“Mette F forbereder danskerne på krig og dyrtid”

Sådan skriver Hans Rustad i denne artikel om det danske forsvarsforbehold, som Mette vil have fjernet

Taget herfra

Af: Hans Rustad   1. maj 2022, 19:30

Mette Frederiksen er den mest krigeriske statsminister i Norden, mere aggressiv end både Andersson og Støre. Men der er ingen fuldstændig overensstemmelse mellem løfter og opfyldelse. Mellem ord og handling. Mette F. bruger først og fremmest politiske greb.

1. juni skal danskerne stemme om det såkaldte forsvarsforbehold, som Danmark i sin tid fik godkendt af EU. Det betyder, at Danmark står uden for det gryende militære samarbejde. Det vil den socialdemokratiske regering have ændret på.

EU ønsker at udvikle en samlet militær styrke. Ukraine betyder et stærkt skub i den retning. Men det kan skabe komplikationer inden for EU og NATO.

Forsvaret i EU er i øjeblikket et politisk projekt, som især Frankrig er ivrig efter.

Indsigelserne mod afskaffelsen af ​​forsvarsforbeholdet er principielle og praktiske: EU er ikke en demokratisk struktur og er ude af stand til at opretholde de mest basale opgaver såsom forsvaret af de ydre grænser. ANNONSE

Asger Aamund skriver på document.dk::

EU har ikke den nødvendige ekspertise til at opbygge et effektivt militært forsvar, der er i stand til at beskytte dets 450 millioner indbyggere. Hverken demokratisk, organisatorisk eller ledelsesmæssigt. Selvom Europa-Parlamentet er valgt, er det formentlig det eneste parlament uden for Nordkorea, der ikke har ret til at foreslå lovgivning. Kun Europa-Kommissionen har den ret.

Parlamentets opgaver og ansvar er således tildelt af Kommissionen og Ministerrådet. I Danmark kan vi med rette sige: “Intet over, intet ved siden af ​​Folketinget”. I EU kan man lige så godt sige: “Alt og alle over EU-parlamentet”. De 27 medlemmer af kommissionen er ikke valgt af folket, men er udpeget af medlemslandenes regeringer.

Lederen af ​​EU-kommissionen er Ministerrådet, som består af medlemslandenes statsoverhoveder. De er alle nationalt valgt og skal genvælges nationalt. De er ikke særligt interesserede i EU-politik, da det altid er nationale problemer og muligheder, der afgør, om de kan fortsætte på posten som topchef. Magten er altså for alvor koncentreret i den kommission, der fungerer som en slags departementstyre, vi havde i besættelsens sidste år. Det svarer til, at Folketinget ikke har ret til at fremme og behandle lovforslag. Det ligger udelukkende under embedsværket. Vil vi virkelig lægge ansvaret for Danmarks sikkerhed i hænderne på et bureaukrati, der reelt er uden for demokratisk styre og kontrol?

Disse bekymringer er de samme, som da Norge to gange sagde nej til medlemskab. Folk forstod, at vi ikke meldte os ind i en fagforening, hvor vi ville “få indflydelse”, som det hed. Vi ønskede at afvikle vores eget demokrati til fordel for et teknokrati.

Socialdemokratiet

Det siger meget om, hvor meget socialdemokratiet har ændret sig, at det er en socialdemokratisk statsminister i Danmark, der går forrest i brugen af ​​krigen til at forene og uddybe integrationen i Europa. Det er et Europa uden folkestyre. Derfor må Mette F. understrege, at Vesten aldrig har været stærkere og aldrig har været mere samlet. Citat fra hendes 1. maj-tale i Ballerup uden for København.

»Vesten er i live. Stærkere end nogensinde måske, siger hun og husker sig selv, da hun var ung i 90’erne, og Berlinmuren faldt.

