeg er ikke medlem af SIAD, men jeg støtter ethvert initiativ, der begrænser og gerne reducerer islam i Danmark.

  Iøvrigt – for at der ikke skal være tvivl: Jeg repræsenterer kun mig selv. Men med bloggens udbredelse ser det ud til, at jeg rammer nogle meninger, der har brug for at komme frem.

  Og – i modsætning til flere venstrefløjserblogge skal intet her forhåndgodkendes eller censureres. Bortset fra at kommentarer med links ryger i spamfilteret, og det er sysemet, der er indrettet sådan – ikke min opfindelse. Men det har til nu reddet mig for cirka 100.000 spamkommentarer!

 36. Selvfølgelig støtter Maltesen ikke ethvert initiativ, der bremser Racisme. Så ville han jo støtte et forbud af Koranen.

  Hvis man forstår det sådan, at “race” nu også bliver brugt om religion og det er jo sådan retssystemet og især venstrefløjen har valgt at se på den sag. Så er Koranen den mest racistiske bog, jeg har kendskab til. Mein Kamf er en børnebog ved siden af.

 37. @Phanarah: Hvis et forbud mod Koranen skulle have konsekvens, ville det betyde et forbud mod alle hellige bøger, da dansk lovgivning opererer med lighed for loven. Noget som du og dine ‘venner’ her kunne lære lidt af. Har du overhovedet læst Mein Kamf eller spiller du bare lidt smådum?

  Så synes jeg det er lidt spøjst, at visse personer her på denne ‘blog’ henvender sig til mig i 3. person ental. Hvad med lige at henvende jer direkte til mig?

 38. Der er ingen grund til at henvende sig til mennesker der tydeligvis og demonstrativt, ikke ønsker at forstå hvad man siger.

 39. NON A L’ISLAMISATION DE LA FRANCE , DU DANEMARK, DE L’EUROPE.

  La véritable Europe est celle qui résiste à l’agression douce (takya) ou violente de l’islam(qital et autres jihad).
  Je suis français et je soutiens l’état de droit danois et son peuple fier et courageux contre l’obscurantisme coranique.
  Pas de Danistan , pas de Frankistan!

 40. I’d just like to say to you a BIG BRAVOI from France, I love Danemark and I cannot imagine it will become islamic country such as france… france os lost, don’t do same errors than us, I’ll go out of france in maximum 3 years, because here the situation is “explosive” tv & local radios don’t say truth about islam in france and violence…

  Francophone

 41. Mand,.. Jeg har ondt af jer..
  Håber i kommer direkte i helved.
  I vil ænderer guds ord?, Som i gjore med biblen og toranen?
  Koranen vil altid være den samme som den var fra 1400 år siden da Muhammed (Fred vær med ham) fik det åbenbaret.

  Koranen hander ikke om drab mord truslere. Det handler om fred..og hvordan man skal live livet efter guds ord.

  Islam er den eneste religion hvor man opholder guds regler..
  I ændrer relgene hvis der er pati for det.( Bøsser må gerne giftes?) Nej. Gud skabte mand og kvinde for at være sammen)

  Hvorfor indser i ikke bare at islaam er den rigtig religion?
  Der så mange bevisser, Men i er blinde fra sandheden? Ja…

  Prøv at studere Muhammed, (fred vær med ham) Hans liv var perfect. Bare studere ham. Det er det eneste jeg be’r jer om, før i kristere noget som helst.

 42. Og.. For at sige det sidste ord..

  Der er mange i gennem tiderne som prøved at ændere koranen, men det lykkes aldrig.. koranen er ufejlbarig. Og i vil aldrig kunne ænderer den. For det er den sande religion. Alle andre religioner har menskeret ænderer.- Så hvorfor vil i ikke tror? I kommer virklig til at fortyde det på Dommedag. Hvor dem som ikke tror, bliver dømt evighed i ilden, hvor i vil blive tortureret for evig.

 43. Muhammed den lede modbydelige selvudråbte falske profet(må han stadig riste i helvede) er ikke værdig at tilbede.
  Det bedste der vil ske for hele menneskeheden er, når idelogien islam er udryddet/bekæmpet.
  Så kan vi alle oplyste befolkninger grine af gammelt overtro.

 44. Vi tilbeder ikke muhammed, men gud.
  Og prøv at studere proften før du taler dårlig om ham.
  Han livet et perfect liv.
  Han er den mest elsklig person på jorden. Hvorfor tror du muslimmer blir vrede på muhammed’s tegningerne?
  Fordi de elsker ham så meget,,, Og du vil slet ikke kunne sige nogen dårlig ting om ham. tror mig,, prøv at læs om ham. og så fortæl mig hvad der var dårlig i hans liv?

 45. Og hvordan kan han være falsk.
  Og så komme med masse videnskabelige fakta, lægekunst, astronomi osv i koranen. Som folk slet ikke vidste på det tidspunkt? Hvis ikke det var en “guddommelig inspiration”?

 46. Pædofilen muhammeds gerninger er usle og manden var en simpel karavane-røver, der havde sygelige anfald og kaldte dem åbenbaringer og snød de dumme uoplyste mennesker på den tid. Og ja, åbenbart også i vores tid, utroligt!!!
  Den modbydelige jødehader bog koranen, er det værste makværk, som nogensinde er nedskrevet af mennesker.
  Jeg hader muhammed(lad ham sagte riste i flammerne) derfor er det godt med flere muhammed-tegninger. Selvom disse tegninger kun kan være grusomme, fordi muhammed var en led satan.

 47. ismael
  Kan du ikke komme med de mange store videnskabelige mirakler der er i skodranen, for jeg har kun hørt en masse vrøvl, som at muhammed påstår solen står op i vest og en graviditet tager 4 måneder.

  Men kom med alle de kloge ting, så jeg kan se hvorfor i synes muhammed (må han riste for altid for hvert mord og voldtægt han stod bag) er den perfekte mand.

 48. @56

  Er islam en race Maltesen?

  @61,

  Ismael, hvad der ikke var godt i muhammeds liv? Blev han ikke gift med en 6 årig pige? Og havde sex med hende da hun var 9? Det er perverst, ganske enkelt.

  Og dræbte han ikke en småbarnsmor, mens hun sov med sine små børn i armene? Blot fordi hun havde gjort grin med ham?

  Der er vist meget der beviser at din ‘profet’ var et afskyeligt, voldeligt og perverst menneske.

1 Trackback / Pingback

 1. The coran has been reported to Danish police today - Democracy Frontline - Blog

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.