Mette Frederiksen taler til 1. maj. »Vesten lever. Stærkere end nogensinde måske«

Det sker oftere og oftere, at når politikere påkalder historien, så genkender vi den ikke. Historien er reduceret til slogans.

For Anden Verdenskrig viste faren ved at stå alene, konstaterer Mette Frederiksen, “og i krigens ruiner besluttede vi at bygge vores egen verden,” siger hun.

“Vi samledes for at vinde freden.”

Mette F. vil gerne bygge en historie, der får verden til at hænge sammen. Men for at få det til at ske, må hun kaste sig ud i fremtiden og glemme, at Vesten ikke længere er Vesten. Dele af Vesten var heller ikke Vesten under Den Kolde Krig. Kinddansen med Moskva var der allerede fra 70’erne, og det var til venstre, at den blev fundet.

Nu er de pludselig blevet krigeriske.

Stålfast

Berlingske bruger udtrykket “stålfast” om hendes tale. Mette F. vil opruste. Danske medier nævner Norges forsvar som et forbillede. De er ikke klar over, at det norske forsvar er reduceret på samme måde som det danske.

»Når ufriheden banker på Europas dør, eksisterer neutralitet ikke. Når vores værdier er under angreb, er det ikke nok, at vi fortæller hinanden om vigtigheden af ​​dem. Dem skal vi også være klar til at forsvare,« siger statsministeren, der mener, at Danmark er for lille til at stå alene.

I stedet bør Danmark tage “ansvar” og forene sig med de andre demokratiske lande, der også tror på “frihed og uafhængighed”. Derfor anbefaler hun endnu en gang, at danskerne stemmer for at afskaffe EU- forsvarsforbeholdet ved folkeafstemningen, der afholdes 1. juni.

“Ansvar” betyder at stå sammen med Merkels Tyskland, som puttede alle sine æg i Putins kurv. Fuldstændig bevidst. Dette var ikke naivitet, men kynisme. Merkel vidste godt, om alle dem Putin havde dræbt og alle de lande, han havde invaderet. Hun valgte at ignorere det. Business is Business.

Nu må Tyskland sadle om, men det er ikke sådan, at de smeder plovjern til våben. De bytter gas og olie ud med vindmøller. Og forbrugerne skal bære byrden.

Hvis Merkel var kynisk, er Mette F. det ikke i mindre grad: Hun bruger krigen både til at give afkald på de sidste rester af suverænitet i forsvarsspørgsmål, og til at lave en drastisk ændring af dansk energipolitik.

Samtidig skal Danmark være fri for russisk gas og i det hele taget helt fri for fossile brændstoffer, lyder det. Naturgaskedlerne skal erstattes af billigere fjernvarme, og hele Europa skal “lyse op med strøm fra de energiøer, vi bygger i Nordsøen,” siger statsministeren, der vil føre velfærdsstaten sikkert igennem krig og de økonomiske konsekvenser i kølvandet.

Der ligger en kynisme uden sidestykke bag dette. Mette F. har en brutal side, der har vist sig ved flere lejligheder: Aflivning af hele den danske minkbesætning uden lovhjemmel, samtidig med at Inger Støjberg blev stillet for Rigsretten tiltalt for en bagatel.

Nu bruger hun krigen til at fremskynde den grønne omstilling, som har vist sig at være en katastrofe for tysk industri. Man kan ikke være Europas fremmeste industrination med vindkraft.

Folk skal forberede sig på fattigdom

Den danske statsminister bruger 1. maj til at fortælle folk, at de skal forberede sig på fattigdom. Staten har ikke råd til at hjælpe alle, heller ikke de svage.

»Vi må forvente højere renter. Stigende arbejdsløshed. Desværre, siger hun.

Og mens regeringen hidtil har forsøgt at hjælpe dem, der er ramt økonomisk af krigens konsekvenser, så kan det ikke fortsætte, erkender Mette Frederiksen.

Indtil videre foreslår regeringen blandt andet at hjælpe pensionister med den laveste indkomst og formue med 5000 kroner skattefrit.

”Men jeg vil også sige det, som det er: Det vil ikke være muligt at holde alle skadesfri. Jo mere økonomisk aktivitet vi støtter, jo større er risikoen for, at inflationen stiger. Derfor skal bistanden være målrettet og midlertidig,« siger statsministeren.

Mette F. lyder som Biden, der giver Putin og krigen skylden, mens han afskaffer brugen af kul i USA. Det samme gør Mette F og det er en tilsnigelse, at der er tale om en påtvunget fattigdom, som regeringen ikke kan gøre noget ved.

Socialdemokratiet er ved at omdanne sig selv og den danske statsminister bruger 1. maj til at fortælle danskerne, at de skal klare sig selv.

Medierne deltager i omdannelsen af ​​Danmark til en autoritær stat, hvor borgerne ikke har noget at skulle have sagt.

Berlingske præsterede på en lederplads at sammenligne ukrainernes lidelser med dansk velvære: Når de led, kunne danskerne godt holde til lidt kulde og højere energipriser.

Samfundssind, varmepumper og en særskat på energiselskaber kan befri os fra russisk gas på et halvt år

Jagten på alternativer til russisk gas er gået ind i Europa. EU-Kommissionen kommer med en plan for, hvordan vi kan komme ud af afhængigheden af ​​russisk gas inden for seks måneder. Spørgsmålet er, om det er realistisk.

Tallenes tale:

Danmarks udgifter til forsvaret forventes i 2023 at blive omkring 1,5 pct. af BNP. Går man op på to procent, skal der være omkring 17 milliarder kroner ekstra årligt.

Danmark er langt fra alene om at halte bagud, når det kommer til NATO-løftet om de to procent af BNP.

I 2020 brugte EU’s økonomiske mastodont, Tyskland, 1,56 procent af sit BNP på forsvar.

I alt brugte USA – ligesom tidligere år – omkring 2,4 gange så mange penge på forsvar som alle 29 andre NATO-allierede tilsammen. 21 af disse er EU-lande.

Oversættelse Karsten Søberg

Taget herfra

9 Kommentarer

  • Ja det er vi mange, der spør om . Og savner at kunne komme på snaphanen.
   Men; vistnok noget med nogen der har hacket den- altså Snaphanen og er dygtige til det – og, at Steen er IT-mongol og,- at Steen selv er ramt helbredsmæssigt.

 1. Mette F tænker, føler og taler som
  en ægte marxist. Ligesom mange andre
  politikere og journalister ser hun
  verden gennem røde briller. Derved
  går mange nuancer tabt.

  Af fornuft og visdom er der ikke meget
  tilbage i partierne og medierne. Men
  de klippede får, vælgerne, stoler fortsat
  på at politikerne er kloge, velmenende
  og fulde af næstekærlighed til danskerne
  og hele menneskeheden. Men politikerne
  er først og sidst optaget af at gøre
  karriere og af at opnå magt og personlig
  vinding. Derfor flyder de med strømmen
  og drejer sig efter vinden.

  I disse år er vindretningen totalitær.
  En iskold vind, en forandringens storm,
  blæser hen over Danmark og verden.

  I et totalitært klima trives man bedst
  som globalist og marxist. Og taler man
  EU efter munden, og taler magtens sprog
  og de totalitæres sag, skal man nok
  gøre karriere.

  En selvforstærkende meget uhyggelig
  proces er i gang. En procés hvor
  marxisme, pladderhumanisme, woke
  feminisme, kønsforskning, klima
  og co2 hysteri osv. får lov til
  at gå i selvsving. Se hvor
  ruinerende og altødelæggende det
  har været i en lang række lande.

  For marxisterne med Klaus Schwab,
  FN, EU, Soros og MSM i spidsen, er
  uddeling af fattigdom og retsløshed
  til masserne en smuk hensigt. De
  planlægger på marxistisk vis, og
  ignorerer at det største problem
  ikke er “kapitalisme”, men mangel
  på ægte demokrati og ærlige medier.
  Det sidste betyder en evigt kværnende
  propaganda om politiske projekter af
  den røde utopiske slags.

  Taberne bliver nationerne, demokratierne
  og millioner og atter millioner af mennesker.

 2. Jeg kan sagtens se snaphanen ?
  På Linux med firefox

  På Brave fik jeg en advarsel om at den ikke er “safe”, hvilket er rent LØGN
  Bare klik “videre”, trods alle politisk korrekte advarsler” 🙂

  det her står der på Snaphanen, når du kommer ind:
  “NB: Mindre teknisk problem med at se bloggen, men klik først “avanceret” og derefter “fortsæt til Snaphanen (usikkert). Der er ingen fare ved det.”

  mvh TRumfEs

 3. Der er spærret for at kommentere Snaphanens
  artikler. Det skyldes vistnok at en særlig
  aktivistisk “trold” indsendte snesevis af
  kommentarer som var dybt åndssvage og kun
  havde til formål at afspore debatten. Men
  Steen kunne afhjælpe problemet ved flittig
  sletning af idiotens skriverier, eller ved
  at bruge samme system som Aamund.

 4. Ikke alene forbereder Mette danskerne
  på krig og fattigdom. Hun gør også alt
  hvad der kan gøres for at provokere
  Rusland og trække Danmark med ind i
  krigen. Hvor klogt er det når Danmark
  stort set er forsvarsløst, og hvor der
  end ikke er et civilforsvar tilbage.
  De få beskyttelsesrum der er tilbage,
  er intet værd i en atomkrig, da ingen
  vil kunne holde ud at være i dem mere
  end 1 eller 2 døgn. Der er hverken vand,
  mad, lys, varme eller noget at sove på,
  de er utætte, det er bare kold grå beton.
  Hertil kommer at ved at skabe fjendskab
  til Rusland risikeres energi-problemer
  m.m.

  Hvad fattigdom angår, fjoller regeringen
  så mange milliarder væk, at der ikke mere
  er råd til ordentlig velfærd og sundhed m.m.

  Hvor klog er Mette egentlig?

 5. Jeg synes det er lidt af en overdrivelse at erklære MF for den mest krigeriske. Den titel synes jeg tilhører Anders Fogh og hans krigsministerium.

 6. ‘Inkompetencen’ er stor på Borgen og ligeledes er manipulationen af borgerne.
  Grundet Danmarks tigerspring fremad indenfor FNs verdensmål og ‘vores’ skriftlige aftale med World Economic Forum, er vi i fuld gang med at demontere dansk økonomi, danske værdier og Danmarks historie.
  Den globalistiske front har etableret et solidt fodfæste på Borgen, i kommunerne og de diverse organisationer.
  Troen på at vores valgsystem foregår åbent og korrekt kan for mit vedkommende ligge på et meget lille sted. Uanset hvor tåbelige, manipulerende og økonomisk uansvarlige “vores regering” agerer overfor borgerne, så tror jeg, at demonteringen af danskernes selvbestemmelse, grundlov, værdier, mobilitet og ejendomsret er under konstant angreb.

  https://slidetodoc.com/danmarks-nye-valgsystem-det-nye-valgsystem-er-en/

  foljeton.dk/62370/folkestyre-fra-venezuela

  berlingske.dk/virksomheder/skattely-og-korruption-udskaeldt-firma-fra-venezuela-skal-bygge-danmarks-nye

  Den tid hvor jeg satte min ‘lid’ til, at regeringen kunne varetage borgernes interesser og medierne var troværdige forsvandt for årtier siden.
  Something is extremely rotten in the state of Denmark.

  theglobaleconomy.com/rankings/government_debt/Europe/

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.